Review Process & Reviewers

Peer Review Process

The journal uses a two-step review procedure. Firstly, each manuscript sent to the editor is subjected to internal evaluation within the editorial team, and secondly a double-blind review takes place. The manuscript is directed to the reviewer external to the scientific center at which the author is affiliated. The reviewer and author remain anonymous to each other. If both stages of the review are positive, the text is accepted for the publication.

The list of reviewers is published each year in the paper version of the journal, as well as on the website.

The editors reserve the right to postpone the text for publication in a subsequent issue due to the excessive number of applications or other subject of the issue. There is no fee for publishing in the journal.


Reviewers of the Volume 14 (2022)

Bogusław Dybaś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Bohdan Halczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski)
Jarosław Pietrzak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Jerzy Kuzicki (Uniwersytet Rzeszowski)
Kamil Ruszała (Uniwersytet Jagielloński)
Kazimierz Karolczak (Kraków)
Magdalena Nowak (Uniwersytet Gdański)
Marcelina Jakimowicz (Uniwersytet Rzeszowski)
Marek Tracz-Tryniecki (Uniwersytet Łódzki)
Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński)
Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Michal Šmigeľ (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy)
o. Marek Miławicki OP (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie)
Olha Morozowa (Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły w Mikołajowie)
Sławomir Kułacz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Wojciech Marciniak (Uniwersytet Łódzki)


Reviewers of the Volume 13 (2021)

Aleksandra Leinwand (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
Anna Wylegała (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
Iryna Skubii (Queen’s University w Kingston)
Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski)
Jarosław Moklak (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Pisulińska (Uniwersytet Rzeszowski)
Katarzyna Sierakowska (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
Krzysztof Daszyk (Uniwersytet Jagielloński)
Marcelina Jakimowicz (Uniwersytet Rzeszowski)
Marta Studenna-Skrukwa (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Michał Siudak (Uniwersytet Jagielloński)
Oleh Razyhrayev (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki)
Ołeh Turij (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie)
Przemysław Tomanek (Uniwersytet Jagielloński)
Simone Attilio Bellezza (Uniwersytet w Neapolu)
Stanisław Pijaj (Uniwersytet Jagielloński)
Szczepan Kozak (Uniwersytet Rzeszowski)
Włodzimierz Mędrzecki (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
Wojciech Marciniak (Uniwersytet Łódzki)Reviewers of the Volume 12 (2020)

Ewa Danowska (Scientific Library of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)
Halina Dudała (Pedagogical University in Kraków, Poland)
Jadwiga Hoff (University of Rzeszów, Poland)
Tomasz Kargol (Jagiellonian University, Krakow, Poland)
Kazimierz Karolczak (Pedagogical University in Kraków, Poland)
Roman Lechniuk (Lviv Polytechnic National University, Ukraine)
Maciej Mikuła (Jagiellonian University, Krakow, Poland)
Joachim Popek (University of Rzeszów, Poland)
Katarzyna Smyk (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland)
Andrij Stasiuk (Wasyl Stefanyk Precarpathian National University, Iwano-Frankiwsk, Ukraine)
Damian Szymczak (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)


Reviewers of the Volume 11 (2019)

Andrzej Betlej (Jagiellonian University, Kraków)
Hałyna Bodnar (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Ewa Danowska (Library of Polish Academy of Sciences)
Agnieszka Fluda-Krokos (Pedagogical University, Kraków)
Irena Gruchała (Jagiellonian University, Kraków)
Szczepan Kozak (University of Rzeszów)
Konrad Meus (Pedagogical University, Kraków)
Piotr Miodunka (Economic University of Kraków)
Marian Mudryj (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Vitaliy Nagirnyy (Jagiellonian University, Kraków)
Włodzimierz Osadczy (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
Janusz Pezda (Jagiellonian University, Kraków)
Krzysztof Ślusarek (Jagiellonian University, Kraków)
Anna Zapalec (Pedagogical University, Kraków)
Wioletta Zielecka-Mikołajczyk (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Henryk Żaliński (Pedagogical University, Kraków)


