Koncepcja praktyk repartycji

Przyczyny systematycznego ich wykorzystywania w polskiej polityce

Authors

  • Piotr Borowiec Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.12

Keywords:

societal cleavage, practice of repartition, theory of politics, politicization, political discourse

Abstract

THE IDEA BEHIND THE PRACTICE OF REPARTITION: THE REASONS FOR ITS SYSTEMATIC APPLICATION IN POLISH POLITICS

The article discusses the practice of repartition, political tools and measures used by politicians as means to achieve their political objectives. Repartitions meet social expectations, can mobilize voters, and demonstrate the involvement of politicians with social problems. They also aim to question the validity of the legal system, and to refuse to accept its inequalities. They postulate the rejection of dominating hierarchies, the instances of discrimination, injustice and wrongdoings. Essentially antithetical, they show two parties between which the unjust privileges manifest, and postulate their abolition. Repartitions often politicize cleavages by focusing on inequality. It is through such relations that repartitions become attractive and useful, as they refer to the experiences that individual people can relate to. Therefore, repartitions also constitute a diagnostic tool that can help assess the depth of inequalities, social expectations, and the public mood. The aim of this article is to discuss the essence of the practice of repartition, a new analytical category used to create and explain politics, seen here as closely related to the phenomenon of societal cleavages.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Piotr Borowiec, Jagiellonian University, Kraków

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, kierownik Zakładu Teorii i Metodologii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny rocznika „Teoria Polityki”. Specjalizuje się w metodologii i teorii polityki oraz badaniach współczesnej polskiej polityki.

References

Adam Michnik: Komorowski przegra wybory tylko, jeśli pijany przejedzie na pasach zakonnicę w ciąży, Wiadomości WP, 5 I 2015, [online] https://wiadomosci.wp.pl/adam-michnikkomorowski-przegra-wybory-tylko-jesli-pijany-przejedzie-na-pasach-zakonnice-w-ciazy-6027669969146497a.

Bartolini S., Mair P., Identity, Competition and Electoral Availability. The Stabilization of European Electorates, 1885-1985, New York 1990.

Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, przeł. J. Margański, Warszawa 2006.

Borowiec P., An Abandoned Past. The End of Post-Communism in Poland, Berlin 2022.

Borowiec P., Czas polityczny po rewolucji. Czas w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku, Kraków 2013.

Borowiec P., Definicje teraźniejszości prezentowane przez Andrzeja Dudę i Bronisława Komorowskiego w kampanii prezydenckiej 2015 roku, „e-Politikon” 2016, nr 17.

Borowiec P., Odmienne przyszłości? Wizje przyszłości kandydatów w wyborach prezydenckich 2015 roku, [w:] Europa Środkowa i Bałkany. Konteksty historyczne i politologiczne. Narody, mniejszości narodowe i religijne. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce, red. M. Korzeniewska-Wiszniewska, A. Kastory, R. Woźnica, Kraków 2019.

Borowiec P., Podziały społeczne i ich upolitycznienie jako przykłady toksycznych struktur władzy?, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2021, t. 30, https://doi.org/10.19195/1643-0328.30.5. DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.30.5

Borowiec P., Wykorzystanie przeszłości w roszczeniach władczych kandydatów w kampanii prezydenckiej 2015 roku, [w:] Oblicza kampanii wyborczych 2015, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kraków 2016.

Dzwończyk J., Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005, [w:] Oblicza polskiego systemu politycznego, red. B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik, Toruń 2007.

Flanagan C.S., Value Cleavages, Economic Cleavages and the Japanese Voter, „American Journal of Political Science” 1980, vol. 24, nr 2, https://doi.org/10.2307/2110862. DOI: https://doi.org/10.2307/2110862

Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T., Najda M., Psychologia w postępowaniu karnym, Warszawa 2008.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki po 1989 roku, Warszawa 2004.

Grabowska M., The Post-Communist Cleavage. Social Bases of Politics in Poland after 1989, Berlin [i in.] 2021.

Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001.

Herbut R., Podziały socjopolityczne, [w:] Studia z teorii polityki, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, t. 1, Wrocław 1999.

