Vol. 10 No. 3(25) (2013)

					View Vol. 10 No. 3(25) (2013)
Published: 2013-08-14

Introduction

 • Wstęp

  Rafał Łatka
  5-15
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.01

Articles

 • Raczej koniunkturalizm niż idealizm. Kilka refleksji na temat „realizmu” Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i jego członków

  Mateusz Szpytma
  17-31
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.02
 • ,,Realizm” polityczny w kierownictwie PZPR – płaszczyzny i interpretacje

  Mirosław Szumiło
  33-49
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.03
 • W okowach „demokratycznego centralizmu” – przypadek Stronnictwa Demokratycznego w PRL

  Adrian Tyszkiewicz
  51-68
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.04
 • Program Stowarzyszenia PAX Realizm, koniunkturalizm czy utopia?

  Antoni Dudek
  69-78
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.05
 • Realizm polityczny „Tygodnika Powszechnego” (1945-1989)

  Roman Graczyk
  79-112
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.06
 • Problem realizmu w polskiej myśli politycznej na uchodźstwie po II wojnie światowej – pytania i tezy

  Marek Kornat
  113-146
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.07
 • „Niesłychanie pożyteczni szaleńcy” Przedsierpniowi opozycjoniści w poszukiwaniu formuły realistycznego działania

  Tomasz Gąsowski
  147-158
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.08
 • „Solidarność” i opozycja demokratyczna PRL w latach 1982-1988 a problem realizmu politycznego

  Jan Olaszek
  159-168
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.09
 • Okrągły stół Czy było warto?

  Ryszard Terlecki
  169-176
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.10
 • Realizm z fałszywej analogii historycznej wywiedziony Przypadek Ksawerego Pruszyńskiego

  Piotr Kimla
  177-187
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.11
 • I kto tu jest realistą? Wokół braci Mackiewiczów, Rosji, komunizmu i Polski Ludowej

  Maciej Zakrzewski
  189-199
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.12
 • Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego?

  Rafał Łatka
  201-211
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.13
 • Realizm polityczny i ekonomiczny Mirosława Dzielskiego

  Miłowit Kuniński
  213-228
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.14
 • Czy niezależne pisma emigracyjne mogą zmienić rzeczywistość polskiej diaspory?

  Jolanta Chwastyk‑Kowalczyk
  229-246
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.15
 • Funkcjonowanie polityków w nowych mediach – pomiędzy kreowaniem wizerunku a agresją elektroniczną

  Monika Kaczmarek‑Śliwińska
  247-262
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.16
 • Polityczna gra o prawną regulację procedury in vitro – analiza wybranych aspektów debaty w przestrzeni medialnej

  Alicja Łaska-Formejster
  263-285
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.17
 • Media i polityka we Włoszech

  Maciej Miżejewski
  287-314
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.18
 • Media jako źródło informacji o wymiarze sprawiedliwości

  Krystyna Daniel
  315-327
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.19
 • Problematyka wolności słowa w kontekście uregulowań prawnych dotyczących cenzury w latach 1944-1981 w Polsce

  Aleksandra Bagieńska‑Masiota
  329-343
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.20
 • Prawnokarne ograniczenie wolności wypowiedzi w Polsce (wybrane aspekty)

  Elżbieta Czarny‑Drożdżejko
  345-360
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.21
 • Retoryka polityczna a rozumienie i uzasadnianie rzeczywistości demokratycznego kapitalizmu w wybranych polskich exposé III Rzeczpospolitej

  Konrad Kubala
  361-387
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.22
 • Językowe środki deprecjacji przeciwnika w debatach telewizyjnych między liderami partyjnymi

  Beata Zając
  389-406
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.23
 • „Debata” Tomasza Lisa z Jarosławem Kaczyńskim Techniki erystyczne wykorzystane podczas telewizyjnego wywiadu przed wyborami 2011 r.

  Paweł Jakubowski
  407-421
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.24
 • Dyskurs medialny i polityka wobec młodzieży a jej społeczne reprezentacje

  Karolina Messyasz
  423-438
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.25
 • Konstruowanie rzeczywistości politycznej Analiza okładek tygodników „Uważam Rze” i „Polityka”

  Marcin Kotras
  439-464
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.26
 • Internauci o polityce europejskiej Analiza porównawcza dyskusji na forum Debate Europe

  Małgorzata Winiarska‑Brodowska
  465-479
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.27
 • Wideoideologia i Youtubizacja jako narzędzia politycznego public relations

  Agnieszka Walecka‑Rynduch
  481-499
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.28
 • Rola mediów w komunikacji międzynarodowej na przykładzie wydarzeń frankfurckich z 1995 r.

  Paulina Olechowska
  501-518
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.29
 • Kondycja zawodu dziennikarza w Rosji

  Agata Krzywdzińska
  519-533
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.30
 • Ewolucja technologiczna w mediach a proces zmian społeczno-kulturalnych i ich wpływ na prasę w Polsce

  Marta Polaczek‑Bigaj
  535-554
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.31
 • Agenda mediów a ich stronniczość (telewizyjne serwisy informacyjne)

  Magdalena Zawalska
  555-568
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.32
 • Prywatność w mediach – obraz polityka w tygodniku opinii „Wprost”

  Anna Szwed
  569-584
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.33

Review