Redaktor naczelny / Editor-in-Chief

Adam Świątek
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Redakcja / Editorial Board

Wiktoria Kudela-Świątek
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Rada naukowa / Scientific

Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum)
Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski)
Anna Jach (Uniwersytet Jagielloński)
Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński)
Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński)
Andrzej Wawryniuk (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku/Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński)