Wokół dylematów wyboru tożsamości narodowej. Nowa książka o metropolicie Andrzeju Szeptyckim.

Magdalena Nowak, Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, 614 ss.

Authors

  • Jan Jacek Bruski Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.09

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jan Jacek Bruski, Uniwersytet Jagielloński

Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się najnowszymi dziejami Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza historią Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich, relacjami polsko-sowieckimi oraz zagadnieniami narodowościowymi. Opublikował m.in.: Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie, 1919-1924 (Kraków 2000); Hołodomor 1932-1933. Wielki Głód na Ukrainie w dokumentach polskiej dyplomacji i wywiadu (Warszawa 2008); Between Prometheism and Realpolitik. Poland and Soviet Ukraine, 1921-1926 (Kraków 2017). Jest współprzewodniczącym (razem z prof. Władysławem Werstiukiem) Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921.

References

Czerwiński M., Chorwacja. Dzieje, kultura, idee, Kraków 2020, Biblioteka Europy Środka.
View in Google Scholar

Himka J.-P., Religion and Nationality in Western Ukraine. The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900, Montreal [et al.] 1999, McGill-Queen’s Studies in the History Of Religion.
View in Google Scholar

Kubasik A., Troska metropolity Andrzeja Szeptyckiego o ukraińskich emigrantów w Ameryce Północnej i Południowej, „Saeculum Christianum” 2016, t. 23, s. 250-258, https://doi.org/10.21697/sc.2016.23.20.
View in Google Scholar

List o. Bernarda Łubieńskiego do abp. Józefa Bilczewskiego, Mościska, 26 sierpnia 1913 r., [w:] J. Wołczański, Korespondencja redemptorystów z arcybiskupem Józefem Bilczewskim z lat 1901-1923, „Studia Redemptorystowskie” 2006, nr 4, s. 19-20.
View in Google Scholar

Mróz M., W kręgu dyplomacji watykańskiej. Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917-1926, Toruń 2004.
View in Google Scholar

Nabywaniec S., Hierarchia greckokatolicka i Kościół greckokatolicki w świetle „Dzienniczka” arcybiskupa lwowskiego O.Ł. Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1921, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce” 2008, t. 110, s. 159-193.
View in Google Scholar

Nowak M., Szeptycka Zofia (1837-1904), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 48, Warszawa–Kraków 2012, s. 213-214.
View in Google Scholar

Nowak M., Szeptycki Roman, w zakonie Andrzej (1865-1944), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 48, Warszawa–Kraków 2012, s. 216-224.
View in Google Scholar

Nowak M., Stępień S., Szeptycki Jan (1836-1912), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 48, Warszawa–Kraków 2012, s. 236-238.
View in Google Scholar

Stryjek T., Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii, Warszawa 2020.
View in Google Scholar

Zięba A. A., W sprawie genezy decyzji Romana Szeptyckiego o zmianie obrządku, [w:] Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red. A. A. Zięba, Kraków 1994, s. 43-64, Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, t. 1.
View in Google Scholar

Published

2020-12-01

How to Cite

Bruski, Jan Jacek. 2020. “ 614 Ss”. Krakowskie Pismo Kresowe 12 (December):197-204. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.09.