Foreign Policy of the Polish People’s Republic on Mexico 1945-1989

Keywords: Polish-Mexican relations, diplomatic history, history of international relations, cold war, foreign policy of Polish People’s Republic, Latin America

Abstract

In the period between 1945-1989, Polish-Mexican relations were determined by the Cold War rivalry. Poland remained in the Soviet sphere of influence and its sovereignty was limited by Moscow. Although controlled by the Kremlin, Poland had its own initiatives in foreign policy. Warsaw considered Mexico to be the most important partner in Latin America (not to mention the communist ally, Castro of Cuba), thus Polish diplomacy made many efforts to strengthen mutual political, cultural and economic relations. Mexico, with its independent foreign policy, progressive state ideology and tremendous market, seemed a particularly valuable partner in Latin America to the Polish communist leaders. The climax of Polish diplomatic initiatives occurred in the 1970s. Mexico was also interested in cooperation with Poland, especially in its economic dimension but the result of the efforts was mixed. The poor performance of Polish-Mexican economic relations when compared with the Mexican commercial exchange with other East European countries proves that the efforts of the Polish government in the economic sphere were rather futile. Political relations were good, however geopolitically both countries belonged to different spheres. The special, independent position of Mexico in world politics made such friendly relations possible.

Author Biography

Marcin Fatalski, Jagiellonian University, Kraków

PhD – graduated from the Faculty of History at Jagiellonian University and received his doctoral degree from the Institute of Political Science and International Relations at the same university. He specializes in diplomatic history and the foreign policy of the United States. His current research focuses on the role of modernization theory in forming U.S. foreign policy. He is an author of Widmo rewolucji. Polityka USA wobec Ameryki Południowej 1961-1968 / A Specter of Revolution: U.S. Policy in South America 1961-1968. Contact address: marcin.fatalski@uj.edu.pl.

References

Chmielewski, Witold Jan. Polskie osiedle Santa Rosa w Meksyku 1943-1946. Warszawa: Aspra, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015.

Drohojowski, Jan. Jana Drohojowskiego wspomnienia dyplomatyczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1969.

Historia dyplomacji polskiej, edited by Wojciech Materski, and Waldemar Michowicz. Vol. 6. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010.

Jacewicz, Alfons. Santa Rosa. Osiedle polskie w Meksyku. Londyn: Veritas, 1965.

Kuczyński, Waldemar. Po wielkim skoku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981.

Kula, Marcin. “Generał Jaruzelski na Kubie.” Ameryka Łacińska 3-4, 2012: 110-116.

Leszczyński, Adam. Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.

Łepkowski, Tadeusz. “Z dziejów kontaktów polsko-meksykańskich w XIX i XX w.” Etnografia Polska, 2, 1970: 75-94.

Łepkowski, Tadeusz. Polska-Meksyk 1918-1939. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.

Pettinà, Vanni. “Global Horizons: Mexico, the Third World and the Non-Aligned Movement at the Time of the 1961 Belgrade Conference.” The International History Review 38, 2016: 741-764. https://doi.org/10.1080/07075332.2015.1124906.

Polska-Meksyk. 1918-1988: zbiór dokumentów i materiałów. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1989.

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1972, edited by Włodzimierz Borodziej. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2005.

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1973, edited by Piotr M. Majewski. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2006.

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1974, edited by Aleksander Kochański, and Mikołaj Morzycki-Markowski. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007.

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1979, edited by Piotr Długołęcki, and Jerzy Kochanowski. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Rapacki, Ryszard. Polska-Meksyk. Gospodarka, stosunki ekonomiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983.

Smyk, Radosław, and Grudziński, Adam. “Stosunki gospodarcze Meksyk-Polska.” Relacje Polska-Meksyk. Historia i współczesność, edited by Fernando Villagómez Porras. Warszawa: CESLA, 2007.

Sowa, Andrzej L. Historia polityczna Polski 1944-1991. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011.

Tebinka, Jacek. Uzależnienie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1956-1961. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010.

Tyszkiewicz, Jakub. “Granica na Odrze i Nysie w stosunkach polsko-amerykańskich w latach 1956-1970.” Między Październikiem a Grudniem. Polityka zagraniczna doby Gomułki, edited by Krzysztof Ruchniewicz, Bożena Szaynok, and Jakub Tyszkiewicz. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.

Wandycz, Piotr S. The United States and Poland. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1980.

Published
2019-02-08
How to Cite
Fatalski, M. “Foreign Policy of the Polish People’s Republic on Mexico 1945-1989”. Ad Americam, Vol. 19, Feb. 2019, pp. 45-57, doi:10.12797/AdAmericam.19.2018.19.04.