Submissions

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The number of articles should be one publishing sheet, ie 40,000 characters (including spaces).
 • Footnotes and bibliography should be prepared in accordance with the Guideline for Authors.
 • We ask the authors to provide affiliation, e-mail address and the ORCID ID.
 • The article should have an attached bibliography with all the works cited in the text and should be provided with an abstract (100-300 words), keywords (3-5) and an English title; additionally, the Polish-language article should have a summary and key words in Lemko, and a Lemko-language one - in Polish. In the texts originally written in English, please include the abstract and keywords in Polish and Lemko.
 • Articles should be sent by e-mail to the following address: rocznik.ruskiej.bursy@wp.pl in Microsoft Word or RTF format (the latter is preferred) with Times New Roman font, 12 points, 1.5 line spacing, justified text.
 • If there are illustrations in the text of the article, please attach them in separate JPG or TIFF files (resolution at least 300 dpi), and mark the places in the text where they are to appear. If there are charts in the text, please attach the data in a separate XLS file.

Author Guidelines

 1. The journal uses the Chicago Author-Date style (http://www.chicagomanualofstyle.org/book/ed17/part3/ch15/toc.html) considering differences in individual languages of a manuscript.
  2. Words that are permanent elements of the bibliographic description (such as and, in:, ed./eds, transl., access:), punctuation and the notation of dates are adapted to the language of the article.
  3. Bibliographic footnotes should be placed as references in the text, in parentheses (e.g., Zięba 2010, 22– 24). Only additions and comments to the main text should be included in the footnotes. We do not use Latin abbreviations ibid, op. cit. etc. The exception is et al. in the authorship field for publications of more than 4 authors.
 2. If the cited publication has a DOI identifier, it should be added to the bibliographic description.

 

Books
a) References:
Polish and English articles:
Frank, Matthew. 2017. Making Minorities History. Population Transfer in Twentieth-century Europe. Oxford: Oxford University Press. http://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199639441.001.0001.

Kwilecki, Andrzej. 1974. Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji. Warszawa: PWN.

Zięba, A., Andrzej. 2010. Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932), Kraków: Księgarnia Akademicka.

Lemko language articles:
Вятрович, Володимир. 2012. Друга польсько-українська війна. 1942-1947. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».

 1. b)  Footnotes:
  (Frank 2017, 33)
  (Kwilecki 1974, 120)
  (Zięba 2010, 315–16)
  (Вятрович 2012, 111)

 

Chapter in a monograph
a) References:
Polish and English articles:
Horbal, Bogdan. 1997. „Ukraińska Powstańcza Armia na Łemkowszczyźnie”. W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Red. Andrzej A. Zięba, 45–62. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

 

Lemko language articles:
Bokszański, Zbigniew. 1999. «Tożsamość narodowa w perspektywie transformacji systemowej». В: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Pед. Piotr Sztompka, 291–307. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Місило, Євген. 2007. «Українці в концентрацийному таборі в Явожні». В: Явожно. Спогади в’яз‑нів польського концентраційного табору. Pед. Богдан Гук, Мирослав Іваник, 283–307. Перемышль-Торонто-Львів: Бібліотека Закерзоння.

 

or the whole monograph with multiple authors:
Polish and English articles:

D’Agata, John, ed. 2016. The Making of the American Essay. Minneapolis: Graywolf Press.

Zięba, A., Andrzej, red. 1997. Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

 

Lemko language articles:
Sztompka, Piotr, pед. 1999. Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Гук, Богдан, Іваник Мирослав, pед. 2007. Явожно. Спогади в’яз‑нів польського концентраційного табору. Перемышль-Торонто-Львів: Бібліотека Закерзоння.

 

 1. b)  Footnotes:
  (Bokszański 1999, 300–301)
  (Horbal 1997, 46)
  (Місило 2007, 285)

 

Journal articles
a) References:
Polish and English articles:
Sulima, Roch. 1990. „Małe Ojczyzny”. Regiony, nr 3: 103–115.

Yinger, Milton, J. 1981. “Toward a Theory of Assimilation and Dissymilation”. Ethnic and Racial Studies 4, no. 3: 249–264. https://doi.org/10.1080/01419870.1981.9993338.

 

Lemko language articles:
Ляхнанн, Піотр. 2015. «Выгнаня по польскы», пер. Варвара Дуць. Річник Руской Бурсы, ч. 11: 143–155.

Tерефенко, Іван 1992. «Трагедiя Закерзоння». Лемківщина, ч. 4: 5.

 

 1. b)  Footnotes:
  (Sulima 1990, 104)
  (Yinger 1981, 250–252)
  (Ляхнанн 2015, 144)
  (Tерефенко 1992, 5)

 

Press article
a) References
Polish and English articles:
Łobodowski, Józef. 1982. „Łemkowszczyzna”. Tydzień Polski 1982, 19.04.1982.

Torzecki, Ryszard. 1997. „Wisła zaczęła się w Moskwie”. Gazeta Wyborcza, 20.05.1997.

 

 1. b) Footnotes:
  (Łobodowski 1982)
  (Torzecki 1997)

 

Książki i artykuły tłumaczone
a) References:
Polish and English articles:
Chakrabarty, Dipesh. 2011, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna. Przeł. Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Hirsch, Marianne. 2011. „Pokolenie postpamięci”, przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera.
Didaskalia. Gazeta teatralna, nr 10:  28–36.

Lemko language articles:
Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Пер. Dorota Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

 1. b)  Footnotes:
  (Chakrabarty 2011, 55)
  (Hirsch 2011, 28)
  (Weber 2002, 234)

 

Thesis and unpublished works
a) References
Allison, Shona. 2012. “Popular Perception of the Ukrainian Insurgent Army and Operation Vistula in Contemporary Poland. A Regional Approach”, praca magisterska, University of Glasgow – Uniwersytet Jagielloński.

 

 1. b)  Footnotes:
  (Allison 2012, 45)

 

E-books
a) References

Ludność Polski według deklarowanej narodowości na podstawie spisu 2002. 2002. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/KOSS/davBinary/Materialy%20pomocnicze/tabela_ludnosc1.pdf.

 

 1. b)  Footnotes:
  (Ludność Polski 2002, 2)

 

Websites
a) References
Polish and English articles:
Prezydenci Polski i Ukrainy wspólnie o akcji „Wisła”. Dostęp: 27.04.2007. https://www.wp.pl/.

Lemko language articles:
Wicherkiewicz, Tomasz. 2011. Sytuacja językowa Łemków – stan, zagrożenia i postulaty. Доступ: 11.12.2017. http://www.beskid‑niski.pl/forum/viewtopic.php?t=3906.

Privacy Statement

The names, email addresses and ORCID numbers entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party. For more information please look at the Publisher's Privacy Policy.