• Kresowe peryferia
    Vol 10 (2018)

    Digitalizacja czasopisma naukowego (rocznika) „Krakowskie Pismo Kresowe” w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet - zadanie finansowane w ramach umowy nr 606/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

    LOGO_MNiSW_-_PL10.jpg

  • Ormianie
    Vol 8 (2016)