An Outline of the History of Classical Philology at the Jagiellonian University

  • Damian Miszczyński Jagiellonian University, Kraków, Poland
  • Zofia Latawiec Jagiellonian University, Kraków, Poland
  • Kamil Żółtaszek Jagiellonian University, Kraków, Poland
Keywords: history of classical scholarship, classical philology, Jagiellonian University

Abstract

Outline of the History of Classical Philology at the Jagiellonian University

This paper aims to familiarize contemporary students and scholars of classical philology with the profiles of prominent Polish classical philologists related to the Jagiellonian University in Kraków. It contains biographical notes and description of works of most important classicists at the Jagiellonian University, who lived in the 19th and in the 20th century. The scholars presented in the article are: Kazimierz Morawski, Tadeusz Sinko, Seweryn Hammer, Leon Sternbach, Wincenty Lutosławski, Ryszard Gansiniec, Stanisław Skimina, Władysław Madyda, Romuald Turasiewicz, Adam Stefan Miodoński, Gustaw Edward Przychocki, Władysław Strzelecki, Kazimierz Kumaniecki, Mieczysław Brożek, Marian Plezia, Kazimierz Korus, Józef Korpanty and Stanisław Stabryła.

References

Baczkowska W., 1989a, ‘Mieczysław Brożek’, [in:] Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939, L. Hajdukiewicz (ed.), Kraków, pp. 135–136.

Baczkowska W., 1989b, ‘Seweryn Hammer (1883–1955)’, [in:] Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939, L. Hajdukiewicz (ed.), Kraków, pp. 162–163.

Baczkowska W., 1989c, ‘Stanisław Skimina (1886–1962)’, [in:] Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939, L. Hajdukiewicz (ed.), Kraków, pp. 221–222.

Brożek M., 2000, ‘Seweryn Hammer (1883–1955)’, [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, J. Michalik, W. Walecki (eds.), Kraków, pp. 301–306.

Gruchała J.S., 2000, ‘Philologia perennis. Tradycje badań filologicznych w Akademii Krakowskiej do początków XIX wieku’, [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, J. Michalik, W. Walecki (eds.), Kraków, pp. 9–33.

Hammer S., 1948, Historia filologii klasycznej w Polsce, Kraków.

Korpanty J., 2000a, ‘Stanisław Skimina (1886–1962)’, [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, J. Michalik, W. Walecki (eds.), Kraków, pp. 355–359.

Korpanty J., 2000b, ‘Mieczysław Brożek (1911–2000)’, [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, J. Michalik, W. Walecki (eds.), Kraków, pp. 783–792.

Korus K., 2000a, ‘Kazimierz Morawski (1852–1925)’, [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, J. Michalik, W. Walecki (eds.), Kraków, pp. 117–126.

Korus K., 2000b, ‘Leon Sternbach (1864–1940)’, [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, J. Michalik, W. Walecki (eds.), Kraków, pp. 175–185.

Madyda W., 1964, Z dziejów filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków.

Perkowska U., 1989, ‘Leon Sternbach (1864–1940)’, [in:] Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939, L. Hajdukiewicz (ed.), Kraków, pp. 225–226.

Plezia M., 1966, ‘Dzieje filologii klasycznej w Polsce od początku XVII do początku XX w.’, Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, Seria A, z. 9.

Plezia M., 1993, Z dziejów filologii klasycznej w Polsce, Warszawa.

Skimina S., 1990 (rpt.), ‘Hammer Seweryn (1883–1955)’, [in:] Polski słownik biograficzny, T. IX, K. Lepszy et al. (eds.), 1960–1961, Wrocław–Warszawa–Kraków, pp. 262–263.

Sondel J., 2012, Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Stabryła S., 2000, ‘Władysław Strzelecki (1905–1967)’, [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, J. Michalik, W. Walecki (eds.), Kraków, pp. 605–612.

Styka J., 2000, ‘Gustaw Przychocki (1884–1947)’, [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, J. Michalik, W. Walecki (eds.), Kraków, pp. 307–313.

Swoboda M., 1963, ‘Stanisław Skimina (1886–1962)’, Eos 53, pp. 237–253.

Śnieżewski S., 2000, ‘Adam Stefan Miodoński (1861–1913)’, [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, J. Michalik, W. Walecki (eds.), Kraków, pp. 147–153.

Śnieżewski S., 2011, ‘Józef Korpanty – filolog klasyczny i jego dzieło’, Classica Cracoviensia 14, pp. 19–32.

Turasiewicz R., 2000a, ‘Tadeusz Sinko (1877–1966)’, [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, J. Michalik, W. Walecki (eds.), Kraków, pp. 253–266.

Turasiewicz R., 2000b, ‘Ryszard Gansiniec (1888–1958)’, [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, J. Michalik, W. Walecki (eds.), Kraków, pp. 385–397.

Turasiewicz R., 2000c, ‘Władysław Madyda (1916–1970)’, [in:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, J. Michalik, W. Walecki (eds.), Kraków, pp. 685–690.

http://www.ptta.pl/pef/pdf/p/plezia.pdf [on-line: 30.04.2018].

http://scriptores.pl/lexicon/historia-slownika/ [on-line: 30.04.2018].

https://www.stabryla.pl [on-line: 30.04.2018].

Published
2018-12-28
How to Cite
Miszczyński, D., Z. Latawiec, and K. Żółtaszek. “An Outline of the History of Classical Philology at the Jagiellonian University”. Classica Cracoviensia, Vol. 21, Dec. 2018, pp. 145-68, doi:10.12797/CC.21.2018.21.09.
Section
Articles