Nations Reborn: Poland and Mexico in the Aftermath of World War I

Keywords: Poland, Mexico, the World War, Mexican Revolution, independence

Abstract

The aim of the article is to present the situation of Poland and Mexico in the years prior to the establishment of bilateral relations. It is reasonable to have a panorama of very particular conditions that determined the existence of these two countries at the beginning of the 1920s. As Poland reappeared on the political map of Europe it encountered significant difficulties in rebuilding its independent existence. These difficulties were both of an international and domestic dimension. The same can be said about Mexico that was entering the new chapter of its history after a bloody revolution that was aimed to change the domestic situation of the country. In this sense, at the beginning of the 1920s both nations can be described as “Nations reborn”.

Author Biography

Karol Derwich, Jagiellonian University, Krakow

PhD – graduate of the Institute of American Studies and Polish Diaspora at the Jagiellonian University and M.A. graduate in the Center for Latin American Studies at Warsaw University. Assistant Professor at the Department of Latin American Studies at the Jagiellonian University. His main fields of interest focuses on functioning of the State, democratic transition in Latina America with a special focus on Mexico. Author of such books as Instruments of US Latin American Policy, 1945-2000 (2010) and In the Country of Quetzalcoatl: History of Mexico from the Conquest to the Present Times (2014). His ultimate monography is titled Mexico – Between Democracy and Dysfunction (2017). He has also written numerous articles related to contemporary political processes in Latin America. Contact address: karol.derwich@uj.edu.pl.

References

Aguilar Camin, Hector, and Meyer, Lorenzo. In the Shadow of the Mexican Revolution. Contemporary Mexican History, 1910-1989. Austin: University of Texas Press, 1993.

Albert, Andrzej (Roszkowski, Wojciech). Najnowsza Historia Polski, 1914-1993. Vol. 1, Warszawa: Świat Książki, 1995.

Bierzanek, Remigiusz. Państwo polskie w politycznych koncepcjach mocarstw zachodnich, 1917-1919. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1964.

Bułhak, Henryk. “Stosunki Polski z Rumunią (1918-1921).” Odrodzona Polska wśród sąsiadów 1918-1921, edited by Andrzej Koryn. Warszawa: Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, 1999.

Debicki, Roman. Foreign Policy of Poland, 1919-1939: From the Rebirth of the Polish Republic to the World War II. London/Dunmow: PallMall Press, 1963.

Derwich, Karol. W krainie Pierzastego Węża. Historia Meksyku od Podboju do czasów współczesnych. Kraków: Universitas, 2014.

Hauser, Przemysław. “Polsko-niemieckie kontrowersje w latach 1918-1919.” Odrodzona Polska wśród sąsiadów 1918-1921, edited by Andrzej Koryn. Warszawa: Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, 1999.

Krauze, Enrique. Mexico. Biography of Power. A History of Modern Mexico, 1810-1996. New York: Harper Collins Publishers, 1997.

Landau, Zbigniew, and Tomaszewski, Jerzy. Polska w Europie i świecie 1918-1939. Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2005.

Latin American and the United States. A Documentary History, edited by Robert H. Holden, and Eric Zolov. New York/Oxford: Oxford University Press, 2000.

Łepkowski, Tadeusz. Historia Meksyku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.

Matute, Alvaro. Historia de la Revolución Mexicana, 1917-1924. Las dificultades del nuevo Estado. Mexico, DF.: El Colegio de Mexico, 1995.

Rożek, Edward. “Traktat Wersalski z perspektywy siedemdziesięciu lat.” Powrót Polski na mapę Europy. Sesja naukowa poświęcona 70 rocznicy Traktatu Wersalskiego, edited by Czesław Bloch, and Zygmunt Zieliński. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1995.

Schettino, Macario. Cien años de confusión. México en el siglo XX. Mexico, D.F.: Taurus, 2008.

Tennenbaum, Frank. Peace by Revolution: An interpretation of Mexico. New York: Columbia University Press, 1966.

Wiśniewska, Małgorzata, and Wyszczelski, Lech. Bezpieczeństwo narodowe Polski w latach 1918-1939 – teoria i praktyka. Toruń: Dom Wydawniczy Duet, 2009.

Wojna, Romuald. “Wojna polsko-bolszewicka (1919-1921).” Odrodzona Polska wśród sąsiadów 1918-1921 edited by Andrzej Koryn. Warszawa: Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, 1999.

Published
2019-02-08
How to Cite
Derwich, K. “Nations Reborn: Poland and Mexico in the Aftermath of World War I”. Ad Americam, Vol. 19, Feb. 2019, pp. 5-22, doi:10.12797/AdAmericam.19.2018.19.01.