Paradygmat synergijny – szansa na integrację humanistyki

Authors

  • Józef Kuffel Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.31

Keywords:

antropologia synergijna, Siergiej Chorużyj, kultura prawosławna, hezychazm, św. Grzegorz Palmas

Abstract

Синергийная парадигма – шанс на интеграцию гуманистики

Главная цель этой статьи заключается в том, чтобы в общих чертах показать новое философское направление инспированное святоотеческой исихасткой литературой, которое определяет себя как синергийная (или синергическая) антропология. Оно появилось в России в конце 80. – начале 90. годов прошлого столетия. Здесь представлена деятельность Института Синергийной Антропологии – Московского центра, который выступает с предложением создания универсального дискурса, т. е. цельной, междисциплинарной системы знаний, понятий и методов, использующей материал разъединенных друг с другом областей творческой деятельности человека. Эта цельная система – в намерении адептов синергизма – должна исполнить интегрирующую роль в современной культуре и науке. В этой программе как средство объединяющее – в первой очереди для гуманитарных наук, но также и других – разрабaтываетя новая антропологическая парадигма. В статье сделан просмотр отзывов польских ученых на программные положения и издаваемые, главным образом на русском языке, работы представителей синергийной антропологии. Кроме того в ней намечены некоторые перспективы использования научных результатов и методов новой школы в исследованиях православной культуры. На основании „Аналитического словаря исихастской антропологии” Сергия Хоружего, одного из основоположников синергизма – харатеризуются методы описаний стратегии православной мистики и аскезы, соответсвующие стандартам совремменного антропологического дискурса. С этой целью – как пример их приложения – в окончании печатается польский перевод фрагмента Словаря обясняющий смысл понятия «подвиг» в исхастской традиции.

 

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Józef Kuffel, Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Katedrze Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Autor książki i artykułów, w których przybliża działalność oraz spuściznę piśmienniczą starca Paisjusza z Neamţ, jednego z najważniejszych świętych Kościoła prawosławnego czasów nowożytnych. Autor książki W drodze na Tabor. Theosis w życiu i twórczości św. Paisjusza Wieliczkowskiego, Kraków 2005.

References

Chorużyj S. S., Kosmos hezychazmu, rozm. przepr. A. Radziukiewicz, „Przegląd Prawosławny” 2004, nr 9.
Google Scholar

Horužij S., K fenomenologii askezy, Moskva 1998.
Google Scholar

Horužij S., O starom i novom, Sankt‑ Peterburg 2000.
Google Scholar

Horužij C., Posle pereryva. Puti russkoj filosofii, Sankt‑ Peterburg 1994.
Google Scholar

Dobieszewski J., Współczesny stan filozofii w Rosji, „Gazeta Szturmowa” 2001, nr 1 [on line] htpp://www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl/index.php?pl.
Google Scholar

Dostoevskij F., Bratʹâ Karamazovy, cz. 1-2, Moskva 1987.
Google Scholar

Górny J., Substancjalność człowieka według Martina Heideggera, „Anthropos? Czasopismo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2006, nr 6/7, [online] http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos4/text/gorny_1.htm.
Google Scholar

Isihazm. Annotirovannaâ bibliografiâ, red. S. Horužij, Moskva 2004.
Google Scholar

Ioann Mejendorf protopresviter, Žiznʹ i trudy svâtitelâ Grigoriâ Palamy. Vvedenie v izučenie, Perevod s franc, Sankt‑ Peterburg 1997.
Google Scholar

Kiprian arhimandrit (Kern), Antropologiâ sv. Grigoriâ Palamy, Moskva 1996.
Google Scholar

Kowalska‑Stus H., Jeśli nie chcesz mieszkać z gadem, strzeż się jego głowy (Ruś litewska wobec Świata Zachodniego w XVII w.), [w:] Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego. Konferencja pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, red. C. Nelkowski, Bydgoszcz 2009, s. 70, Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica, nr 15.
Google Scholar

Kowalska‑ Stus H., Kultura i eschatologia. Moskwa wieku XVII, Kraków 2007, Prace Katedry Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 9.
Google Scholar

Leonkiewicz Ł., „Antropologia syngreniczna w ujęciu S. S. Chorużyja”, Uniwersytet Warszawski 2009, [online] http://synergia‑isa.ru/wp content/uploads/2010/04/leonkiewicz.pdf.
Google Scholar

Miłosz Cz., Traktat moralny, [w:] tenże, Wiersze, t. 1, Kraków 1987.
Google Scholar

Nastolʹnaâ kniga dlâ svâŝenno‑cerkovno služitelej, t. 2, red. S. Bulgakov, Kiev 1913 (reprintnoe vosproizvedenie – Moskva 1993).
Google Scholar

Pravoslavnaâ ènciklopediâ „Azbuka very”, [online] http://azbyka.ru/spravochniki/.http://www.hse.ru/org/hse/synan/staff
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Kuffel, Józef. 2013. “Paradygmat Synergijny – Szansa Na Integrację Humanistyki”. Politeja 10 (4(26):587-98. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.31.

Issue

Section

Articles