Vol. 21 No. 1 (2019): gurum upapadyamahe: The Volume Dedicated to Professor Gerhard Oberhammer on the Occasion of His 90th Birthday

					View Vol. 21 No. 1 (2019): gurum upapadyamahe: The Volume Dedicated to Professor Gerhard Oberhammer on the Occasion of His 90th Birthday


Edited by
Marzenna Czerniak-Drożdżowicz and Ewa Dębicka-Borek

Digitalizacja czasopisma naukowego „Cracow Indological Studies” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
LOGO_MNiSW_-_PL14.jpg

Published: 2019-06-14

Introduction

  • Preface

    Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, Ewa Dębicka-Borek
    v-xv