„Nie ma potrzeby opisywać go szczegółowo” – o stroju krakowskim inaczej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.11

References

Bartosz A., Z wierzchu i od spodu, [w:] Stroje krakowskie. Historie i mity, red. E. Podbiegły, E. Rossal, Kraków 2017, s. 7.

Podbiegły E., Szwarcowane stroje, [w:] Stroje krakowskie. Historie i mity, red. E. Podbiegły, E. Rossal, Kraków 2017, s. 271–322.

Rossal E., Kreacje, mity i gabloty strojów krakowskich, [w:] Stroje krakowskie. Historie i mity, red. E. Podbiegły, E. Rossal, Kraków 2017, s. 55–86.

Rossal E., Materialność i znaczenie. Zaszyte strony strojów krakowskich, [w:] Stroje krakowskie. Historie i mity, red. E. Podbiegły, E. Rossal, Kraków 2017, s. 323–377.

Seweryn T., Strój Krakowiaków wschodnich, Wrocław 1960.

Ulanowska S., Wśród ludu krakowskiego, „Wisła” 1887, t. 1, z. 1, s. 31–35.

Published

2020-09-16

How to Cite

Hołda, R. . (2020). „Nie ma potrzeby opisywać go szczegółowo” – o stroju krakowskim inaczej. Intercultural Relations, 4(1(7), 189–194. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.11