Reviewers of Studia Iberystyczne

MAREK BARAN, Uniwersytet Łódzki (Poland)
MARIA BOGUSZEWICZ, Uniwersytet Warszawski (Poland)
JERZY BRZOZOWSKI, Uniwersytet Jagielloński (Poland)
ARTURO CASAS, Universidad de Santiago de Compostela (Spain)
GUILLEM CALAFORRA, Universitat de Val?ncia (Spain)
PAU FREIXA TERRADAS, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej (Poland)
ALEKSANDRA JACKIEWICZ, Uniwersytet Warszawski (Poland)
AGATA KOMOROWSKA, Uniwersytet Jagielloński (Poland)
KATARZYNA MIRGOS, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (Poland)
EWA NAWROCKA, Uniwersytet Jagielloński (Poland)
JANUSZ PAWLIK, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (Poland)
KLAUS PÖRTL, Johannes Gutenberg Universität Mainz (Germany)
REGINA PRZYBYCIEN, Uniwersytet Jagielloński (Poland)
EMILIO RIDRUEJO, Universidad de Valladolid (Spain)
ANNA SAWICKA, Uniwersytet Jagielloński (Poland)
PIOTR TYLUS, Uniwersytet Jagielloński (Poland)
ALEXANDRE VEIGA, Universidade de Santiago de Compostela (Spain)
MARCOS NUNES de VILHENA, Instituto Superior de Ci?ncias do Trabalho e da Empresa de Lisboa (Portugal)
ANDRZEJ ZIELIŃSKI, Uniwersytet Jagielloński (Poland)