Vol. 9 (2022)

					View Vol. 9 (2022)

tom pod redakcją Andrzeja A. Zięby

Published: 2022-12-19

Articles

 • Metryka parafii ormiańskiej w Zamościu z lat 1694-1776

  Marcin Łukasz Majewski
  7-68
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.01
 • Rękopiśmienny śpiewnik benedyktynki ormiańskiej Antoniny Grzegorzowiczówny z 1757 roku jako przykład alografii ormiańsko-polskiej

  Andrzej A. Zięba
  69-81
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.02
 • La Lettre Arménienne Du Brody À Istanbul, 1770. Ormiański list z Brodów do Stambułu z 1770 roku

  Agnès Ouzounian, Andrzej Pisowicz
  83-90
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.03
 • Funkcjonowanie persjarni słuckiej prowadzonej przez Jana i Leona Madżarskich w świetle dokumentacji ekonomiczno-gospodarczej z Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku

  Wojciech Aleksander Siwek
  91-112
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.04
 • Panny benedyktynki obrządków łacińskiego i ormiańskiego we Lwowie – ślady koegzystencji i wzajemnych relacji

  Urszula Ososko
  113-133
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.05
 • Starodruki z kolekcji arcybiskupa Józefa Teodorowicza: przyczynek do badań bibliofilstwa w środowisku Ormian polskich

  Tomasz Krzyżowski
  135-151
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.06
 • Plany utworzenia nowej unii kościelnej słowiańsko-ormiańskokatolickiej w Polsce w latach trzydziestych XX wieku

  Tomasz Krzyżowski
  153-163
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.07
 • Zarys gramatyczny dialektu Ormian polskich z Kut

  Kazimierz Roszko
  153-163
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.08
 • Badania języka ormiańsko-kipczackiego w dorobku naukowym profesora Edwarda Tryjarskiego

  Ewa Siemieniec-Gołaś
  215-225
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.09
 • Historia mówiona i polscy Ormianie

  Jakub Osiecki
  227-251
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.10
 • Seminaria naukowe Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce w latach 2019-2022 – przyczynek do poznania najnowszego etapu kształtowania się armenologii polskiej

  Franciszek Wasyl, Andrzej A. Zięba
  253-267
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.11

Noty

 • Spotkania Arama Sarkisjana w Kaliningradzie, Warszawie (z Lechem Kaczyńskim) i Waszyngtonie w 2003 roku

  Wigen Jeremian
  271-275
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.12
 • Armenia w latach 2004-2009 z perspektywy polskiego ambasadora

  Tomasz Knothe
  277-285
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.13

Voices, Reviews and Information