Review Process & Reviewers

Peer Review Process

 „Rocznik Ruskiej Bursy” jest czasopismem recenzowanym. Podstawą przyjęcia tekstów do publikacji są dwie pozytywne recenzje niezależnych  specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, będących afiliowani przy jednostce innej niż autor. W przypadku  ewentualnych  sprzecznych ocen redakcja zastrzega powołanie trzeciego re cenzenta. W czasopiśmie stosowany jest  model double-blinded review  zakładający anonimowość autora i recenzenta. Obowiązuje również zapora ghostwritingowa zapobiegająca ukrywaniu udziału osób trzecich w powstawaniu  tekstu. Dodatkowo jeśli artykuł jest związany z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub  innych źródeł, autor powinien podać tę informację w przypisie.


Reviewers of Volume 2023

dr Agata Araszkiewicz
dr Monika Weychert
mgr Zbigniew Wolanin
dr hab. inż. arch. Piotr Winskowski, prof. PK
mgr Grzegorz Graff
dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ
dr Daniela Kapráľová
dr hab. Paweł Korobczak
dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ
dr inż. arch. Jan Łaś
dr Tadeusz Łopatkiewicz
dr hab. Ewa Michna, prof. UJ
dr Anna Rozenfeld
prof. dr Elaine Rusinko


Reviewers of Volume 2022

dr hab. Katarzyna Warmińska
dr hab. Andrzej Dudek
dr Tomasz Kosiek
dr Elżbieta Mirga
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
prof. dr hab. Justyna Olko
dr Łukasz Połomski
prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec
prof. dr Elaine Rusinko
prof. dr hab. Wasilij Szczukin


Reviewers of Volume 2021

dr hab. Joanna Bocheńska
dr Anna Wilk
dr Bohdan Horbal
dr Tadeusz Łopatkiewicz
dr Przemysław Mazur
dr hab. Ewa Michna
dr hab. Maciej Rak
dr Katarzyna Syska
dr hab. Patrycja Trzeszczyńska
prof. dr hab. Adam Fałowski
prof. dr hab. Henryk Fontański


Reviewers of Volume 2020

Jan Jacek Bruski (Institute of History, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Tadeusz Łopatkiewicz (Carpathian State College, Krosno, Poland)
Przemysław Mazur (Pedagogical University in Kraków, Poland)
Ewa Michna (Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Adam Świątek (Institute of History, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Wasilij Szczukin (Institute of Eastern Slavonic Studies, Jagiellonian University, Kraków, Poland)


Previous Reviewers

Przemysław Adamczewski (Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland)
Jan Jacek Bruski (Institute of History, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Adam Fałowski (Institute of Eastern Slavonic Studies, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Henryk Fontański (University of Silesia, Katowice, Poland)
Artur Jabłoński (Kaszëbskô Jednota Society, Gdańsk, Poland)
Ewa Michna (Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Adam Świątek (Institute of History, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Tomasz Wicherkiewicz (Institute of Language Policy and Minority Studies, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)
Andrzej A. Zięba (Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University, Kraków, Poland)