Reviewers of the Volume 10 (2018)

Ołena Arkusza (Ivan Franko National University of Lviv)
Jadwiga Hoff (University of Rzeszów)
Alicja Jarkowska-Natkaniec (Jagiellonian University, Kraków)
Vitaliy Nagirnyy (Jagiellonian University, Kraków)
Włodzimierz Osadczy (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
Adam Perłakowski (Jagiellonian University, Kraków)
Maria Stinia (Jagiellonian University, Kraków)
Franciszek Wasyl (University of Wrocław)
Ołeksij Winnyczenko (Ivan Franko National University of Lviv)
Anna Wylegała (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)
Andrij Zajac (Ivan Franko National University of Lviv)
Andrzej A. Zięba (Jagiellonian University, Kraków)


Reviewers of the Volume 9 (2017)

Ołena Arkusza (Ivan Franko National University of Lviv)
Marta Hawryszko (Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv)
Jadwiga Hoff (University of Rzeszów)
Szczepan Kozak (University of Rzeszów)
Konrad Meus (Pedagogical University, Kraków)
Janusz Mierzwa (Jagiellonian University, Kraków)
Tetiana Pastuszenko (Institute of Ukrainian History, Ukrainy National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev)
Karol Sanojca (University of Wrocław)
Maria Stinia (Jagiellonian University, Kraków)


Reviewers of the Volume 8 (2016)

Maciej Mikuła (Jagiellonian University, Kraków)
Marian Mudryj (Ivan Franko National University of Lviv)
Andrzej Pisowicz (Jagiellonian University, Kraków)
Krzysztof Stopka (Jagiellonian University, Kraków)
Andrzej A. Zięba (Jagiellonian University, Kraków)


Reviewers of the Volume 7 (2015)

prof. dr hab. Jadwiga Hoff (University of Rzeszów)
doc. dr Marian Mudryj (Ivan Franko National University of Lviv)
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
dr hab. Adam Pencakowski, prof. ASP (The Academy of Fine Arts, Kraków)
dr hab. Adam Perłakowski (Jagiellonian University, Kraków)
prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Maria Curie-Sklodowska University of Lublin)
dr Patrycja Trzeszczyńska-Demel (Jagiellonian University, Kraków)


Reviewers of the Volume 6 (2014)

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Jagiellonian Univeristy, Kraków)
prof. dr hab. Jadwiga Hoff (University of Rzeszów)
dr Barbara Klich-Kluczewska (Jagiellonian Univeristy, Kraków)
dr Katarzyna Korzeniewska (Jagiellonian Univeristy, Kraków)
dr Paweł Krokosz (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
dr Adam Perłakowski (Jagiellonian Univeristy, Kraków)


Reviewers of the Volume 5 (2013)

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Jagiellonian Univeristy, Kraków)
prof. dr hab. Jadwiga Hoff (University of Rzeszów)
dr Elżbieta Orman (Institute of History, Polish Academy of Sciences)
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
dr Adam Perłakowski (Jagiellonian Univeristy, Kraków)
dr Anna Wylegała (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)
dr hab. Andrzej A. Zięba (Jagiellonian Univeristy, Kraków)


Reviewers of the Volume 4 (2012)

prof. dr hab. Jadwiga Hoff (University of Rzeszów)
dr Elżbieta Orman (Institute of History, Polish Academy of Sciences)
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
prof. dr hab. Czesław Partacz (Koszalin University of Technology)
dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ (Jagiellonian Univeristy, Kraków)
dr hab. Andrzej A. Zięba (Jagiellonian Univeristy, Kraków)


Reviewers of the Volume 3 (2011)

dr hab. Włodzimierzy Osadczy, prof. KUL (The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin)
dr hab. Andrzej A. Zięba (Jagiellonian Univeristy, Kraków)