Selected Aspects of Polish-Mexican Relations on the Political, Economic and Cultural-Scientific Level in the 21st Century

Keywords: Poland, Mexico, Polish foreign policy, politics, economic relations

Abstract

Polish-Mexican relations on the political, economic, cultural and scientific levels have developed over the decades. The first political contacts between our two countries, after Poland regained its independence, were established in the 1920s. However, interstate contacts have not been developed on a larger scale. This was due, among others, to the fact that the Latin American countries did not occupy a priority position in Polish foreign policy neither before or after World War II. After 1990, Mexico became one of Poland’s most important Latin American partners. The Polish-Mexican trade exchange has been growing systematically. In 2015, it exceeded USD 1 billion for the first time in history. In April 2017 the first, historic visit at the highest level of the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda, took place in Mexico. It was a positive manifestation of the need to strengthen relations at the highest level and to testify the political will to intensify Poland’s relations with Mexico. In the second decade of the 21st century, we can talk about a “new opening” in Polish-Mexican relations. This manifests itself in both political and economic as well as cultural and scientific contacts. This article shows the most important manifestations of Poland’s relations with Mexico in the first and second decade of the 21st century with some references to previous years.

Author Biography

Justyna Łapaj-Kucharska, University of Silesia, Katowice

PhD – PhD in social sciences in the field of political science. Assistant at the Institute of Political Sciences and Journalism at the Faculty of Social Sciences of the University of Silesia in Katowice. Editor of the scientific journal of the University of Silesia “Pisma Humanistyczne”. Her scientific interests are focused on Polish foreign policy after 1989, Latin America in international relations, Jewish culture and the state of Israel. Contact address: justyna.lapaj@us.edu.pl.

References

Documents:

„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”, nr 11, 1936.

Recomendaciones para el fortalecimiento de la relación entre México y Polonia. Ciudad de Mexico: Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Matías Romero, 2016.

Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2004.

Monographs:

Dobosiewicz, Zbigniew, and Rómmel, Waldemar. Polonia w Ameryce Łacińskiej. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1977.

Łepkowski, Tadeusz. Polska-Meksyk 1918-1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.

Articles in collective works:

Dembicz, Andrzej. “Współpraca naukowa między Polską i Argentyną.” Relacje Argentyna-Polska. Historia i współczesność, edited by Andrzej Dembicz. Warszawa: CESLA UW 1996: 95-96.

Dorocki Sławomir, Brzegowy, Paweł. “Zarys polsko-meksykańskich stosunków politycznych i gospodarczych w XX i XXI wieku.” Polska-Ameryka Łacińska. Historia – polityka – gospodarka – kultura, edited by M. Drgas, J. Knopek, A. Ratke-Majewska. Toruń: Dom Wydawniczy DUET, 2014: 151-177.

Moloeznik, Marcos Pablo. “Stosunki dyplomatyczne polsko-meksykańskie z perspektywy historycznej.” Relacje Polska-Meksyk. Historia i współczesność, edited by Fernando Villagómez Porras. Warszawa: CESLA UW, 2007: 130-143.

Osuchowska, Marta Zuzanna. “Kierunki rozwoju współpracy kulturalnej i naukowej w świetle umów bilateralnych podpisanych przez Polskę z państwami latynoamerykańskimi.” Polska-Ameryka Łacińska. Historia – polityka – gospodarka – kultura, edited by M. Drgas, J. Knopek. Toruń: Dom Wydawniczy DUET 2014: 73-92.

Rycerz, Danuta. “Polsko-meksykańskie związki w dziedzinie kultury.” Relacje Polska-Meksyk. Historia i współczesność, edited by Fernando Villagómez Porras. Warszawa: CESLA UW, 2007: 60-63.

Rynkowska, Marta. “Rola dyplomacji parlamentarnej w kontekście polsko-meksykańskich stosunków parlamentarnych.” Relacje Polska-Meksyk. Historia i współczesność, edited by Fernando Villagómez Porras. Warszawa: CESLA UW, 2007: 152.

Smyk, Radosław, and Grudziński, Adam. “Stosunki gospodarcze Meksyk-Polska.” Relacje Polska-Meksyk. Historia i współczesność, edited by Fernando Villagómez Porras. Warszawa: CESLA UW, 2007: 94-97.

