Review Process & Reviewers

Peer-Review Process

Podstawą przyjęcia tekstów do publikacji są dwie pozytywne recenzje niezależnych specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, będących afiliowanymi przy jednostce innej niż autor. W przypadku  ewentualnych  sprzecznych ocen, redakcja zastrzega sobie prawo do powołania trzeciego recenzenta. W czasopiśmie stosowany jest  model double-blinded review,  zakładający anonimowość autora i recenzenta. Obowiązuje również zapora ghostwritingowa, zapobiegająca ukrywaniu udziału osób trzecich w powstawaniu  tekstu. Dodatkowo, jeśli artykuł jest związany z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub  innych źródeł, autor zobligowany jest to podania tej informacji  w przypisie.

Review Form: downloadReviewers of Issues 7-8 (2020)

Monika Banaś (Institute of Regional Studies, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Franciszek Czech (Institute of Regional Studies, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Anna Duda UJ.  (Institute of Regional Studies, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Enrico Fongaro (Tohotu University, Japan)
Joanna Marta Guzik (Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Renata Hołda (Institute of Regional Studies, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Kuroiva Taku (Tohotu University, Japan)
Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adam Nobis (Institute of Cultural Studies, University of Wrocław, Poland)
Małgorzata Osińska (Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Jadwiga Romanowska (Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Joanna Wardęga (Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Elżbieta Wiącek (Institute of Regional Studies, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Dariusz Zdziech (Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University, Kraków, Poland)Reviewers of Issues 5-6 (2019)

Monika Banaś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)
Dariusz Juruś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)
Milena Gammaitoni (University of Roma Tre, Italy)
Eva Höhn (Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, Slovakia)
Violetta Gul-Rechlewicz (Jan Kochanowski University, Kielce, Poland)
Tadeusz Paleczny (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)
Jana Pecniková (Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, Slovakia)
Wojciech Rechlewicz (Casimir the Great University, Bydgoszcz, Poland)
Ruslan Saduov (Bashkir State University, Russia)
Anna Slatinská (Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, Slovakia)Reviewers of Issues 3-4 (2018)

Monika Banaś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)
Dariusz Juruś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)
Milena Gammaitoni (University of Roma Tre, Italy)
Eva Höhn (Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, Slovakia)
Violetta Gul-Rechlewicz (Jan Kochanowski University, Kielce, Poland)
Tadeusz Paleczny (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)
Jana Pecniková (Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, Slovakia)
Wojciech Rechlewicz (Casimir the Great University, Bydgoszcz, Poland)
Ruslan Saduov (Bashkir State University, Russia)
Anna Slatinská (Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, Slovakia)