Vol. 6 (2019)

					View Vol. 6 (2019)
Published: 2019-12-31

Articles

 • Ormianie kamienieccy w ostatniej ćwierci XVII wieku – próba rekonstrukcji spisu imiennego

  Monika Agopsowicz
  5-69
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.01
 • Jak kupiec Symonowicz trafił do polskiej komedii

  Dorota Jarząbek-Wasyl
  71-89
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.02
 • Ormianie Mohylowa Podolskiego w świetle materiałów V rewizji 1795 roku

  Maksym Potapenko
  91-124
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.03
 • Źródła do dziejów Kościoła ormiańskokatolickiego w Galicji w zbiorach wiedeńskich

  Marek Miławicki
  125-147
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.04
 • Ojciec Ghewond Aliszan: poeta i historyk promiennej Armenii

  Wahan Ohanian
  149-164
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.05
 • Korespondencja arcybiskupa ormiańskokatolickiego Józefa Teodorowicza z prymasem Polski kardynałem Augustem Hlondem z lat 1924-1938

  Tomasz Krzyżowski
  165-296
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.06
 • Listy z łagru Issaka Antoniego Donigiewicza

  Romana Obrocka
  297-328
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.07

Voices, Reviews and Information

 • Jeszcze o losach "Ewangeliarza ze Skewry"

  Krzysztof Stopka
  329-334
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.08
 • Portret trumienny nieznanego Ormianina polskiego

  Anna Jasińska
  335-340
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.09
 • Pendereccy wywodzą się z Iranu

  Andrzej Pisowicz
  341-346
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.10
 • Nowe znalezisko z Jass jako źródło do analizy obrazu "Chrzest Armenii" pędzla Teodora Axentowicza

  Andrzej A. Zięba
  347-354
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.11
 • Inauguracja prac Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

  Andrzej A. Zięba
  355-363
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.12
 • List do uczestników ceremonii otwarcia Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

  Edgar Ghazaryan
  365-367
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.13