Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • Objętość artykułów powinna wynosić 1 arkusz wydawniczy czyli 40 000 znaków (ze spacjami).
  • Przypisy i bibliografia powinny być przygotowane zgodnie z normą omówioną we wzorze.
  • Prosimy autorów o podanie na pierwszej stronie artykułu afiliacji, adresu e-mail oraz ewentualnie posiadanego ORCID ID.
  • Artykuł powinien mieć dołączoną bibliografię z wszystkimi przywoływanymi w tekście pracami oraz być opatrzony abstraktem (100-300 słów), słowami kluczowymi (3-5) i tytułem w języku angielskim; dodatkowo artykuł polskojęzyczny winien mieć streszczenie i słowa kluczowe w języku łemkowskim, a łemkowskojęzyczny – w języku polskim. W tekstach oryginalnie napisanych w języku angielskim prosimy dołączyć abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i łemkowskim.
  • Artykuły prosimy przysyłać pocztą elektroniczną na adres: rocznik.ruskiej.bursy@wp.pl w formacie Microsoft Word lub RTF (preferowany ten drugi) z fontem Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5, tekst wyjustowany.
  • Jeśli w tekście artykułu pojawiają się ilustracje, prosimy dołączyć je w osobnych plikach JPG lub TIFF (rozdzielczość co najmniej 300 dpi), a w tekście zaznaczyć miejsca, gdzie mają się znajdować. Jeżeli w tekście są wykresy prosimy dołączyć dane w osobnym pliku XLS.

Author Guidelines

Norma czasopisma „Rocznik Ruskiej Bursy”

1. W czasopiśmie obowiązuje styl Chicago Author-Date (http://www.chicagomanualofstyle.org/book/ed17/part3/ch15/toc.html) z uwzględnieniem różnic w poszczególnych językach.
2. Wyrazy będące stałymi elementami opisu bibliograficznego (i, w:, red., tłum., dostęp:), interpunkcję oraz zapis dat dostosowujemy do języka artykułu.
3. Przypisy należy umieścić w formie odwołań w tekście, w nawiasach (np. Zięba 2010, 22– 24). W przypisach dolnych powinny znaleźć się tylko uzupełnienia i komentarze do tekstu głównego. Nie posługujemy się skrótami łacińskimi ibidem, op. cit. itp. Wyjątek stanowi et al. w polu autorstwa przypadku publikacji powyżej 4 autorów.
4. Jeśli cytowana publikacja posiada numer DOI, należy dodać go do opisu bibliograficznego.

 

Książka
a)  Bibliografia:
Dla tekstów w języku polskim i angielskim:
Frank, Matthew. 2017. Making Minorities History. Population Transfer in Twentieth-century Europe.
Oxford: Oxford University Press. http://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199639441.001.0001.

Kwilecki, Andrzej. 1974. Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji. Warszawa: PWN.

Zięba, A., Andrzej. 2010. Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932), Kraków: Księgarnia Akademicka.

Dla tekstów w języku łemkowskim:
Вятрович, Володимир. 2012. Друга польсько-українська війна. 1942-1947. Київ: Видавничий дім
«Києво-Могилянська академія».

b)  Przypisy:
(Frank 2017, 33)
(Kwilecki 1974, 120)
(Zięba 2010, 315–16)
(Вятрович 2012, 111)

 

Rozdział w książce
a)  Bibliografia:
Dla tekstów w języku polskim:
Horbal, Bogdan. 1997. „Ukraińska Powstańcza Armia na Łemkowszczyźnie”. W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Red. Andrzej A. Zięba, 45–62. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

 

Dla tekstów w języku łemkowskim:
Bokszański, Zbigniew. 1999. «Tożsamość narodowa w perspektywie transformacji systemowej». В: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Pед. Piotr Sztompka, 291–307. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Місило, Євген. 2007. «Українці в концентрацийному таборі в Явожні». В: Явожно. Спогади в’яз‑нів польського концентраційного табору. Pед. Богдан Гук, Мирослав Іваник, 283–307. Перемышль-Торонто-Львів: Бібліотека Закерзоння.

