Konstruowanie rzeczywistości politycznej

Analiza okładek tygodników „Uważam Rze” i „Polityka”

Authors

  • Marcin Kotras Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.26

Abstract

Political reality constructing. „Uważam Rze” and „Polityka” weekly magazines covers analysis

The article presents the results of semiotic analysis conducted for 78 weekly socio‑political magazines covers: „Uważam Rze” and „Polityka”. The research was connected with the problem of presenting and constructing the political reality on the covers of the magazines. It was assumed, that each of analysed titles functions in a contrary scopic regime and, as a consequence, presents different images of politics. The article is also an attempt to answer the questions: Which signs were used in constructing the political reality? In which way politicians activities were commented on the magazines covers? What kind of references to value systems and to social and political divisions were presented on the covers? The remarks concerning knowledge transmission and social worlds formation centered around magazines are also described in the paper. Synthesis of research outcomes is presented in article summary.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marcin Kotras, Uniwersytet Łódzki

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na języku polityki i procesach instytucjonalizacji w obszarach politycznych (od szczebla samorządowego do ponadnarodowego). Autor książki Przywództwo polityczne na poziomie regionu. Przykład województwa łódzkiego (Łódź 2009). Redaktor prowadzący w czasopiśmie „Władza sądzenia” i sekretarz redakcji „Folia Sociologica”.

References

Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 2008.

Berger P., Zaproszenie do socjologii, przeł. J. Stawiński, Warszawa 1995.

Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, przeł. i przedm. J. Niżnik, Warszawa 2010, Biblioteka Socjologiczna.

van Dijk T. A., Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T. A. van Dijk, wybór i przeł. G. Grochowski, red. nauk. T. Dobrzyńska, Warszawa 2001.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 1: Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha, Kraków 2010.

Hall S., Kodowanie i dekodowanie, „Przekazy i Opinie” 1987, nr 1‑2.

Konecki K. T., Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2005, t. 1, nr 1.

MacGregor Burns J., Władza przywódcza, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. 1, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, przeł. B. Radwan, Kraków 2008, Media – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Park R. E., News As a Form of Knowledge: A Chapter in the Sociology of Knowledge, „The American Journal of Sociology” 1940, Vol. 45, nr 5. DOI: https://doi.org/10.1086/218445

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, Warszawa 2010, Metodologia – Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przeł. M. Głowacka‑Grajper, J. Ostrowska, wprow. K. T. Konecki, Warszawa 2007.

Published

2013-08-14

How to Cite

Kotras, Marcin. 2013. “Konstruowanie rzeczywistości Politycznej: Analiza okładek tygodników „Uważam Rze” I „Polityka””. Politeja 10 (3(25):439-64. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.26.

Issue

Section

Articles