Vol. 19 No. 2(77) (2022): Teoria polityki

					View Vol. 19 No. 2(77) (2022): Teoria polityki

pod red. Piotra Borowca

Published: 2022-07-14

Articles

 • Decentralizacja – podstawowe zagadnienia teoretyczne

  Dominik Siekulicki
  19-33
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.01
 • Interes i zainteresowanie jako kategorie analizy politologicznej

  Mirosław Karwat
  35-72
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.02
 • Kategorie analityczne konfliktu politycznego w interdyscyplinarnej perspektywie

  Leszek Sobkowiak
  73-85
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.03
 • Dehumanizacja i depolityzacja

  Paweł Ścigaj
  87-118
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.04
 • Teoretyczne przesłanki wykorzystania ustrukturyzowanych technik analizy informacji w procesie analizy politycznej

  Błażej Sajduk
  119-142
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.05
 • Modulacja i modulatory relacji politycznych – ujęcie teoriopolityczne

  Piotr Obacz
  143-162
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.06
 • Personalizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce

  Janusz Węgrzecki
  163-177
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.07
 • The chicken game jako model eksplanacyjno-prognostyczny w polityce

  Jacek Ziółkowski
  179-203
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.08
 • Teoria demokracji a polaryzacja. Czy spolaryzowane społeczeństwo może być demokratyczne?

  Sonia Horonziak
  205-229
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.09
 • Pomiędzy syndromem ekonomicznego progresywizmu a dekompozycją procesów politycznych

  Janusz Golinowski
  231-252
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.10
 • Polscy parlamentarzyści wobec pandemii COVID-19 Przykład scjentyfikacji debaty politycznej?

  Marta Hoffmann
  253-272
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.11
 • Koncepcja praktyk repartycji Przyczyny systematycznego ich wykorzystywania w polskiej polityce

  Piotr Borowiec
  273-293
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.12
 • Teoria krytyczna jako narzędzie kreowania działania politycznego na przykładzie partii Podemos

  Weronika Górnicka
  295-310
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.13
 • Nowa lewica w Rosji Borys Kagarlicki. Praktyka i teoria

  Dymitr Romanowski
  311-328
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.14
 • The Orchard of Neoclassical Realism – Weathered Tree, Graft or Seedling?

  Magdalena Kozub-Karkut, Mateusz Filary-Szczepanik
  329-355
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.15