Editorial Team

Editor-in-Chief

dr hab. Monika Banaś, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Editorial Board

prof. Vladimír Biloveský, Uniwersytet Mateja Bela, Słowacja
prof. Irena Bukowska-Floreńska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
prof. Enzo Colombo, Uniwersytet Państwowy w Mediolanie, Włochy
prof. Genovaitė Kačiuškienė, Instytut Języka i Kultury „Lingua Lituanica”, Litwa
prof. Ryszard Kantor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
prof. Joanna Kurczewska, Polska Akademia Nauk, Polska
prof. Lidia Liburska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
prof. Olga Niesterczuk, Moskiewski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. Tadeusz Paleczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
dr Fabrice Thuriot, Uniwersytet w Reims, Francja
prof. Daniel von Wachter, Międzynarodowa Akademia Filozofii w Księstwie Lichtenstein