Inglehart R., The Changing Structure of Political Cleavages in Western Society, [w:] Electoral Change in Advanced Industrial Democracies. Realignment or Dealignment?, red. R.J. Dalton, S.C. Flanagan, P.A. Beck, Princeton 1984, https://doi.org/10.1515/9781400885879-005. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400885879-005

Karwat M., Makiaweliczne taktyki walki politycznej, „Studia Politologiczne” 2005, vol. 9.

Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012.

Knutsen O., Scarbrough E., Cleavage Politics, [w:] The Impact of Values, red. J.W. van Deth, E. Scarbrough, Oxford 1995.

Laclau E., Co oznacza populizm?, [w:] Populizm, red. O. Wysocka, przeł. A. Ostolski, Warszawa 2010.

Lipset M.S., Rokkan S., Cleavage Structures. Party Systems and Voter Alignments. An Introduction, [w:] Party Systems and Voter Alignments. Cross-National Perspectives, red. S.M. Lipset, S. Rokkan, New York 1967.

Mandle J., Globalna sprawiedliwość, przeł. M. Dera, Warszawa 2009.

Marczewska-Rytko M., Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2011, t. 8, nr 4.

Markowski R., Rozłamy socjopolityczne w zamyśle klasyków. O tym, jak ich rozumiano, poprawiano i testowano, „Studia Polityczne” 2000, nr 10.

Markowski R., Stanley B., Rozłamy socjopolityczne w Polsce. Iluzja czy rzeczywistość?, „Studia Socjologiczne” 2016, nr 4.

Marody M., Działania jednostek a system społeczny, [w:] Co nam zostało z tych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, red. M. Marody, Londyn 1991.

Mouffe Ch., Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, przeł. B. Szelewa, Warszawa 2015.

Obacz P., Identyfikowanie śladów polityki rozłamowej w dokumentach ideowo-programowych partii politycznych. Założenia metodologiczno-teoretyczne, „Historia i Polityka” 2020, nr 31.

Obacz P., Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego, Kraków 2018.

Obacz P., Podział społeczno-polityczny w Polsce – wymiar aksjologiczny. Istota, konsekwencje, prognozy, [w:] Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce, t. 1, Perspektywa filozoficzna, red. E. Starzyńska-Kościuszko, Olsztyn 2017.

Obacz P., Podziały społeczno-polityczne – tezy teoretyczne, „Historia i Polityka” 2021, nr 37, https://doi.org/10.12775/HiP.2021.028. DOI: https://doi.org/10.12775/HiP.2021.028

Pańków I., Debata o pluralizmie w „Wojnie na górze”, [w:] Władza i struktura społeczna. Księga dedykowana Włodzimierzowi Wesołowskiemu, red. A. Jasińska-Kania, W. Wesołowski, Warszawa 1999.

Reykowski J., Psychologia polityczna, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, Gdańsk 2000.

Reykowski J., Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności, [w:] Orientacje społeczne jako element mentalności, red. J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Poznań 1990.

Rokkan S., Citizens, Elections, Parties. Approaches to the Comparative Study of the Processes of Development, Oslo 1970.

Schmitt C., Pojęcie polityczności, [w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M.A. Cichocki, Kraków 2000.

Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2005.

Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psychosocjologiczne minionej formacji, Warszawa 1998.

Wnuk-Lipiński E., Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, Warszawa 2003.

Wnuk-Lipiński E., Nierówności i przywileje jako podłoże konfliktu, [w:] Fenomen „Solidarności” i zmiana ustroju. Polacy 1980-2011, red. W. Adamski, Warszawa 2014.

Ziółkowski J., Wróg w politycznych narracjach antagonizmu manichejskiego, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2017, t. 22, https://doi.org/10.19195/1643-0328.22.7. DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.22.7

Žižek S., Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 2001.

Downloads

Published

2022-07-14

How to Cite

Borowiec, Piotr. 2022. “Koncepcja Praktyk Repartycji: Przyczyny Systematycznego Ich Wykorzystywania W Polskiej Polityce”. Politeja 19 (2(77):273-93. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.12.