Literatura i literaturoznawstwo regionów

W stronę polilogu, otwartości i zaangażowania

  • Wojciech Browarny Uniwersytet Wrocławski
Keywords: Polish literature after 1989, Regained Territories, new regionalism, decentralization, cultural heritage

Abstract

Regional Literature and Literary Studies: Towards Polylogue, Openness and Commitment

The paper discusses the phenomenon of “decentralization” of literature and literary culture in Poland after 1989. The author focuses his attention on regional cultural magazines, literature in selected regions as well as on regionalism in literary studies. He analyzes their relationship with the activation and empowerment of local intellectual and literary communities, the transformation of their social identity and the revision of history and collective memory. Literature and literary studies of the regions, according to the author, contributed to the transformation of Polish culture, creating in it a space for the voice of minorities, migrants, expellees and inhabitants of the borderlands.

Author Biography

Wojciech Browarny, Uniwersytet Wrocławski

dr hab., historyk literatury polskiej, krytyk literacki, regionalista (silezjanista), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej po 1918 roku, Pracownią Literatury Polskiej po 1989 roku i Śląską Pracownią Regionalistyczną. Autor książek: Opowieści niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych (Wrocław 2002), Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej (Wrocław 2008) oraz Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość (Kraków 2013).

References

Bibliografia krajoznawcza województwa wrocławskiego 1945-1970, red. T. Mazurska, K.R. Mazurski, Wrocław 1976.

Brakoniecki K., Atlantyda Północy, Olsztyn 1998.

Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisak-Gębala, Kraków 2015.

Czasopisma kulturalne w Polsce. Katalog ’97/’98, red. O.K. Szotkowska, P. Bravo, F. Modrzejewski, Warszawa 1998.

„Die schönen Überbleibsel nach dem Ende der Welt”. Sudeten, literarisch. „Piękne resztki po końcu świata”. Sudety literackie. „Krásné relikty po konci svĕta”. Sudety literárně, red. J. Bernig, W. Browarny, C. Prunitsch, Dresden 2017.

Fik I., Zasadzki regionalizmu, [w:] Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, red. Z. Chojnowski, M. Mikołajczak, Kraków 2016.

Fiut I.S., Pisma społeczno-kulturalne w latach 1989-2000, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 3-4.

Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska, Kraków 2014.

Gross J.T., Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000.

Kadłubek Z., Bezbronne myśli. Eseje i inne pisma o Górnym Śląsku, Katowice 2016.

Landsberg A., Prosthetic Memory. The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture, New York 2004.

Nowak W., Niemiec. Wszystkie ucieczki Zygfryda, Warszawa 2016.

Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków 2012.

Region a tożsamości transgraniczne. Literatura, miejsca, translokacje, red. D. Zawadzka, M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska, Kraków 2016.

Regionalizm literacki – historia i pamięć, red. Z. Chojnowski, E. Rybicka, Kraków 2017.

Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, red. Z. Chojnowski, M. Mikołajczak, Kraków 2016.

Springer F., Miedzianka. Historia znikania, Wołowiec 2011.

Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008.

Zawada A., Bresław. Eseje o miejscach, Wrocław 1996.

Żeromski S., Snobizm i postęp, [w:] Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, red. Z. Chojnowski, M. Mikołajczak, Kraków 2016.

Published
2020-03-01
How to Cite
Browarny, Wojciech. 2020. “Literatura I Literaturoznawstwo regionów: W Stronę Polilogu, otwartości I zaangażowania”. Politeja 16 (3(60), 227-39. https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.60.15.