Radziecka wspólnota dziecięca – odsłona powojenna

Na podstawie wspomnień Aleksieja Kozłowa Kозел на саксе

Authors

  • Anna Kadykało Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.25

Keywords:

Aleksiej Kozłow, życie podwórkowe, dzieci w ZSRR, powojenne dzieciństwo, tożsamość

Abstract

Советское детское сообщество – послевоенная картина (на основании воспоминаний Алексея Козлова Козел на саксе)

Аналитическим материалом в данной статье являются воспоминания популярного советского и русского саксофониста Алексея Козлова Козел на саксе. На их основе можно рассматривать процесс формирования тождественности, сочетающий различные средовые влияния. В статье указаны факторы, влияющие на сознание поколения, детство которого пришлось на военные и послевоенные годы. Пространством, в котором дети проводили свою внешкольную жизнь, был двор, составляющий пример коллективного участия в культуре повседневности. Дворовая жизнь отличалась множеством игр – спортивных, азартных, дифференцированных по степени опасности. Особенное место среди факторов, влияющих на сознание дорастающего поколения, занимала широко распространенная культура преступного мира. Типичное для послевоенного детства общественное участие во внешкольной жизни прекращалось в период адолесценции, когда все большее значение отводилось индивидуализму и собственным увлечениям, которые считались путем для проявления исключительности личности. Стремление к индивидуализму, составляющее неотъемлемую черту периода взросления, в советских условиях усиливалось благодаря появлению альтернативной культуры (стиляги), являющейся интересным отличием от серой, обыденной советской действительности.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anna Kadykało, Uniwersytet Jagielloński

Kulturoznawca, specjalność rosjoznawstwo. Zainteresowania naukowe: dzieciństwo w rosyjskiej kulturze, kultura popularna w Rosji, kultura radziecka, literatura rosyjska XX w. Ważniejsze publikacje: Idea szczęśliwego dzieciństwa w konfrontacji z radziecką rzeczywistością, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, red. A. Dudek, Kraków 2011; Arkadij Gajdar i jego timurowcy. Początki legendy i współczesne próby jej demitologizacji, „Slavia Orientalis” 2011, t. 60, nr 3, s. 349‑364; Antybajkowa kampania w ZSRR, „Politeja” 2011, nr 1; Dziecięca fascynacja światem wojny – Syn pułku Walentina Katajewa, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. 10, Literaturoznawstwo, red. nauk. E. Komorowska, A. Porchawka-Mulicka, Szczecin 2009; Mit Arteku jako arkadia radzieckiego dzieciństwa, [w:] Dziecko a świat dorosłych, red. nauk. M. Duda, B. Gulla, Kraków 2009.

References

Aleksej Semenovič Kozlov. Biografiâ, LiveLib, [online] http://www.livelib.ru/author/123166.

Chmiel A., Alienacja czy powrót do wartości?, [w:] Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej, red. Z. Kadłubek, T. Sławek, Katowice 2008, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2623.

Chromie E., Kompetencja międzykulturowa, czyli dar budowania nowych wspólnot, [w:] Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, red. B. Sierocka, Wrocław 2007, Via Communicandi, t. 3.

Federalʹnyj zakon ot 24 iûnâ 1999 g. N 120‑ FZ „Ob osnovah sistemy profilaktiki beznadzornosti i pravonarušenij nesoveršennoletnih” (s izmeneniâmi ot 13 ânvarâ 2001 g.), rozdz. 1: Obŝie položeniâ, [online] http://femida.info/52/oospb001.htm.

Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Paryż 1988, Biblioteka „Kultury”, t. 438.

Kelly C., Children’s World. Growing up in Russia, 1890‑1991, New Haven–London 2007.

Konradova N., Konec dvorovoj žizni, „Snob” 2010, 9 III, [online] http://www.snob.ru/selected/entry/14142.

Kozlov A., Kozel na sakse, [online] http://lib.ru/CULTURE/MUSIC/KOZLOV/kozel_na_saxe.txt.

Le Goff J., Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk, wstęp P. Rodak, Warszawa 2007, Communicare. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323526629

Litovčenko O., Dvorovaâ žiznʹ vašego doma, „102 metra.ru. Nedvižimosmʹ v Ufe” 2010, 2 IX, [online] http://102metra.ru/text/daynews/315699.html.

Moskovskie dvoriki: včera i segodnâ, Moskva, kotoroj net. Istoriko‑ kulʹturologičeskij proekt o staroj Moskve, [online] http://moskva.kotoroy.net/msc/1.html.

Okudžava B., Lenʹka Korolev, [online] http://www.kulichki.com/moshkow/KSP/okudvawa.txt.

Olszewska‑ Dyoniziak B., Człowiek, kultura, osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kultury, Kraków 1991.

Piir A., Dlâ čego nužen dvor? (Vozrastnye soobŝestva leningradskih dvorov), „Antropologičeskij forum” 2006, nr 5, [online] http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/005/05_10_piir_k.pdf.

Romašova M. V., Reprezentaciâ sovetskogo detstva v memuarnoj literature rubeža HH i XXI vekov, „Vestnik Permskogo universiteta” 2005, Vyp. 5. Istoriâ, s on-. ‑ online] http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=58605.

Rybakow A., Kordzik, przeł. Z. Łapicka, Warszawa 1987.

Sergeeva, A. B., Rycckie. Stereotipy povedeniâ, tradicii, mentalʹnostʹ, Moskva 2004.

Stilâgi. Otvažnye dendi Strany Sovetov, „be‑ in” 2006, 12 IX, [online] http://www.be‑in.ru/subject/532‑stilyagi_otvazhnie_dendi_stran/.

Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz, wstęp J. Szacki, Warszawa 2008, Biblioteka Socjologiczna.

Zaleski M., Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996.

Zimand R., Diarysta Stefan Ż., Wrocław 1990, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 74.

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Anna Kadykało. 2013. “Radziecka wspólnota dziecięca – odsłona Powojenna: Na Podstawie Wspomnień Aleksieja Kozłowa Kозел на саксе”. Politeja 10 (4(26):501-16. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.25.

Issue

Section

Articles