Informacje dla autorów

Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma?

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce O czasopiśmie, w której zamieszczone zostały charakterystyka czasopisma, kryteria, którymi kieruje się redakcja oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, by móc zgłosić tekst do publikacji w czasopiśmie lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłaszenia tekstu składa się z pięciu kroków.