Internauci o polityce europejskiej

Analiza porównawcza dyskusji na forum Debate Europe

Authors

  • Małgorzata Winiarska‑Brodowska Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.27

Keywords:

content analysis, online participation, civic engagement, political culture, political communication

Abstract

Internet users on European politics. A comparative analysis of discussions on the Debate Europe forum

European citizenship has introduced a new quality into political communication in the European Union. EU citizens exercise rights such as freedom of expression and participation in the democratic life of the Union. The Debate Europe forum is an example of European platform of exchange of ideas. Content analysis of posts in Polish and English enabled to give an answer to questions about the level of engagement of actors of the communication process, dialog, rationality of debate and the influence of political culture on discussions.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Małgorzata Winiarska‑Brodowska, Uniwersytet Jagielloński

Politolog, medioznawca i kulturoznawca, absolwentka europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wiedeńskim. W pracy badawczej zajmuje się problematyką z pogranicza nowych mediów, polityki i dyplomacji.

References

Baran S. J., Davis D. K., Teorie komunikowania masowego, przeł. A. Sadza, Kraków 2007, Media – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Dobek‑Ostrowska B., Wstęp, [do:] Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. B. Dobek‑Ostrowska, K. Majdecka, Wrocław 2011, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis, nr 3255.
Google Scholar

Dryzek J. S., Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations, Oxford 2002. DOI: https://doi.org/10.1093/019925043X.001.0001
Google Scholar

EUR‑Lex – Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej: http://eur‑lex.europa.eu.
Google Scholar

European Union Citizenship. Analytical Report, conducted upon the request of the European Commission, the Gallup Organization, Flash Eurobarometer 294, 2010.
Google Scholar

European Union Citizenship. Analytical Report, conducted upon the request of the European Commission, the Gallup Organization, Flash Eurobarometer 213, 2007.
Google Scholar

Forum Debate Europe: http://ec.europa.eu/archives/debateeurope 28 VI 2012.
Google Scholar

Geremek B., Szansa i zagrożenie. Polityka i dyplomacja w rodzinnej Europie, rozmawia D. Maciejewska, Warszawa 2004, Odnawianie Starego Kontynentu.
Google Scholar

Gutmann A., Thompson D., Why Deliberative Democracy?, Princeton 2004. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400826339
Google Scholar

Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005, Humanistyka Europejska.
Google Scholar

Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, przeł. B. Markiewicz, Warszawa 1993.
Google Scholar

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A. M. Kaniowski, t. 1: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Warszawa 1999; t. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, Warszawa 2002.
Google Scholar

Habermas J., Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2009.
Google Scholar

Hix S., The State of European Democracy After Lisbon, Institute of International and European Affairs, referat wygłoszony 26 V 2010.
Google Scholar

International Right to Know Day: Ombudsman Calls For More Pro‑active Transparency in the EU, European Ombudsman, Press release No. 17/2011, 28 IX 2011.
Google Scholar

Lisowska‑Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Wersja 1.1, Kraków 2004, Zeszyty Wydziałowe – Uniwersytet Jagielloński. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, nr 1.
Google Scholar

Łętowska E., Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później. Ewa Łętowska w rozmowie z K. Sobczakiem, Warszawa 2012, s. 76‑77.
Google Scholar

Magoska M., Kryzys polityki a prawo, [w:] Media, władza, prawo, red. M. Magoska, Kraków 2005.
Google Scholar

Media Use in the European Union, European Commission, Standard Eurobarometer 76, 2012.
Google Scholar

Nowak J., Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka, Lublin 2011.
Google Scholar

Oficjalna strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich UE: http://www.ombudsman.europa.eu.
Google Scholar

Ogonowska A., Internet w polityce komunikacyjnej Unii Europejskiej, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2(49).
Google Scholar

Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, Lublin 1992.
Google Scholar

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria A, t. 16.
Google Scholar

Porębski L., Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2001.
Google Scholar

Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, red. nauk. Ł. Jonak [i in.], Warszawa 2006, Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo.
Google Scholar

Sanecki R., Debata polityczna w Internecie. Analiza debaty politycznej na forach internetowych, serwisach społecznościowych oraz blogach, [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa‑Figura, Lublin 2009, t. 2.
Google Scholar

Winiarska‑Brodowska M., Europa obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej, praca doktorska, Kraków 2012.
Google Scholar

Żurawski J., Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych, Kraków 2010, Societas, 19.
Google Scholar

Published

2013-08-14

How to Cite

Winiarska‑Brodowska, Małgorzata. 2013. “Internauci O Polityce Europejskiej: Analiza porównawcza Dyskusji Na Forum Debate Europe”. Politeja 10 (3(25):465-79. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.27.

Issue

Section

Articles