Call for papers

2023-09-18

Zaproszenie do publikacji

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE – KULTUROZNAWCZE CZASOPISMO NAUKOWE
INTECULTURAL RELATIONS – JOURNAL OF CULTURAL STUDIES
http://www.ism.uj.edu.pl/e-journal/

Numer tematyczny:
OBLICZA IBERYJSKOŚCI W TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Półwysep Iberyjski to obszar niezwykle zróżnicowany, na którego kształtowanie się oddziałały odrębne tradycje kulturowe. Sąsiadujące ze sobą Hiszpania i Portugalia, dwa główne kraje położone na terenie Półwyspu, doświadczyły w przeszłości wpływów różnych cywilizacji, a ich historia i kultury wzajemnie się przenikały. Przez kilka stuleci znaczna część terytoriów dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii pozostawała pod wpływem cywilizacji Islamu; epoka podbojów kolonialnych przyniosła obu obszarom podobne doświadczenia.

Różnorodność kulturową Hiszpanii w dużym stopniu odzwierciedla jej podział na 17 odrębnych regionów - wspólnot autonomicznych. W niektórych hiszpańskich regionach dążenia do kulturowej odrębności są szczególnie widoczne przybierając mniej lub bardziej radykalne formy. W Portugalii różnice pomiędzy poszczególnymi regionami i odrębności językowe wydają się nie być aż tak wyraziste jak w Hiszpanii, nie pojawiają się też tendencje separatystyczne. Nie oznacza to jednak, że kultura portugalska stanowi monolit. Przeciwnie - posiada swoje regionalne i lokalne odmiany. Dodatkowym elementem wpływającym na portugalską różnorodność kulturową jest wyraźna obecność Afrykanów z byłych kolonii i ich potomków. Obydwa kraje mają terytoria wyspiarskie (Baleary, Wyspy Kanaryjskie, Archipelag Madery, Azory), o odmiennej specyfice kulturowej. Czy i w jaki sposób tożsamość ich mieszkańców wpisuje się w szerszy kontekst iberyjski?

Mówiąc o różnorodności Półwyspu Iberyjskiego nie należy zapominać o Andorze. Ten nieobecny w szerszej świadomości kraj, położony w Pirenejach i graniczący z Hiszpanią oraz Francją, geograficznie również stanowi część Półwyspu. Nasuwają się więc pytania o tożsamościowe identyfikacje Andorczyków. Czy i na ile mieszkańcy Andory utożsamiają się z Półwyspem Iberyjskim i iberyjskością? Czy może Księstwo Andory posiada swoją własną tożsamość kulturową? Czy używany tam jako język urzędowy kataloński ma wpływ na
tożsamość mieszkańców Andory?

Wielokulturowość Półwyspu Iberyjskiego manifestuje się współcześnie także poprzez obecność imigrantów z różnych części świata, którzy w mniejszym lub większym stopniu integrują się z miejscowym społeczeństwem, wprowadzając do niego elementy kultur pochodzenia.

Czy zatem można mówić o iberyjskości, która dawałaby poczucie wspólnej przynależności? Czy istnieje wspólne iberyjskie dziedzictwo kulturowe? Czy różne oblicza iberyjskości dają się wyodrębnić/uchwycić w kontekście regionalnym, lokalnym, transkulturowym...?

W najbliższym numerze tematycznym “Relacji Międzykulturowych” pragniemy podjąć refleksję dotyczącą różnych form iberyjskości i poszukiwań iberyjskich tożsamości przejawiających się w szeroko rozumianej twórczości artystycznej.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów obejmujących następujące zagadnienia:
• twórczość artystyczna na Półwyspie Iberyjskim jako forma konstruowania i wyrażania tożsamości kulturowej;
• muzyka, taniec, sztuki plastyczne, sztuki wizualne, film, literatura, teatr - w służbie iberyjskich tożsamości regionalnych i lokalnych;
• portugalsko-hiszpańskie negocjacje tożsamościowe wyrażane przez sztukę;
• popkulturowe formy wyrażania tożsamości lokalnej;
• komercjalizacja/komodyfikacja tożsamości iberyjskich; powiązania z turystyką i tzw. "heritage industry";
• konflikty tożsamościowe na Półwyspie Iberyjskim wyrażane poprzez sztukę;
• tożsamości cudzoziemców i imigrantów żyjących na Półwyspie Iberyjskim i ich artystyczne manifestacje;
• artystyczne interpretacje tożsamości iberyjskich w kontekście mniejszości;
• artystyczne interpretacje tożsamości iberyjskich w perspektywie feministycznej;
• swobodne interpretacje (także krytyczne) tożsamości iberyjskich, dyskusja z tradycją i narracją mainstreamową, zapożyczenia międzykulturowe vs. zawłaszczenia kulturowe;

Jednocześnie zachęcamy do przesyłania propozycji wykraczających poza wymienione tematy, a wpisujących się w tytułowe zagadnienie.

Pozostałe informacje:
• Termin nadsyłania propozycji artykułów/ abstraktów (max 300 słów): 17 października 2023.
• Informacja o akceptacji abstraktu: do 20 października 2023
• Termin nadsyłania artykułów: 1 grudnia 2023
• Termin publikacji: maj/czerwiec 2024
• Adresy do nadsyłania tekstów:
▪ karolina.golemo@uj.edu.pl
▪ jadwiga.romanowska@uj.edu.pl
(prosimy o wysyłanie zgłoszeń na obydwa adresy)
• Wymogi dla autorów zamieszczono w osobnym pliku

Redaktorki: dr Karolina Golemo, dr Jadwiga Romanowska