Radziecka wspólnota dziecięca – odsłona powojenna

Na podstawie wspomnień Aleksieja Kozłowa Kозел на саксе

Authors

  • Anna Kadykało Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.25

Keywords:

Aleksiej Kozłow, życie podwórkowe, dzieci w ZSRR, powojenne dzieciństwo, tożsamość

Abstract

Советское детское сообщество – послевоенная картина (на основании воспоминаний Алексея Козлова Козел на саксе)

Аналитическим материалом в данной статье являются воспоминания популярного советского и русского саксофониста Алексея Козлова Козел на саксе. На их основе можно рассматривать процесс формирования тождественности, сочетающий различные средовые влияния. В статье указаны факторы, влияющие на сознание поколения, детство которого пришлось на военные и послевоенные годы. Пространством, в котором дети проводили свою внешкольную жизнь, был двор, составляющий пример коллективного участия в культуре повседневности. Дворовая жизнь отличалась множеством игр – спортивных, азартных, дифференцированных по степени опасности. Особенное место среди факторов, влияющих на сознание дорастающего поколения, занимала широко распространенная культура преступного мира. Типичное для послевоенного детства общественное участие во внешкольной жизни прекращалось в период адолесценции, когда все большее значение отводилось индивидуализму и собственным увлечениям, которые считались путем для проявления исключительности личности. Стремление к индивидуализму, составляющее неотъемлемую черту периода взросления, в советских условиях усиливалось благодаря появлению альтернативной культуры (стиляги), являющейся интересным отличием от серой, обыденной советской действительности.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Anna Kadykało, Uniwersytet Jagielloński

Kulturoznawca, specjalność rosjoznawstwo. Zainteresowania naukowe: dzieciństwo w rosyjskiej kulturze, kultura popularna w Rosji, kultura radziecka, literatura rosyjska XX w. Ważniejsze publikacje: Idea szczęśliwego dzieciństwa w konfrontacji z radziecką rzeczywistością, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, red. A. Dudek, Kraków 2011; Arkadij Gajdar i jego timurowcy. Początki legendy i współczesne próby jej demitologizacji, „Slavia Orientalis” 2011, t. 60, nr 3, s. 349‑364; Antybajkowa kampania w ZSRR, „Politeja” 2011, nr 1; Dziecięca fascynacja światem wojny – Syn pułku Walentina Katajewa, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. 10, Literaturoznawstwo, red. nauk. E. Komorowska, A. Porchawka-Mulicka, Szczecin 2009; Mit Arteku jako arkadia radzieckiego dzieciństwa, [w:] Dziecko a świat dorosłych, red. nauk. M. Duda, B. Gulla, Kraków 2009.

References

Aleksej Semenovič Kozlov. Biografiâ, LiveLib, [online] http://www.livelib.ru/author/123166.
Google Scholar

Chmiel A., Alienacja czy powrót do wartości?, [w:] Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej, red. Z. Kadłubek, T. Sławek, Katowice 2008, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2623.
Google Scholar

Chromie E., Kompetencja międzykulturowa, czyli dar budowania nowych wspólnot, [w:] Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, red. B. Sierocka, Wrocław 2007, Via Communicandi, t. 3.
Google Scholar

Federalʹnyj zakon ot 24 iûnâ 1999 g. N 120‑ FZ „Ob osnovah sistemy profilaktiki beznadzornosti i pravonarušenij nesoveršennoletnih” (s izmeneniâmi ot 13 ânvarâ 2001 g.), rozdz. 1: Obŝie položeniâ, [online] http://femida.info/52/oospb001.htm.
Google Scholar

Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Paryż 1988, Biblioteka „Kultury”, t. 438.
Google Scholar

Kelly C., Children’s World. Growing up in Russia, 1890‑1991, New Haven–London 2007.
Google Scholar

Konradova N., Konec dvorovoj žizni, „Snob” 2010, 9 III, [online] http://www.snob.ru/selected/entry/14142.
Google Scholar

Kozlov A., Kozel na sakse, [online] http://lib.ru/CULTURE/MUSIC/KOZLOV/kozel_na_saxe.txt.
Google Scholar

Le Goff J., Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk, wstęp P. Rodak, Warszawa 2007, Communicare. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323526629
Google Scholar

Litovčenko O., Dvorovaâ žiznʹ vašego doma, „102 metra.ru. Nedvižimosmʹ v Ufe” 2010, 2 IX, [online] http://102metra.ru/text/daynews/315699.html.
Google Scholar

Moskovskie dvoriki: včera i segodnâ, Moskva, kotoroj net. Istoriko‑ kulʹturologičeskij proekt o staroj Moskve, [online] http://moskva.kotoroy.net/msc/1.html.
Google Scholar

Okudžava B., Lenʹka Korolev, [online] http://www.kulichki.com/moshkow/KSP/okudvawa.txt.
Google Scholar

Olszewska‑ Dyoniziak B., Człowiek, kultura, osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kultury, Kraków 1991.
Google Scholar

Piir A., Dlâ čego nužen dvor? (Vozrastnye soobŝestva leningradskih dvorov), „Antropologičeskij forum” 2006, nr 5, [online] http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/005/05_10_piir_k.pdf.
Google Scholar

Romašova M. V., Reprezentaciâ sovetskogo detstva v memuarnoj literature rubeža HH i XXI vekov, „Vestnik Permskogo universiteta” 2005, Vyp. 5. Istoriâ, s on-. ‑ online] http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=58605.
Google Scholar

Rybakow A., Kordzik, przeł. Z. Łapicka, Warszawa 1987.
Google Scholar

Sergeeva, A. B., Rycckie. Stereotipy povedeniâ, tradicii, mentalʹnostʹ, Moskva 2004.
Google Scholar

Stilâgi. Otvažnye dendi Strany Sovetov, „be‑ in” 2006, 12 IX, [online] http://www.be‑in.ru/subject/532‑stilyagi_otvazhnie_dendi_stran/.
Google Scholar

Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz, wstęp J. Szacki, Warszawa 2008, Biblioteka Socjologiczna.
Google Scholar

Zaleski M., Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996.
Google Scholar

Zimand R., Diarysta Stefan Ż., Wrocław 1990, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 74.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Anna Kadykało. 2013. “Radziecka wspólnota dziecięca – odsłona Powojenna: Na Podstawie Wspomnień Aleksieja Kozłowa Kозел на саксе”. Politeja 10 (4(26):501-16. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.25.

Issue

Section

Articles