O politycznej i kulturalnej hegemonii Ligi Salviniego

Gianluca Pasarelli, Dario Tuorto, "La Lega di Salvini. Estrema destra di governo", il Mulino, Bolonia 2018, 176 s.

  • Małgorzata Fijał Uniwersytet Jagielloński
Keywords: Gianluca Pasarelli, Dario Tuorto, La Lega di Salvini

References

Antoszewski A., Metodologiczne aspekty badań nad systemami rządzenia, [w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, Warszawa 2014.

Bankowicz M., Włoska tożsamość narodowa a kontekst europejski, [w:] Niemcy, Europa, Świat. Studia międzynarodowe. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2007.

Bokoszczanin I., Włochy, [w:] Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, red. J. Szymanek, Warszawa 2016.

Dudała R., System polityczny współczesnych Włoch. Dynamika zmian, Kielce 2019.

Konstytucja Republiki Włoskiej, przeł. Z. Witkowski, Warszawa 2004.

Machelski Z., Dwuizbowy parlament i reformy instytucjonalne w Republice Włoskiej, „Przegląd Europejski” 2019, nr 1, http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.5176.

Machelski Z., System polityczny Włoch, Warszawa 2010.

Mammone A., Italy Has Edged Closer to Fascism with a Startling Attack on Academic Freedom, „The Independent” 2019, 15 IV, [online] https://www.independent.co.uk/voices/italy-farright-salvini-lega-league-university-bologna-fascism-a8870736.html?fbclid=IwAR0ptW1D7sFxx4UFOl9klK2nKsoyxNKLLXS-VH7AJ6-zw5LI3lJyWNupZwc, 18 IV 2019.

Passarelli G., Tuorto D., La Lega di Salvini. Estrema destra di governo, Bologna 2018.

Passarelli G., Tuorto D., Lega & Padania. Storie e luoghi delle camicie verde, Bologna 2012.

Sondel-Cedarmas J., Problem Risorgimenta w kulturze politycznej Włoch, [w:] W murach Wiecznego Miasta – między państwem a Kościołem, red. M. Łukasik, D. Mickiewicz, Kraków 2011.

Statuto del movimento politico „Lega per Salvini premier”, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Serie Generale, nr 272, 22 X 2018, [online] http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/attachments/statuto_partito/statutos/000/000/045/Lega_per_Salvini_Premier_Pubbl_Statuto_GU_n.272_del_22_11_2018_-_OK.pdf, 30 XII 2019.

Statuto della Lega Nord 2019, [online] http://www.leganord.org/index.php/component/phocadownload/category/3, 31 XII 2019.

Touraine A., Po kryzysie, przeł. M. Frybes, Warszawa 2013.

Vallia C., La Lega vuole vietare il libro „anti-Salvini” utilizzato dall’Università di Bologna, „The Post Internazionale. TPI” 2019, 18 IV, [online] https://www.tpi.it/2019/04/16/legavieta-libro-universita-bologna/?fbclid=IwAR1c5q4EV7dczl4P33esQ3DCPSSDlsrVZkU2orgocvdqIy0SBmZ3yMIbCw0, 18 IV 2019.

Published
2020-03-01
How to Cite
Fijał, Małgorzata. 2020. “O Politycznej I Kulturalnej Hegemonii Ligi Salviniego: Gianluca Pasarelli, Dario Tuorto, "La Lega Di Salvini. Estrema Destra Di governo", Il Mulino, Bolonia 2018, 176 S.”. Politeja 16 (3(60), 433-42. https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.60.28.