The Classical Culture in the Modern World

Authors

  • Stanisław Stabryła Jagiellonian University, Kraków, Poland

DOI:

https://doi.org/10.12797/CC.18.2015.18.20

Keywords:

classical antiquity, ancient culture, Greek and Roman civilization, classical tradition, classical education, classical languages, grammar schools, classical gymnasium

Abstract

The Classical Culture in the Modern World

The author discusses the impact of classical antiquity on the modern culture, particularly in Poland. He tried to point out that ill-considered and harmful educational reforms have reduced or even eliminated the classical education from the school system in Poland, as in several other countries. Now we are witnessing the decline and collapse of classical humanism. But on the other hand it is difficult to imagine that the viivifying stream of ancient culture woluld dry up finally in our times. We believe that our world of western civilization does not want and cannot renounce the values that have created and shaped the ancients.

References

Bogaj A., 2003, ‘Liceum’, [in:] E. Adamczuk et al., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, Warszawa, p. 1059.

Davies J. K., 2003, Demokracja w Grecji klasycznej, tłum. G. Muszyński, Warszawa.

Delanois M., 1980, Le classicisme antique est un humanisme, Namur.

Dziennik Urzędowy 1932 = Dziennik Urzędowy Ministerstwa WRiOP Nr 4 (1932), poz. 32 „O ustroju szkolnictwa”.

Jaroszyński P., 2004, ‘Kalokagathia’, [in:] A. Maryniarczyk et al. (eds.), Powszechna encyklopedia filozofii”, t. V, Lublin, pp. 444-447.

Kalinowski L., 1995, ‘Antyk w dziejach sztuki polskiej’, [in:] A. Rabińsksa (red.), Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska, Warszawa, pp. 19-46.

Kumaniecki K., 1948, Demokracja ateńska, Warszawa.

Kupiszewski H., 1988, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa.

Marrou H.-I., 1969, Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, 1969.

Mikołajczak A. W., 2005, Łacina w kulturze polskiej, wyd. 2, Wrocław.

Popiak W., 1990, Języki klasyczne – łacina i greka w średniej szkole ogólnokształcącej w Polsce w latach 1919-1939. Z badań nad programami, metodami i podręcznikami, Warszawa.

Sondel J., 1995, Rola prawa rzymskiego w kształtowaniu polskiej kultury prawnej [in:] A. Rabińska (red.), Tradycje antyczne w kulturze europejskiej.

Perspektywa polska, Warszawa 1995, pp. 47-69.

Srebrny S., 1984, ‘Co zawdzięczamy kulturze świata antycznego?’, [in:] S. Srebrny, Teatr grecki i polski, Warszawa, pp. 35-37.

Stabryła S., 1983, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975, Kraków.

Stabryła S., 1992, Starożytny Rzym, Warszawa.

Stabryła S., 2007, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa.

Waquet F., 2004, ‘Łacina – język powszechnej komunikacji’, [in:] J. Axer (red.), Łacina jako język elit, Warszawa, pp. 461-463.

Zieliński T., 1922, Świat antyczny a my, Zamość.

Downloads

Published

2015-09-13

How to Cite

Stabryła, S. “The Classical Culture in the Modern World”. Classica Cracoviensia, vol. 18, Sept. 2015, pp. 349-62, doi:10.12797/CC.18.2015.18.20.

Issue

Section

Articles