About the Journal

About the journal

Relacje Międzykulturowe – Intercultural Relations (RMIR) is an open-access, semi-annual, peer-reviewed journal publishing articles in English and Polish. In spring each year, a volume is published in Polish, and in autumn, it is published in English. It serves as an interdisciplinary forum for academic scholars and professionals to present the latest theoretical and empirical advancements of various issues related to intercultural relations. The journal publishes, among others, paper on issues such as cultural studies, ethnic and minority-majority relations, migration and intercultural contact, intercultural psychology and pedagogy, globalization and integration processes, multicultural societies, and politics.


Aims & Scope

By establishing RMIR, we aim to initiate the discussion of intercultural relations in Poland and to join in the global academic debate on this subject, as the bilingual title of the journal suggests. We cordially invite you to join this discussion.

RMIR accepts original research, theoretical and methodological papers, research and conference reports, and review essays and book reviews in both English and Polish. The journal uses a double-blind review process, which means that both the reviewers’ and authors’ identities are concealed from one another throughout the review process.

The publication is free of charge. The journal does not have article processing charges, editorial charges, or printing fees.


Peer-Review Process

Podstawą przyjęcia tekstów do publikacji są dwie pozytywne recenzje niezależnych specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, będących afiliowanymi przy jednostce innej niż autor. W przypadku  ewentualnych  sprzecznych ocen, redakcja zastrzega sobie prawo do powołania trzeciego recenzenta. W czasopiśmie stosowany jest  model double-blinded review,  zakładający anonimowość autora i recenzenta. Obowiązuje również zapora ghostwritingowa, zapobiegająca ukrywaniu udziału osób trzecich w powstawaniu  tekstu. Dodatkowo, jeśli artykuł jest związany z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub  innych źródeł, autor zobligowany jest to podania tej informacji  w przypisie.

Review Form: download