The Ruska Bursa Building in Gorlice – History and Architecture in the Light of Selected Archival Sources

Authors

  • Damian Nowak Museum of the Biecka Land in Biecz

DOI:

https://doi.org/10.12797/RRB.19.2023.19.01

Author Biography

Damian Nowak, Museum of the Biecka Land in Biecz

Kulturoznawca, historyk, regionalista. Ukończył kulturoznawstwo (kultura krajów karpackich) na PWSZ w Sanoku, stosunki etniczne i migracje międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie kończy studia doktoranckie na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2014–2017 pracował w rzeszowskim Oddziale Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a w latach 2018–2021 w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu wraz z cerkwią w Bartnem – oddziale Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach. Od 2021 r. adiunkt Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu. Od 1997 r. pracuje (społecznie) w organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego Karpat. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących dziejów architektury cerkiewnej, historii Łemkowyny, zarysów monograficznych miejscowości z obszarów Galicji i Podola.

References

Źródła drukowane

Sprawozdanie c. k. Rady szkolnej krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym 1905/1906. 1906. Lwów.

Sprawozdanie c. k. Rady szkolnej krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym 1909/1910. 1911. Lwów.

Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Gorlicach za rok szkolny 1914. 1914. Gorlice.

Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w galicyjskich szkołach średnich. Red. Henryk Kopia. 1900. Lwów: 63-66.

Prasa

„Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem”, 26.08.1882, nr 77, s. 225–255.

„Kurjer Polski”, 30.10.1875, b. nr, s. 2.

„Terroryści ukraińscy”. 1909. Gazeta Narodowa, 8.05.1909, nr 105, s. 1. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.1.2506.105-a

„Z konferencji dyrektorów szkół średnich”. 1908. Gazeta Narodowa, 28.03.1908, nr 73, s. 2.

„Golos Naroda 1929”, 6.01.1929, nr 1, s. 3.

„Načinaût dobre i požitočne dіl”. 1935. Lemko, 5.09.1935, nr 33, s. 2–3.

„Podumaite”. 1935. Lemko, 25.04.1935, nr 16, s. 2.

„S novym rokom školʹnym”. 1937. Lemko, 16.09.1937, nr 35, s. 1.

Opracowania

Duć-Fajfer, Helena. 2008. „Z historii Ruskiej Bursy w Gorlicach”. W: Ruska Bursa 100 rokіv. Ruska Bursa 1908–2008, s. 18-39. Gorlice: Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach.

Nowak, Damian. 2016. „Wybór źródeł do historii Ruskiej Bursy w Nowym Sączu”. Rocznik Ruskiej Bursy, nr 12: 35–82.

Ruszała, Kamil. 2015. Wielka Wojna w małym mieście. Gorlice w latach 1914–1918. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”.

Published

2023-12-15

How to Cite

Nowak, D. (2023). The Ruska Bursa Building in Gorlice – History and Architecture in the Light of Selected Archival Sources. Rocznik Ruskiej Bursy, 19, 21–56. https://doi.org/10.12797/RRB.19.2023.19.01

Issue

Section

Документы • Documents