Kresy, które już nie istnieją… Rozważania wokół monografii Marceliny Jakimowicz Świat, który już nie istnieje. Polskie i ukraińskie opowieści biograficzne (1918-1956), Wydawnictwo Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2022, 366 ss.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.10

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Wiktoria Kudela-Świątek, Pedagogical University of Kraków, Poland

Historyczka, tłumaczka, profesor uczelni zatrudniona w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe: historia mówiona, problematyka pamięci (w tym między innymi miejsca pamięci i pamięć zbiorowa, pamiętnikarstwo i autobiografia), dzieje Polaków na Wschodzie w XIX i XX wieku, Wielki Głód na Ukrainie.

References

Nicieja S.S., Historia i mitologia Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. 17, 2020, nr 3, s. 265-286, https://doi.org/10.36121/snicieja.17.2020.3.265.
View in Google Scholar

Orwid M., Trauma, Kraków 2009.
View in Google Scholar

Wylegała A., Late Bystander Testimonies in East Galicia: Between Memory, Identity, and Loyalties, „East European Politics and Societies” Vol. 37, 2023, no. 1, s. 272-297, https://doi.org/10.1177/0888325420968903.
View in Google Scholar

Wylegała A., Polacy w Galicji podczas drugiej wojny światowej: doświadczenie i pamięć, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” R. 4, 2014, s. 47-69, https://doi.org/10.26774/wrhm.67.
View in Google Scholar

Żeromski S., Wybieg instynktu, [w:] Książka zbiorowa ku uczczeniu Pierwszej Rocznicy istnienia Uniwersytetu Poznańskiego, red. T. Grabowski, Poznań 1920, s. 12-20.
View in Google Scholar

Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М., Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933 1946-1947. Злочини проти народу, Київ–Нью–Йорк 2000., [Veselova O.M., Maročko V.І., Movčan O.M., Golodomori v Ukraїnі, 1921-1923, 1932-1933 1946-1947. Zločini proti narodu, Kiїv–Nʹû–Jork 2000].
View in Google Scholar

Голод в Україні у першій половині ХХ століття. Причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947). Матеріали Міжнародної наукової конференції. Київ, 20-21 листопада 2013 р., Київ 2013, [Golod v Ukraїnі u peršіj polovinі HH stolіttâ. Pričini ta naslіdki (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947). Materіali Mіžnarodnoї naukovoї konferencії. Kiїv, 20-21 listopada 2013 r., Kiїv 2013].
View in Google Scholar

Михельсон М.И., Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний, т. 1-3, Санкт-Петербург 1902-1912, [Mihelʹson M.I., Russkaâ myslʹ i rečʹ. Svoe i čužoe. Opyt russkoj frazeologii. Sbornik obraznyh slov i inoskazanij, t. 1-3, Sankt-Peterburg 1902-1912].
View in Google Scholar

Михельсон М.И., Ходячие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов, Санкт-Петербург 1896-1912, [Mihelʹson M.I., Hodâčie i metkie slova. Sbornik russkih i inostrannyh citat, poslovic, pogovorok, poslovičnyh vyraženij i otdelʹnyh slov, Sankt-Peterburg 1896-1912].
View in Google Scholar

Published

2023-12-16

How to Cite

Kudela-Świątek, Wiktoria. 2023. “ 366 Ss”. Krakowskie Pismo Kresowe 15 (December):187-95. https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.10.

Issue

Section

Artykuły recenzyjne