Vol. 21 No. 2 (2019): Crossing Boundaries. Transforming Experiences in Indian Literature and Art. Part I

					View Vol. 21 No. 2 (2019): Crossing Boundaries. Transforming Experiences in Indian Literature and Art. Part I

Edited by Lidia Sudyka and Anna Nitecka

 

Digitalizacja czasopisma naukowego „Cracow Indological Studies” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL16.jpg

Published: 2019-12-31