Internauci o polityce europejskiej

Analiza porównawcza dyskusji na forum Debate Europe

Authors

  • Małgorzata Winiarska‑Brodowska Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.27

Keywords:

content analysis, online participation, civic engagement, political culture, political communication

Abstract

Internet users on European politics. A comparative analysis of discussions on the Debate Europe forum

European citizenship has introduced a new quality into political communication in the European Union. EU citizens exercise rights such as freedom of expression and participation in the democratic life of the Union. The Debate Europe forum is an example of European platform of exchange of ideas. Content analysis of posts in Polish and English enabled to give an answer to questions about the level of engagement of actors of the communication process, dialog, rationality of debate and the influence of political culture on discussions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Małgorzata Winiarska‑Brodowska, Uniwersytet Jagielloński

Politolog, medioznawca i kulturoznawca, absolwentka europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wiedeńskim. W pracy badawczej zajmuje się problematyką z pogranicza nowych mediów, polityki i dyplomacji.

References

Baran S. J., Davis D. K., Teorie komunikowania masowego, przeł. A. Sadza, Kraków 2007, Media – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dobek‑Ostrowska B., Wstęp, [do:] Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. B. Dobek‑Ostrowska, K. Majdecka, Wrocław 2011, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis, nr 3255.

Dryzek J. S., Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations, Oxford 2002. DOI: https://doi.org/10.1093/019925043X.001.0001

EUR‑Lex – Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej: http://eur‑lex.europa.eu.

European Union Citizenship. Analytical Report, conducted upon the request of the European Commission, the Gallup Organization, Flash Eurobarometer 294, 2010.

European Union Citizenship. Analytical Report, conducted upon the request of the European Commission, the Gallup Organization, Flash Eurobarometer 213, 2007.

Forum Debate Europe: http://ec.europa.eu/archives/debateeurope 28 VI 2012.

Geremek B., Szansa i zagrożenie. Polityka i dyplomacja w rodzinnej Europie, rozmawia D. Maciejewska, Warszawa 2004, Odnawianie Starego Kontynentu.

Gutmann A., Thompson D., Why Deliberative Democracy?, Princeton 2004. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400826339

Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005, Humanistyka Europejska.

Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, przeł. B. Markiewicz, Warszawa 1993.

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A. M. Kaniowski, t. 1: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Warszawa 1999; t. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, Warszawa 2002.

Habermas J., Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2009.

Hix S., The State of European Democracy After Lisbon, Institute of International and European Affairs, referat wygłoszony 26 V 2010.

International Right to Know Day: Ombudsman Calls For More Pro‑active Transparency in the EU, European Ombudsman, Press release No. 17/2011, 28 IX 2011.

Lisowska‑Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Wersja 1.1, Kraków 2004, Zeszyty Wydziałowe – Uniwersytet Jagielloński. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, nr 1.

Łętowska E., Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później. Ewa Łętowska w rozmowie z K. Sobczakiem, Warszawa 2012, s. 76‑77.

Magoska M., Kryzys polityki a prawo, [w:] Media, władza, prawo, red. M. Magoska, Kraków 2005.

Media Use in the European Union, European Commission, Standard Eurobarometer 76, 2012.

Nowak J., Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka, Lublin 2011.

Oficjalna strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich UE: http://www.ombudsman.europa.eu.

Ogonowska A., Internet w polityce komunikacyjnej Unii Europejskiej, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2(49).

Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, Lublin 1992.

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria A, t. 16.

Porębski L., Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2001.

Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, red. nauk. Ł. Jonak [i in.], Warszawa 2006, Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo.

Sanecki R., Debata polityczna w Internecie. Analiza debaty politycznej na forach internetowych, serwisach społecznościowych oraz blogach, [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa‑Figura, Lublin 2009, t. 2.

Winiarska‑Brodowska M., Europa obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej, praca doktorska, Kraków 2012.

Żurawski J., Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych, Kraków 2010, Societas, 19.

Published

2013-08-14

How to Cite

Winiarska‑Brodowska, Małgorzata. 2013. “Internauci O Polityce Europejskiej: Analiza porównawcza Dyskusji Na Forum Debate Europe”. Politeja 10 (3(25):465-79. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.27.

Issue

Section

Articles