Wielopoziomowy model emocji w strukturze osobowości kulturowej. Perspektywa kulturalistyczna

Authors

  • Leszek Korporowicz Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2022.11.05

Abstract

No abstract is avaliable for this article.

References

Alexander, J. C. 2010. Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej (S. Burdziej, tłum.), Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Barbalet, J. 2006. The Cambridge Dictionary of Sociology, Turner, B. S. (red.) (s. 163–165), Cambridge: Cambridge University Press.

Barker, Ch. 2005. Studia kulturowe. Teoria i praktyka (A. Sadza, tłum.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dąbrowski, K. 1985. Fazy i poziomy rozwoju psychicznego i trzy kształtujące go czynniki. W: K.

Dąbrowski (red.), Zdrowie psychiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dąbrowski, K. 1970. Multilevelness of Instinctove and Emotional Functions. Materiały z pierwszej Międzynarodowej Konferencji Teorii Dezintegracji Pozytywnej, Quebec: Layal University.

Dąbrowski, K. 1970. Three Selected Dynamisms of the Inner Psychic Milieu. Materiały z pierwszej Międzynarodowej Konferencji Teorii Dezintegracji Pozytywnej, Quebec: Layal University.

Dąbrowski, K. 1974. Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Dudek, Z. W., Pankalia, A. 2008. Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe, Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii Kultury.

van Geert, P. 1986. The Concept of Deyelopment. W: P. van Geert (red.), Theory Building in Developmental Psychology. Elseyier: Elseyier Science Publishers B.V. DOI: https://doi.org/10.1016/S0166-4115(09)60004-2

Hałas, E. (red.) 2012. Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Korporowicz, L. 1988. Uspołecznienie do osobowości. Uwagi o teorii dezintegracji pozytywnej w perspektywie procesów kulturalizacji, „Kultura i Społeczeństwo”, 1, 86–103.

Korporowicz, L. 2016. Źródła i typy redukcjonizmów we współczesnych analizach kultury, „Roczniki Kulturoznawcze”, 7(1), 5–30, http://dx.doi.org/10.18290/rkult.2016.7.l-l. DOI: https://doi.org/10.18290/rkult.2016.7.1-1

Ossowski, S. 1967. Ku nowej kulturze. W: Z zagadnień psychologii społecznej (s. 174–176), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, J. H., Stets, J. E. 2021. Socjologia emocji (M. Bucholc, tłum.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.

Walzer, M. 2006. Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm (H. Jankowska, tłum.),

Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza S.A.

Wilczyńska, W., Mackiewicz, M., Krajka, J. 2019. Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Downloads

Published

2022-06-10

How to Cite

Korporowicz, L. . (2022). Wielopoziomowy model emocji w strukturze osobowości kulturowej. Perspektywa kulturalistyczna. Intercultural Relations, 6(1(11), 81–86. https://doi.org/10.12797/RM.01.2022.11.05