Gangraena i remedium, o herezjach i zwyrodnieniu religijnym w Anglii połowy XVII w.

Authors

  • Jakub Basista Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.02.05

Keywords:

heresy, seventeenth century England, Clarendon Code, Gangraena

Abstract

Gangraena and its cure: on Heresies and Religious Perversions in mid-seventeenth century England

The English Civil War saw an explosion in the production of printed material. Booklets, pamphlets, leaflets, and ballads of all types and covering all manner of subjects appeared in their thousands. Indeed, the number of titles printed during this period surpassed 2,000 per year. Among these we find a large category of prints denouncing religious heresy and perverse behaviors. The most elaborate of these was Thomas Edwards’s Gangraena, which ran to several thousand pages in length and spanned three consecutive volumes. In this article, the author looks at various religious sects in England and aspects of their beliefs and behaviors to examine how the Restoration England of Charles II tried to cure its population of unorthodox and perverse religious ideas.

Author Biography

Jakub Basista, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. UJ, wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor ok. 100 publikacji naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na Anglii XVII w., w szczególności historii mentalności, problemach religijnych oraz kwestiach kolonialnych. Członek Royal Historical Society, a także Renaissance Society of America, Society for Reformation Studies oraz International Society for the Scholarship of Teaching and Learning in History. Redaktor „Studiów Historycznych”.

References

Opracowania:

Baker P.R.S., Edwards, Thomas, [w:] Oxford Dictionary of National Biography, https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-8556.

Basista J., Anglia i Szkocja między uniami (1603-1707), [w:] Europa unii i federacji, red. K. Ślusarek, Kraków 2004, s. 131-140.

Basista J., Jakub VI (I) Stuart w angielskiej przestrzeni religijnej, „Studia Europaea Gnesnensia” 2018, t. 18, s. 385-406.

Basista J., Koncepcja władzy monarszej Jakuba VI(I), [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej, red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 357-366.

Basista J., Kościół elżbietański: między martyrologią a reformą, [w:] Sic Erat in Fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi, red. E. Kościk, R. Żerelik, P. Badyna, F. Wolański, Toruń 2012, s. 272-282.

Basista J., Propaganda religijna w przededniu i pierwszych latach angielskiej wojny domowej, Kraków 2007.

Basista J., Spór wokół arminianizmu. Czy arcybiskup Laud wywołał angielską rewolucję?, [w:] Studia z dziejów kultury i mentalności czasów nowożytnych, red. K. Matwijowski, B. Rok, Wrocław 1993, s. 113-124.

Basista J., The Abolishing of the Book of Common Prayer, [w:] Miscellanea Res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum Illustrantia, red. J. Basista, A. Kaźmierczyk, M. Markiewicz, D. Oliwa, Kraków 2015, s. 201-210.

Documents Illustrative of English Church History, red. H. Gee, W.J. Hardy, New York 1896, s. 537-545, https://history.hanover.edu/texts/ENGref/er97.html.

Gaunt R.A., Peel’s Other Repeal: The Test and Corporation Acts, 1828, „Parliamentary History” 2014, t. 33, z. 1, s. 243-262, https://doi.org/10.1111/1750-0206.12096. DOI: https://doi.org/10.1111/1750-0206.12096

Hughes A., Gangraene and the Struggle for the English Revolution, Oxford 2004. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199251926.001.0001

James L., ‘This Great Firebrand’. William Laud and Scotland 1617-1645, Woodbridge 2017.

Lindley K., Popular Politics and Religion in Civil War London, Hants 1997.

Milton A., Catholic and Reformed. The Roman and Protestant Churches in English Protestant Thought, 1600-1640, Cambridge 1995. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511560736

Morrill J., Revolt in the Provinces: the People of England and the Tragedies of War, 1630-1648, New York Longman 1999.

Peacey J., Politicians and Pamphleteers, Hants 2004.

Peacey J., Print and Public Politics in the English Revolution, Cambridge 2013. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107360297

Prior Ch.W.A., Defining the Jacobean Church. The Politics of Religious Controversy, 1603-1625, Cambridge 2005. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511495991

Raymond J., Pamphlets and Pamphleteering in Early Modern Britain, Cambridge 2003.

Russell C., The Causes of the English Civil War, Oxford: Clarendon Press 1990.

Seaward P., Hyde, Edward, first earl of Clarendon (1609-1674)¸ [w:] Oxford Dictionary of National Biography, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/14328. DOI: https://doi.org/10.1093/ref:odnb/14328

Trevor-Roper H., The Fast Sermons of the Long Parliament, [w:] H. Trevor-Roper, The Crisis of the Seventeenth Century, New York 1967, s. 275-276.

Zins H., Historia Anglii, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995.

Strony internetowe:

https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/gangrena.html.

https://www.reformed.org/documents/wcf_standards/index.html?mainframe=/documents/wcf_standards/p369-direct_pub_worship.html.

https://www.britannica.com/biography/William-Juxon.

Downloads

Published

2021-10-18

How to Cite

Basista, J. (2021). Gangraena i remedium, o herezjach i zwyrodnieniu religijnym w Anglii połowy XVII w. Studia Historyczne, 62(2 (246), 65–86. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.02.05

Issue

Section

Articles