Vol. 21 No. 2 (2019): Crossing Boundaries. Transforming Experiences in Indian Literature and Art. Part I

					View Vol. 21 No. 2 (2019): Crossing Boundaries. Transforming Experiences in Indian Literature and Art. Part I

Edited by Lidia Sudyka and Anna Nitecka

 

Digitalizacja czasopisma naukowego „Cracow Indological Studies” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL16.jpg

Published: 2019-12-31

Introduction

 • Crossing Boundaries: Transforming Experiences in Indian Literature and Art

  Anna Nitecka, Lidia Sudyka
  v-xi
  DOI: https://doi.org/10.12797/CIS.21.2019.02.00

Articles

 • Pushing Mind to the Limits: Visual Forms in Dharmadāsa’s "Vidagdhamukhamaṇḍana"

  Hermina Cielas
  1-23
  DOI: https://doi.org/10.12797/CIS.21.2019.02.01
 • Viṣṇu As a Hunter: Pāñcarātra Saṃhitās on Hunting Procession/Festival

  Ewa Dębicka-Borek
  25-67
  DOI: https://doi.org/10.12797/CIS.21.2019.02.02
 • Food and Love in Sanskrit Poetry: On the Margin of Desires

  Danielle Feller
  69-124
  DOI: https://doi.org/10.12797/CIS.21.2019.02.03
 • Crossing Boundaries and Transforming Experiences in "Kāvya" Literature

  Klara Gönc Moačanin
  125-137
  DOI: https://doi.org/10.12797/CIS.21.2019.02.04
 • On the Boundary between "Yogakkhema" in the "Suttapiṭaka" and "Yogakṣema" in the "Upaniṣads" and "Bhagavadgītā"

  Chiara Neri, Tiziana Pontillo
  139-157
  DOI: https://doi.org/10.12797/CIS.21.2019.02.05
 • Through the Eyes of a Warrior, Traveller and Poet: Portugal, Malabar and Indian Traditions as Seen by Luís Vaz de Camões ("Os Lusíadas" VII, 17–85)

  David Pierdominici Leão
  159-178
  DOI: https://doi.org/10.12797/CIS.21.2019.02.06
 • Translating Texts into Art: Specimens from the Jaina Tradition

  Renate Söhnen-Thieme
  179-205
  DOI: https://doi.org/10.12797/CIS.21.2019.02.07
 • A (Thin) Boundary Not to Be Crossed, or "Lakṣmaṇ-rekhā"

  Danuta Stasik
  207-224
  DOI: https://doi.org/10.12797/CIS.21.2019.02.08
 • The Metaphor of Boundary Crossing in Classical Sanskrit Literature

  Anna Trynkowska
  225-237
  DOI: https://doi.org/10.12797/CIS.21.2019.02.09
 • Lords of the Lord: Crossing Boundaries between Human and Divine in Tamil Vaiṣṇava Bhakti Poetry

  Jacek Woźniak
  239-257
  DOI: https://doi.org/10.12797/CIS.21.2019.02.10

Reviews