Review Process & Reviewers

Peer Review Process

 „Rocznik Ruskiej Bursy” jest czasopismem recenzowanym. Podstawą przyjęcia tekstów do publikacji są dwie pozytywne recenzje niezależnych  specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, będących afiliowani przy jednostce innej niż autor. W przypadku  ewentualnych  sprzecznych ocen redakcja zastrzega powołanie trzeciego re cenzenta. W czasopiśmie stosowany jest  model double-blinded review  zakładający anonimowość autora i recenzenta. Obowiązuje również zapora ghostwritingowa zapobiegająca ukrywaniu udziału osób trzecich w powstawaniu  tekstu. Dodatkowo jeśli artykuł jest związany z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub  innych źródeł, autor powinien podać tę informację w przypisie.Reviewers of Volume 2020

Jan Jacek Bruski (Institute of History, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Tadeusz Łopatkiewicz (Carpathian State College, Krosno, Poland)
Przemysław Mazur (Pedagogical University in Kraków, Poland)
Ewa Michna (Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Adam Świątek (Institute of History, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Wasilij Szczukin (Institute of Eastern Slavonic Studies, Jagiellonian University, Kraków, Poland)Previous Reviewers

Przemysław Adamczewski (Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland)
Jan Jacek Bruski (Institute of History, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Adam Fałowski (Institute of Eastern Slavonic Studies, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Henryk Fontański (University of Silesia, Katowice, Poland)
Artur Jabłoński (Kaszëbskô Jednota Society, Gdańsk, Poland)
Ewa Michna (Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Adam Świątek (Institute of History, Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Tomasz Wicherkiewicz (Institute of Language Policy and Minority Studies, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)
Andrzej A. Zięba (Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University, Kraków, Poland)