Szczepanik, Krzysztof, Herman-Łukasik, Anna, and Janicka Barbara. “Ameryka Północna i Południowa 1918-2007.” Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Vol. 2: Ameryka Północna i Południowa 1918-2007. Warszawa: Wydawnictwo Askon, 2008: 128.

Żurawska, M. “Polsko-meksykańska wymiana handlowa w okresie prezydentury Carlosa Salinasa de Gortari oraz Vicente Foxa.” Polska-Ameryka Łacińska. Historia – polityka – gospodarka – kultura, edited by M. Drgas, J. Knopek. Toruń: Dom Wydawniczy DUET, 2014: 207-226.

Scientific journals:

Bogdziewicz, Paweł. “Stosunki dwustronne Polski. Meksyk.” Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2002: 229-230.

Lichota, Tadeusz. “Stosunki dwustronne Polski. Państwa Ameryki Łacińskiej.” Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2001: 253-256.

Perlin, Jacek. “Stosunki dwustronne Polski. Państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów.” Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2003: 341-343.

Stachura-Świeżawska, Agata. “Stosunki dwustronne Polski.” Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2004: 291.

Stachura-Świeżawska, Agata. “Stosunki traktatowe Polski.” Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2005: 367.

Wizimirska, Barbara. “Stosunki traktatowe Polski.” Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 1998: 352.

Zakrzewski, Bogusław. “ Stosunki dwustronne Polski. Państwa Ameryki Łacińskiej.” Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2002: 326.

Internet sources:

Alfa Puentes.org. Web. 19 November 2017. http://alfapuentes.org/portal.

“Będzie historyczna wizyta Andrzeja Dudy w Meksyku? Szczerski: ‘Prezydent podjął decyzję, że będzie chciał tę pierwszą, historyczną wizytę odbyć’.” Wpolityce.pl, 22 October 2016. Web. 7 November 2017. http://wpolityce.pl/polityka/312826-bedzie-historycznawizyta-andrzeja-dudy-w-meksyku-szczerski-prezydent-podjal-decyzje-ze-bedzie-chcialte-pierwsza-historyczna-wizyte-odbyc.

“Dni Muzyki Polskiej w Meksyku”. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku, 7 October 2016. Web. 17 November 2017. http://www.meksyk.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kultura/wydarzenia_kulturalne/tytul_strony_1.

“Drugi dzień wizyty w Meksyku.” Prezydent.pl, 24 April 2017. Web. 14 November 2017. http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,160,drugi-dzien-wizyty-w-meksyku.html.

“Dynamiczny rozwój gospodarki Meksyku szansą dla polskich eksporterów.” Otoprzetargi.pl, Monitor Samorządowy. Web. 15 November 2017. http://otoprzetargi.pl/news/dynamiczny-rozwoj-gospodarki-meksyku-szansa-dla-polskich-eksporterow#.WJb0bBvhDIW.

“Handel zagraniczny Polski w styczniu 2016 r. (wg wstępnych danych GUS).” Ministerstwo Rozwoju. Web. 16 November 2017. https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-w-styczniu-2016-r-wg-wstepnych-danych-gus/.

“Koncert Polska-Meksyk.” Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku, 3 November 2016. Web. 17 November 2017. http://www.meksyk.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kultura/wydarzenia_kulturalne/koncert_polska_meksyk.

“Maflow Mexico.” Maflow Boryszew Group. Web. 16 November 2017. http://www.maflow.com/art/275/mexico.html.

“Minister spraw zagranicznych Meksyku w Warszawie.” Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 24 April 2015. Web. 12 November 2017. http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_spraw_zagranicznych_meksyku_w_warszawie.

“Notatka informacyjna o polsko-meksykańskich stosunkach gospodarczych.” Ministerstwo Rozwoju. Web. 16 November 2017. https://www.mr.gov.pl/media/24568/Meksyk_07_2016.pdf.

“Podsekretarz stanu Robert Grey wziął udział w konsultacjach politycznych w Meksyku.” Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 11 November 2016. Web. 12 November 2017. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/ameryka_lacinska_i_karaiby/podsekretarz_stanu_robert_grey_wzial_udzial_w_konsultacjach_politycznych_w_meksyku;jsessionid=9F6CD5636F9E8A6B39223C7B243ACF00.cmsap1p.

