About the Journal

Overview

The "Ruska Bursa Annual" is a scholarly Lemko studies journal, mainly in the Lemko language. It has been published since 2005 by the Ruska Bursa Association in Gorlice, Poland. In the four main sections: Documents; Discussion; Inspiration; Reviews and Reports, there is a mix of history, literary studies, linguistics, cultural studies, political science, and other articles, about the Lemko homeland in general and the broader Carpathian Rus’. Œ The writing is of an international character, from the pages publishing authors, known Lemko and Carpatho-Rusyn studies specialists from Europe and North America, its readership, and above all, its Editorial Board.


Aims and Scope

The "Ruska Bursa Annual" publishes articles presenting a critical approach to wide range of themes related to Lemko studies. It focuses on Lemko language, history, literature and culture. We accept original research based articles, edition of selected historical and literary sources, polemics as well as book reviews and other texts related to Lemko culture. We accept texts written in different languages including Lemko, Polish and English.


Abstracting and Indexing Services

  • EBSCO
  • Google Scholar
  • Index Copernicus Journals Master List
  • Worldcat

Peer Review Process

 „Rocznik Ruskiej Bursy” jest czasopismem recenzowanym. Podstawą przyjęcia tekstów do publikacji są dwie pozytywne recenzje niezależnych  specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, będących afiliowani przy jednostce innej niż autor. W przypadku  ewentualnych  sprzecznych ocen redakcja zastrzega powołanie trzeciego re cenzenta. W czasopiśmie stosowany jest  model double-blinded review  zakładający anonimowość autora i recenzenta. Obowiązuje również zapora ghostwritingowa zapobiegająca ukrywaniu udziału osób trzecich w powstawaniu  tekstu. Dodatkowo jeśli artykuł jest związany z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub  innych źródeł, autor powinien podać tę informację w przypisie.


Archiving and Repository Policy

The journal content is archived with the Jagiellonian Library (Kraków, Poland) as a long-term preservation service.