Vol. 10 No. 4(26) (2013)

					View Vol. 10 No. 4(26) (2013)
Published: 2013-10-10

Articles

 • Wojna sprawiedliwa versus wojna święta Zagadnienia doktrynalne historycznej konfrontacji

  Zbigniew Rau, Tomasz Tulejski
  7-34
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.01
 • Wojny dozwolone starożytnego Izraela w świetle Starego Testamentu

  Tomasz Tulejski
  35-51
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.02
 • Doświadczenie wojen napoleońskich w życiu i myśli Carla von Clausewitza do roku 1815

  Sebastian Górka
  53-83
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.03
 • Harmonia i postęp Społeczno-polityczne poglądy Leonarda Trelawny’ego Hobhouse’a

  Janusz Grygieńć
  85-101
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.04
 • Konserwatyzm bez metafizyki Casus międzywojennej refleksji Konstantego Grzybowskiego

  Mikołaj Rysiewicz
  103-125
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.05
 • Polemika między komunitarianizmem a kontraktualistami jako nowa odsłona sporu między iusnaturalizmem a pozytywizmem prawniczym

  Maciej Chmieli
  127-147
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.06
 • Modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu globalnego Szanse i zagrożenia

  Józef M. Fiszer
  149-168
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.07
 • Wybrane problemy międzynarodowej integracji gospodarczej na obszarze postradzieckim w latach 1991-2010 Perspektywa rosyjska

  Dymitr Gafarowski
  169-194
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.08
 • Region o niskim stopniu zainteresowania w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych na początku XXI wieku Casus krajów Maghrebu

  Rafał Wordliczek
  195-216
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.09
 • Kierunki rozwoju systemów partyjnych w państwach postjugosłowiańskich

  Konrad Sebastian Morawski
  217-238
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.10
 • Rola Egiptu w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie sprawowania władzy przez Bractwo Muzułmańskie

  Maciej Milczanowski
  239-274
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.11
 • Powszechne spisy ludności na przykładzie wybranych państw Aspekty metodologiczne

  Małgorzata Krywult-Albańska
  275-290
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.12
 • Twórczość bardów rosyjskich jako pogranicze radzieckiej literatury oficjalnej i wolnej

  Radosław Sławomirski
  291-301
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.13
 • Dialog Cerkwi z państwem w nauce społecznej Patriarchatu Moskiewskiego

  Daria Janowiec
  303-321
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.14
 • Konserwatyzm kulturowy Neila Postmana jako podejście kulturoznawcze osadzone w perspektywie teoretycznej i tradycji intelektualnej ekologii mediów

  Paweł Cieślarek
  323-351
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.15
 • Ruch turystyczny w Peru w latach 1989-2006

  Mikołaj Gruszczyński
  353-368
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.16
 • Przedmowa

  Anna Raźny
  369-371
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.17
 • Świadomość grzechu i poczucie świętości jako dwa bieguny tożsamości prawosławnych Rosjan

  Jakub Kudroń
  373-387
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.18
 • Refleksja polityczna rosyjskich elit z podróży po Europie w połowie XIX wieku

  Mikołaj Banaszkiewicz
  389-403
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.19
 • Podróż jako poszukiwanie tożsamości Europejskie peregrynacje romantyków rosyjskich

  Danuta Piwowarska
  405-420
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.20
 • Wobec problemu tożsamości kulturowej – Aleksander Hercen

  Lidia Liburska
  421-438
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.21
 • Tożsamość miejsca Przypadek mieszkańców Sankt Petersburga

  Magdalena Banaszkiewicz
  439-455
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.22
 • W walce o niepodległe państwo Czesi i Słowacy wobec Rosji w latach 1914-1917

  Jan Wiśniewski
  457-484
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.23
 • Zapiski oficera Armii Czerwonej Sergiusza Piaseckiego – polska próba zgłębienia mentalności jednostki wychowanej w systemie stalinowskim

  Anna Dominik
  485-499
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.24
 • Radziecka wspólnota dziecięca – odsłona powojenna Na podstawie wspomnień Aleksieja Kozłowa Kозел на саксе

  Anna Kadykało
  501-516
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.25
 • „Kinematografia dla milionów” Obraz wspólnoty w komediach muzycznych Grigorija Aleksandrowa

  Małgorzata Flig
  517-531
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.26
 • The idea of the Nation Salvation in the journalism of Alexander Solzhenitsyn

  Anna Jadwosiuk-Małek
  533-542
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.27
 • Czterdzieści dni Kengiru w Archipelagu GUŁag Aleksandra Sołżenicyna O tożsamości zbuntowanego więźnia

  Kamil Szybalski
  543-562
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.28
 • Idea kolektywu i kolektywizacji w kulturze radzieckiej a życie codzienne w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (kołchozach) w latach 1932-1976

  Kamila Śliwińska
  563-572
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.29
 • Samoidentyfikacja Żydów radzieckich w interpretacji artystycznej Fridricha Gorensztejna. Berdyczów Dramat w trzech aktach, ośmiu obrazach i 92 skandalach

  Izabela Kowalska-Paszt
  573-586
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.30
 • Paradygmat synergijny – szansa na integrację humanistyki

  Józef Kuffel
  587-598
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.31
 • Miejsce kultury sowieckiej w kształtowaniu świadomości zbiorowej współczesnych Rosjan

  Elżbieta Żak
  599-608
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.32
 • Mass media as a factor of formation of the Russian political identity in modern conditions

  Olga Nesterchuk
  609-616
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.33
 • Postzależnościowe ujęcie tożsamości zbiorowej Rosjan w filmie Ładunek 200 Aleksieja Bałabanowa

  Paulina Gorlewska
  617-625
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.34
 • Ponowoczesny wymiar subkultur młodzieżowych w Rosji

  Martyna Kowalska
  627-645
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.35
 • Self, Community and State The Case of Larisa Arap

  Bartłomiej Brążkiewicz
  647-658
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.36
 • Wspólnotowe kultury polityczne Rosji i Chin Podobieństwa i różnice

  Michał Lubina
  659-672
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.37

Review

 • Nacjonalizmy różnych narodów Perspektywa politologiczno-religioznawcza, red. B. Grott, O. Grott, Kraków 2012

  Agata Kotowska
  673-679
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.38
 • Marek Jan Chodakiewicz, Między Wisłą a Potomakiem, Gdańsk 2012

  Mirosław Boruta
  681-683
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.39
 • Janusz Mierzwa, Starostowie Polski międzywojennej Portret zbiorowy, Kraków 2012

  Wojciech Mazur
  685-690
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.40
 • Mark Blyth, Austerity The History of a Dangerous Idea, Oxford–New York 2013

  Anna Skrzypek-Claassens
  691-696
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.41
 • Sergej N. Buharin, Nikolaj M. Rakitânskij, Rossiâ i Polʹša. Opyt politiko-psihologičeskogo issledovaniâ fenomena limitrofizacii Posobie dlâ pravâŝih èlit limitrofnyh gosudarstv, Moskva 2011

  Anna Kowalska-Stus
  697-701
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.42