“Polska gościem honorowym na XIV Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku.” Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku, 27 September 2016. Web. 17 November 2017. http://www.meksyk.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kultura/wydarzenia_kulturalne/polska_gosciem_honorowym_na_xiv_miedzynarodowym_biennale_plakatu_w_meksyku.

“Polski koncert w Palacio de Bellas Artes.” Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku, 15 June 2016. Web. 17 November 2017. http://www.meksyk.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kultura/wydarzenia_kulturalne/polski_koncert_w_palacio_de_bellas_artes.

“Polski zespół Jawor prezentuje się w Meksyku.” Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku, 2 August 2016. Web. 17 November 2017. http://www.meksyk.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kultura/wydarzenia_kulturalne/polski_zespol_jawor_prezentuje_sie_w_meksyku.

“Polsko-meksykańskie konsultacje polityczne.” Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 9 December 2015. Web. 12 November 2017. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/ameryka_lacinska_i_karaiby/polsko_meksykanskie_konsultacje_polityczne_;jsessionid=FEF3BBE4E9097E107066412A2F303BED.cmsap1p.

“Stosunki gospodarcze Polski z Meksykiem i Ameryką Środkową.” Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku. Web. 14 November 2017. http://www.meksyk.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/ekonomia/ambasada_rp_w_meksyku_340/?printMode=true

“Stosunki Polska-Ameryka Łacińska i Karaiby.” Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Web. 17 November 2017. http://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/ameryka_lacinska_i_karaiby/stosunki_dwustronne_ameryka_lacinska_karaiby/tytul_strony;jsessionid=61F0FF2C3CC1D311D7A983278DFEF7BA.cmsap6p.

“Transteatralidades. Dziedzictwo Lecha Hellwiga-Górzyńskiego.” Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku, 6 September 2016. Web. 17 November 2017. http://www.meksyk.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kultura/wydarzenia_kulturalne/transteatralidades.

“Wiceminister Beata Stelmach z wizytą w Meksyku.” Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2012. Web. 7 November 2017. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/ameryka_lacinska_i_karaiby/wiceminister_beata_stelmach_z_wizyta_w_meksyku;jsessionid=CB196CFFD37853189625EEC75C4A2FBF.cms2.

“Wiceminister Marek Ziółkowski o wzmocnionym dialogu polsko-meksykańskim.” Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 29 September 2016. Web. 14 November 2017. http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wiceminister_marek_ziolkowski_o_wzmocnionym_dialogu_polsko_meksykanskim.

“Wiceszefowa MSZ w Argentynie i Urugwaju zachęcała do interesów z Polską.” Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 12 April 2013. Web. 16 November 2017. http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/msz_w_mediach/wiceszefowa_msz_w_argentynie_i_urugwaju_zachecala_do_interesow_z_polska__depesza_pap_12_04_2013.

“Wizyta oficjalna Prezydenta Meksykańskich Stanów Zjednoczonych z Małżonką.” Prezydent.pl, 14 May 2004. Web. 7 November 2017. http://www.prezydent.pl/archiwalneaktualnosci/rok-2004/art,257,wizyta-oficjalna-prezydenta-meksykanskich-stanowzjednoczonych-z-malzonka.html.

“Wizyta w Meksyku wpisuje się w dyplomację gospodarczą prezydenta.” Prezydent.pl, 20 April 2017. Web. 14 November 2017. http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,668,wizyta-w-meksyku-wpisuje-sie-w-dyplomacje-gospodarcza-prezydenta.html.

“W Meksyku widzimy szansę na rozwój dla polskiego biznesu.” Prezydent.pl, 25 April 2017. Web. 14 November 2017. http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,194,prezydent-w-meksyku-widzimy-szanse-na-rozwoj-dlapolskiego-biznesu.html.

“Wspólna deklaracja ‘W kierunku partnerstwa strategicznego między Polską i Meksykiem’.” Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku. Web. 14 November 2017. http://www.meksyk.msz.gov.pl/resource/f1f57624-680c-4c84-9ffd-ee563305ccba:JCR.

Published
2019-02-08
How to Cite
Łapaj-Kucharska, J. “Selected Aspects of Polish-Mexican Relations on the Political, Economic and Cultural-Scientific Level in the 21st Century”. Ad Americam, Vol. 19, Feb. 2019, pp. 59-82, doi:10.12797/AdAmericam.19.2018.19.05.