Peer-Reviewers of the Journal

Reviewers of the volume 12 (2020)

Ewa Danowska (Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie)
Halina Dudała (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski)
Tomasz Kargol (Uniwersytet Jagielloński)
Kazimierz Karolczak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Roman Lechniuk (Uniwersytet Narodowy ?Politechnika Lwowska?)
Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński)
Joachim Popek (Uniwersytet Rzeszowski)
Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Andrij Stasiuk (Narodowy Rezerwat ?Dawny Halicz? / Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku)
Damian Szymczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu


Reviewers of the volume 11 (2019)

Andrzej Betlej (Jagiellonian University, Kraków)
Hałyna Bodnar (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Ewa Danowska (Library of Polish Academy of Sciences)
Agnieszka Fluda-Krokos (Pedagogical University, Kraków)
Irena Gruchała (Jagiellonian University, Kraków)
Szczepan Kozak (University of Rzeszów)
Konrad Meus (Pedagogical University, Kraków)
Piotr Miodunka (Economic University of Kraków)
Marian Mudryj (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Vitaliy Nagirnyy (Jagiellonian University, Kraków)
Włodzimierz Osadczy (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
Janusz Pezda (Jagiellonian University, Kraków)
Krzysztof Ślusarek (Jagiellonian University, Kraków)
Anna Zapalec (Pedagogical University, Kraków)
Wioletta Zielecka-Mikołajczyk (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Henryk Żaliński (Pedagogical University, Kraków)


Reviewers of the volume 10 (2018)

Ołena Arkusza (Ivan Franko National University of Lviv)
Jadwiga Hoff (University of Rzeszów)
Alicja Jarkowska-Natkaniec (Jagiellonian University, Kraków)
Vitaliy Nagirnyy (Jagiellonian University, Kraków)
Włodzimierz Osadczy (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
Adam Perłakowski (Jagiellonian University, Kraków)
Maria Stinia (Jagiellonian University, Kraków)
Franciszek Wasyl (University of Wrocław)
Ołeksij Winnyczenko (Ivan Franko National University of Lviv)
Anna Wylegała (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)
Andrij Zajac (Ivan Franko National University of Lviv)
Andrzej A. Zięba (Jagiellonian University, Kraków)


Reviewers of the volume 9 (2017)

Ołena Arkusza (Ivan Franko National University of Lviv)
Marta Hawryszko (Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv)
Jadwiga Hoff (University of Rzeszów)
Szczepan Kozak (University of Rzeszów)
Konrad Meus (Pedagogical University, Kraków)
Janusz Mierzwa (Jagiellonian University, Kraków)
Tetiana Pastuszenko (Institute of Ukrainian History, Ukrainy National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev)
Karol Sanojca (University of Wrocław)
Maria Stinia (Jagiellonian University, Kraków)


Reviewers of the volume 8 (2016)

Maciej Mikuła (Jagiellonian University, Kraków)
Marian Mudryj (Ivan Franko National University of Lviv)
Andrzej Pisowicz (Jagiellonian University, Kraków)
Krzysztof Stopka (Jagiellonian University, Kraków)
Andrzej A. Zięba (Jagiellonian University, Kraków)


Reviewers of the volume 7 (2015)

prof. dr hab. Jadwiga Hoff (University of Rzeszów)
doc. dr Marian Mudryj (Ivan Franko National University of Lviv)
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
dr hab. Adam Pencakowski, prof. ASP (The Academy of Fine Arts, Kraków)
dr hab. Adam Perłakowski (Jagiellonian University, Kraków)
prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Maria Curie-Sklodowska University of Lublin)
dr Patrycja Trzeszczyńska-Demel (Jagiellonian University, Kraków)


Reviewers of the volume 6 (2014)

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Jagiellonian Univeristy, Kraków)
prof. dr hab. Jadwiga Hoff (University of Rzeszów)
dr Barbara Klich-Kluczewska (Jagiellonian Univeristy, Kraków)
dr Katarzyna Korzeniewska (Jagiellonian Univeristy, Kraków)
dr Paweł Krokosz (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
dr Adam Perłakowski (Jagiellonian Univeristy, Kraków)


Reviewers of the volume 5 (2013)

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Jagiellonian Univeristy, Kraków)
prof. dr hab. Jadwiga Hoff (University of Rzeszów)
dr Elżbieta Orman (Institute of History, Polish Academy of Sciences)
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
dr Adam Perłakowski (Jagiellonian Univeristy, Kraków)
dr Anna Wylegała (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)
dr hab. Andrzej A. Zięba (Jagiellonian Univeristy, Kraków)


Reviewers of the volume 4 (2012)

prof. dr hab. Jadwiga Hoff (University of Rzeszów)
dr Elżbieta Orman (Institute of History, Polish Academy of Sciences)
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
prof. dr hab. Czesław Partacz (Koszalin University of Technology)
dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ (Jagiellonian Univeristy, Kraków)
dr hab. Andrzej A. Zięba (Jagiellonian Univeristy, Kraków)


Reviewers of the volume 3 (2011)

dr hab. Włodzimierzy Osadczy, prof. KUL (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
dr hab. Andrzej A. Zięba (Jagiellonian Univeristy, Kraków)