Richard Meehan Renoff (b. March 2, l935-d. Westbury, Long Island, April 4, 2015): An Appreciation

Authors

  • Bogdan Horbal
  • Edward Kasinec
  • Patricia Krafcik

DOI:

https://doi.org/10.12797/RRB.18.2022.18.10

Author Biographies

Bogdan Horbal

dr – historyk i bibliotekarz; studiował historię na Uniwersytecie Wrocławskim (doktorat 2005). Od 1990 r. mieszka w USA, gdzie studiował bibliotekoznawstwo w Queens College, City University of New York (magisterium 1999). Pracuje w New York Public Library, gdzie w 2019 r. otrzymał stanowisko kuratora Kolekcji Słowiańskiej i Wschodnioeuropejskiej. Jego zainteresowania naukowe to historyczny rozwój społeczności łemkowskiej zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej. Opublikował ponad 100 prac naukowych i prawie 200 haseł w Encyclopedia of Rusyn History and Culture (2002, 2005, 2010). Książki jego autorstwa to: Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918–1921 (1997), z Walterem Maksymowiczem Лемківска народна музыка на восковых циліндрах (1901–1913) і американьскых рекордах (1928–1930) / Lemko Folk Music on Wax Cylinders (1901–1913) and American Records (1928–1930) (2008), Lemko Studies: A Handbook (2010) і Бортне – село з каміня, t. 1–2 (2017).

Edward Kasinec

Ukończył studia historyczne (Columbia University, 1968) i bibliotekoznawstwo (Simmons College, 1976). Otrzymał też tytuł magistra filozofii (Columbia University, 1979) i certyfikat znawcy sztuk pięknych i dekoracyjnych (New York University, 2010). Kasinec pracował jako bibliotekarz i archiwista w Harvard University, w Ukrainian Research Institute and College Library, 1973–1980; Librarian for Slavic Collections, University of California, Berkeley, 1980–1984; był kuratorem Slavic and East European Collections, New York Public Library, 1984–2009. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat wygłaszał odczyty i udzielał konsultacji w kwestiach bibliografii i bibliotekarstwa na całym świecie. Zorganizował liczne sympozja, konferencje i wystawy, opublikował liczne prace naukowe oraz zasiada w wielu komitetach redakcyjnych i doradczych. W 2010 r. na konferencji American Association for the Advancement of Slavic Studies otrzymał wyróżnienie za całokształt dorobku.

Patricia Krafcik

Ph.D. – profesor emerita w Evergreen State College. Doktorat uzyskała z literatury rosyjskiej na Uniwersytecie Columbia (Nowy Jork). Uczyła języka rosyjskiego, literatury, kultury i folkloru słowiańskiego na Uniwersytecie w Pittsburghu, w Dickinson College, a od 1989 r. w Evergreen State College w Olympii (Waszyngton). Jako współzałożycielka Carpatho‑Rusyn Research Center pełniła funkcję redaktora jego biuletynu „The Carpatho‑Rusyn American”, pomagając Amerykanom pochodzenia karpacko‑rusińskiego w zrozumieniu ich etnicznych korzeni i dziedzictwa. Współredagowała kilka tomów poświęconych historii i kulturze karpacko‑ rusińskiej w serii Classics of Carpatho‑Rusyn Scholarship. Wśród nich znalazło się tłumaczenie na język angielski opracowania rosyjskiego folklorysty Petra Bogatyriewa o folklorze Rusinów Karpackich Actes magiques, rites et croyances en Rusi Subcarpathique (1929). Jako wykładowczyni w Studium Carpato‑Ruthenorum International Summer School for Rusyn History and Culture w Preszowie na Słowacji przez kilka lat prowadziła wykłady na temat folkloru słowiańskiego i karpacko‑rusińskiego. Pisała o karpackiej tradycji zbójnickiej, obecnie pracuje nad studium międzywojennej Rusi Podkarpackiej.

Published

2022-12-18

How to Cite

Horbal, B., Kasinec, E., & Krafcik, P. (2022). Richard Meehan Renoff (b. March 2, l935-d. Westbury, Long Island, April 4, 2015): An Appreciation. Rocznik Ruskiej Bursy, 18, 215–221. https://doi.org/10.12797/RRB.18.2022.18.10

Issue

Section

Ґу памяти • In memoriam