 

Lub cała praca zbiorowa:
Dla tekstów polskich i angielskich:

D’Agata, John, ed. 2016. The Making of the American Essay. Minneapolis: Graywolf Press.

Zięba, A., Andrzej, red. 1997. Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

 

Dla tekstów łemkowskich:
Sztompka, Piotr, pед. 1999. Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Гук, Богдан, Іваник Мирослав, pед. 2007. Явожно. Спогади в’яз‑нів польського концентраційного табору. Перемышль-Торонто-Львів: Бібліотека Закерзоння.

 

b)  Przypisy:
(Bokszański 1999, 300–301)
(Horbal 1997, 46)
(Місило 2007, 285)

 

Artykuł w czasopiśmie
a)  Bibliografia:
Dla tekstów w języku polskim i angielskim:
Sulima, Roch. 1990. „Małe Ojczyzny”. Regiony, nr 3: 103–115.

Yinger, Milton, J. 1981. “Toward a Theory of Assimilation and Dissymilation”. Ethnic and Racial Studies 4, no. 3: 249–264. https://doi.org/10.1080/01419870.1981.9993338.

 

Dla tekstów w języku łemkowskim:
Ляхнанн, Піотр. 2015. «Выгнаня по польскы», пер. Варвара Дуць. Річник Руской Бурсы, ч. 11: 143–155.

Tерефенко, Іван 1992. «Трагедiя Закерзоння». Лемківщина, ч. 4: 5.

 

b)  Przypisy:
(Sulima 1990, 104)
(Yinger 1981, 250–252)
(Ляхнанн 2015, 144)
(Tерефенко 1992, 5)

 

Artykuł prasowy
a)  Bibliografia
Dla tekstów w języku polskim i angielskim:
Łobodowski, Józef. 1982. „Łemkowszczyzna”. Tydzień Polski 1982, 19.04.1982.

Torzecki, Ryszard. 1997. „Wisła zaczęła się w Moskwie”. Gazeta Wyborcza, 20.05.1997.

 

b) Przypisy:
(Łobodowski 1982)
(Torzecki 1997)

 

Książki i artykuły tłumaczone
a)  Bibliografia:
Dla tekstów w języku polskim:
Chakrabarty, Dipesh. 2011, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna. Przeł. Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Hirsch, Marianne. 2011. „Pokolenie postpamięci”, przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera.
Didaskalia. Gazeta teatralna, nr 10:  28–36.

Dla tekstów w języku łemkowskim:
Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Пер. Dorota Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

b)  Przypisy:
(Chakrabarty 2011, 55)
(Hirsch 2011, 28)
(Weber 2002, 234)

 

Rozprawy i prace niewydane
a)  Bibliografia
Allison, Shona. 2012. “Popular Perception of the Ukrainian Insurgent Army and Operation Vistula in Contemporary Poland. A Regional Approach”, praca magisterska, University of Glasgow – Uniwersytet Jagielloński.

 

b)  Przypisy:
(Allison 2012, 45)

 

E-book
a)  Bibliografia

Ludność Polski według deklarowanej narodowości na podstawie spisu 2002. 2002. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/KOSS/davBinary/Materialy%20pomocnicze/tabela_ludnosc1. pdf.

 

b)  Przypisy:
(Ludność Polski 2002, 2)

 

Strony internetowe
a) Bibliografia
Dla tekstów w języku polskim:
Prezydenci Polski i Ukrainy wspólnie o akcji „Wisła”. Dostęp: 27.04.2007. https://www.wp.pl/.

Dla tekstów w języku angielskim:
Wicherkiewicz, Tomasz. 2011. Sytuacja językowa Łemków – stan, zagrożenia i postulaty. Доступ: 11.12.2017. http://www.beskid‑niski.pl/forum/viewtopic.php?t=3906.

Privacy Statement

The names, email addresses and ORCID numbers entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party. For more information please look at the Publisher's Privacy Policy.