Vol. 5 (2018)

					View Vol. 5 (2018)
Published: 2018-05-16

Articles

 • Ormiańska diaspora od starożytności do nowoczesności

  Claude Mutafian
  7-14
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.01
 • Milites et nobiles: Ormianie a stan szlachecki Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego od XIV do XVI wieku

  Krzysztof Stopka
  15-106
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.02
 • O ormiańskich korzeniach rodu Tyszkiewiczów

  Andrzej A. Zięba
  107-119
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.03
 • Kobieta w społeczności ormiańskiej w dawnej Polsce (wieki XVII i XVIII)

  Andrzej Gliński
  121-137
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.04
 • Ślady obecności kupców ormiańskich w Łowiczu oraz ormiańskie epizody w historii religijnej tego miasta w XVII i XVIII wieku

  Marcin Łukasz Majewski, Andrzej A. Zięba
  139-146
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.05
 • Udział kupców ormiańskich w handlu winem w Piotrkowie w XVII i XVIII wieku

  Marcin Łukasz Majewski
  147-158
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.06
 • Minas Bżyszkian i jego relacja o Ormianach Lwowa

  Tatevik E. Sargsyan
  159-193
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.07
 • Velum ormiańskie ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Joanna Sławińska, Jakub Osiecki
  195-243
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.08
 • Wyniki badań składu chemicznego próbek tkanin z haftowanego velum ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, nr inwentarza 3846/IV

  Mateusz R. Biborski
  245-248
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.09
 • Kulisy nominacji następcy ormiańskokatolickiego arcybiskupa Lwowa Józefa Teodorowicza

  Tomasz Krzyżowski
  249-263
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.10
 • Konferencja „Ormianie polscy. Siedem wieków istnienia” Warszawa, 19 września 2017 roku

  Andrzej A. Zięba
  267-271
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.11

Voices, Reviews and Information

 • Wystąpienia na rozpoczęciu konferencji „Ormianie polscy: siedem wieków istnienia”

  Edgar Ghazaryan, Edward Mier-Jędrzejowicz, Kaspar Karampetian, Nadia Gortzounian
  273-280
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.12
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2017 roku w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce

  281-282
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.13
 • Najnowsza edycja źródłowa profesora Edwarda Tryjarskiego

  Andrzej Pisowicz
  283-285
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.14
 • Odnaleziona księga gminy ormiańskiej w Zamościu

  Krzysztof Stopka
  287-290
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.15
 • "Pomniki Dziejowe Ormian Polskich" – nowa seria źródłowa dotycząca społeczności ormiańskiej w Polsce

  Monika Agopsowicz
  291-296
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.16
 • Projekty genealogiczne Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

  Hanna Kopczyńska-Kłos
  297-305
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.17