Paschalis (Arutiun) Jakubowicz i trzy pasy kontuszowe w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Authors

  • Joanna Sławińska Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.03

Keywords:

kontusz sash, persjarnia, Paschalis Jakubowicz, Lipków, Polish Armenians, the Museum of the Jagiellonian University

Abstract

Paschalis Jakubowicz and Three kontusz sashes in the Collections of the Museum of the Jagiellonian University

The Museum of the Jagiellonian University holds three belts associated with the activities of Paschalis Jakubowicz, a producer of kontusz saches in the period of the Great Sejm. One of such belts, which features a paschal lamb between the letters PI, was woven in a persjarnia (a workshop where kontusz belts were made) established by Jakubowicz in Lipków near Warsaw. Another one, which features the letters PI, originates from a weaver’s workshop in Lyon, which produces kontusz belts intended for the Polish market, also commissioned by Jakubowicz. In the case of the last one, which features the letters FS, at this stage of research it is difficult to establish whether it was made in Lyon or whether it should be considered a product of the Kraków workshop, which received an order from Jakubowicz.

Author Biography

Joanna Sławińska, Uniwersytet Jagielloński

Historyk sztuki, pracownik Działu Zbiorów Muzealnych w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius (opiekun kolekcji tkanin).

References

Album dzieł sztuki zastosowanej do przemysłu z wystawy urządzonej przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 1881 r., Warszawa 1883

Bocheński A., Przemysł polski w dawnych wiekach, wyd. S. Bratkowski, Warszawa 1984

Boniecki A., Herbarz polski, 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, 7, Warszawa 1908

Chmiel A., Kilka szczegółów do fabryk pasów polskich w Krakowie, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, 8, 1907

Chruszczyńska J., Pasy kontuszowe z polskich manufaktur i pracowni w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1995

Janiak R. Z., de Latour W., Kwaśnik-Gliwińska A., Pasja zbierania. Kolekcja Ryszarda Z. Janiaka. Katalog wystawy, Kielce 2007

Józefowiczówna M., Jakubowicz Paschalis, w: Polski Słownik Biograficzny, 10, Wrocław 1962-1964

Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, 2, Wrocław–Warszawa 2003

Kołaczkowski J., Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków 1888

Kościałkowski S., Antoni Tyzenhauz. Podskarbi nadworny litewski, 1, Londyn 1970

Kruszyński T., Nowe wyniki z zakresu badań nad pasami polskiemi, „Przegląd Powszechny”, 39, 1922, 153-154

Kruszyński T., Pasy polskie wyrabiane w Niemczech i Francji, „Prace Komisji Historii Sztuki”, 4, 1930

L’Art de la soie Prelle (1752-2002). Des ateliers lyonnais aux palais parisiens, Paris 2002

Mańkowski T., Pasy polskie, Kraków 1938

Michałowska M., Leksykon włókiennictwa. Surowce i barwniki, narzędzia i maszyny, techniki i technologie, wyroby i dziedziny, Warszawa 2006

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, Licheń Stary 2010

Pas kontuszowy Jakuba Paschalisa, [online] http://www.lichen.pl/pl/389/pas_kontuszowy_,,paschalis%E2%80%9D.

Piskorz A., Silva Rerum. Pamiątki akademickie ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katalog wystawy. Collegium Maius XII 1997-I 1998, Kraków 1998

Przepych i blask jedwabnictwa lyońskiego. Lyońskie tkaniny jedwabne od XVII do XX wieku, Warszawa 2004

Römer A., Pasy polskie, ich fabryki i znaki, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, 5, 1896

Rostworowski M., Pusłowski Franciszek Ksawery, w: Polski Słownik Biograficzny, 19, Wrocław 1986

Smoleński W., Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII, Warszawa 1917

Smoleński W., Pasy lipkowskie, w: idem, Studja historyczne, Warszawa 1925

Swieykowski E., Zarys artystycznego rozwoju tkactwa i haftarstwa. Objaśniony zabytkami Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1906

Taszycka M., Pasy kontuszowe, 1. Pasy wschodnie, Kraków 1990

Taszycka M., Zagadnienie produkcji pasów kontuszowych we Francji w XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, 38, 1976

Treiderowa A., Fabryki pasów polskich w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, 36, 1963

Wróblewska-Markiewicz M., Uwagi o technice i technologii wykonania pasów kontuszowych (na podstawie zespołu pasów ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi), w: Tkaniny artystyczne z wieków XVIII i XIX. Materiały sesji naukowej w Zamku Królewskim na Wawelu, Kraków 21 marca 1991, Kraków 1997

Zbiory wawelskie. Nabytki 2015-2016, Kraków 2017, nr 16

Downloads

Published

2017-08-22

How to Cite

Sławińska, J. (2017). Paschalis (Arutiun) Jakubowicz i trzy pasy kontuszowe w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lehahayer, 4, 81–97. https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.03

Issue

Section

Articles