Cultural Heritage in Sweden in the 2000s. Contexts, Debates, Paradoxes

Keywords: Sweden, cultural heritage, debates, Sweden Democrats, Romani Travellers

Abstract

The article analyses the contexts, arguments and paradoxes of thinking about cultural heritage in Sweden of the 2000s when the topic achieved broad societal relevance in traditional media, internet fora, political communication and academic research. The discussion focuses on four themes: the normative criticism paradigm that has been increasingly influential in the heritage sector in recent years and the tensions and conflicts it provokes, recent heritage work on and with the until the last two decades silent ethnic minority Romani Travellers, the continuing media polemic around the Sweden Democrats and its heritage policies, and the heritage debate initiated by journalist and China expert Ola Wong in 2016. The analysis builds on projects and publications featuring heritage professionals, academics, NGO people and professionals with other kinds of cultural capital working in the heritage sector, as well as on illustrative debates and interviews in the mass media. The debates are often heavily polarized, interwoven with positions in other politically loaded issues such as globalization, migration and integration, and laden with questions of the legitimacy and authority of political and institutional actors.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Niklas Bernsand, Lund University

is a PhD student at the Centre for Languages and Literature at Lund University. His research interests include discourses of cultural diversity and the politics of memory. Among his most recent publications are: Cultural and Political Imaginaries in Putin’s Russia (ed. with Barbara Törnquist-Plewa, forthcoming 2018); Against All Odds. Ukraine and Ukrainian Studies a Decade after Yuriy Shevelov (ed. with Roman Horbyk, forthcoming 2018); “Memories of Ethnic Diversity in Local Newspapers: The 600th Anniversary of Chernivtsi” (in B. Törnquist-Plewa (ed.), Whose Memory? Which Future? Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Eastern European Cities, Oxford 2016); and “Lviv and Chernivtsi: Two Memory Cultures at the Western Ukrainian Borderland” (East/West: Journal of Ukrainian Studies, vol. 1, no. 1 (2014); with Eleonora Narvselius).

Eleonora Narvselius, Lund University

is an ethnologist affiliated with the Centre for Language and Literature and Center for European Studies at Lund University. She defended a PhD in ethnology at Kyiv University (Ukraine) and holds a PhD in Ethnic Studies and Nationalism from Linköping University (Sweden). Her recent research is at the intersection of memory, heritage and urban studies, together with aspects of ethnicity and nationalism. In the course of her research career she has participated in two large international research projects focusing on the urban environment, memory and heritage management: “Life Forms in the Suburbs of Large Cities in the Baltic Sea Region” (funded by the Swedish Research Council, project leader Prof. Karl-Olof Arnstberg, 1999-2001) and “Memory of Vanished Population Groups and Societies in Today’s East- and Central European Urban Environments. Memory Treatment and Urban Planning in Lviv, Chernivci, Chisinau and Wrocław” (funded by the Swedish research foundation Riksbankens Jubileumsfond, project coordinator Dr. Bo Larsson, 2011-2014). Within the latter project, Dr. Narvselius was in charge of the development of methodological guidelines and coordination of qualitative sociological and oral history work in the four cities.

References

Andersson B., “Möte med Snarsmon”, in B. Andersson (ed.), Snarsmon – resandebyn där vägarna möts, Bohusläns museums förlag, Uddevalla 2008.

Aronsson P., “Demokratiskt kulturarv – nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker”, in A. Alzén, P. Aronsson (eds.), Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker, Linköping 2006.

Aronsson P., “Writing the Museum”, in J. Hegardt (ed.), The Museum Beyond the Nation, The National Historical Museum, Stockholm 2012.

Aronsson P., Gradén L. (eds.), Performing Nordic Heritage. Everyday Practices and Institutional Culture, Farnham 2013.

“Att engagera sig i kulturarvet”, UR Samtiden. Kulturarvet och samhällsutvecklingen, 2016, at <https://urskola.se/Produkter/199636-UR-Samtiden-Kulturarvet-och-samhallsutvecklingen-Att-engagera-sig-i-kulturarvet>.

“Bah Kuhnkes kulturpolitik hotar kulturarvet”, Svenska Dagbladet, 28 September 2016, at <https://www.svd.se/bah-kuhnkes-kulturpolitik-hotar-kulturarvet/om/museidebatten>.

Bojs K., Sjölund P., Svenskarna och deras fäder. De senaste 11000 åren, Stockholm 2016.

“Censur och mångkultur heta i riksdagens kulturdebatt”, Sveriges Radio, 16 December 2010, at <http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=4243660>.

Council of Europe, “Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society”, 2005, at <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199>.

Cwejman A., “Kulturarvet är alltid i rörelse”, Göteborgs-Posten. Ledarbloggen, 16 March 2016, at <http://blogg.gp.se/ledarbloggen/2016/03/16/riksutstallningar-svarar-adam-cwejman/>.

Cwejman A., “Rör inte mitt kulturarv”, Göteborgs-Posten, 9 March 2016, at <http://www.gp.se/ledare/adam-cwejman-r%C3%B6r-inte-mitt-kulturarv-1.3923>.

Daun C., “Vikingens rätta ansikte: ‘Alla var inte vedervärdiga’”, Svenska Dagbladet, 18 April 2017, at <https://www.svd.se/vikingens-ratta-ansikte--alla-var-inte-vedervardiga>.

“Det gör ont när teser brister”, Svenska Dagbladet, 27 September 2016, at <https://www.svd.se/det-gor-ont-nar-teser-brister>.

“DN Debatt. Kontroll över kulturarvet SD:s medel för att nå makt”, Dagens Nyheter, 3 October 2010, at <http://www.dn.se/debatt/kontroll-over-kulturarvet-sds-medel-for-att-na-makt/>.

Ericsson M., Exkludering, assimilering eller utrotning? ‘Tattarfrågan’ i svensk politik 1880-1955, Lund 2015.

Furumark A. (ed.), Att störa homogenitet, Lund 2013.

Furumark A., Eivergård M. (eds.), 100% kamp. 50 rättighetskamper i Sverige 1890-1917, Västerås 2017.

Furumark A., Eivergård M. (eds.), När det stör, Lund 2016.

Gill A., “Vårt kulturarv – Sverigedemokraterna, främlingsfientlighet och bevarandearbete”, Fornvännen. Journal of Swedish Antiquarian Research, vol. 107, no. 2 (2012), at <http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3301/2012_112.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Goodhart D., Road to Somewhere. The Populist Revolt and the Future of Politics, London 2017.

Gustafsson A., Karlsson H., “A Spectre is Haunting Swedish Archaeology – the Spectre of Politics. Archaeology, Cultural Heritage and the Present Political Situation in Sweden”, Current Swedish Archaeology, vol. 19 (2011).

Gustafsson C., “Inga svenska traditioner på Unescos listor över kulturarv”, Sveriges Radio, 11 April 2017, at <http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6669759&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter>.

“The Hangzhou Declaration: Heralding the Next Era of Human Development”, 2013, at <http://www.unaavictoria.org.au/news-resources/the-hangzhou-declaration-heralding-the-next-era-of-human-development-see-mo/>.

Hazell B., Resandefolket. Från tattare till Traveller, Stockholm 2011.

Hedström Lundqvist B.-I., Hellman A., “Sveriges historia – ett resandeperspektiv”, in B.-I. Hedström Lundqvist, A. Hellman (eds.), Dinglarens väg. Vorsnos Drom. De ofrivilligt åsidosatta, Uppsala 2015.

Heymowski A., Om ‘tattare’ och ‘resande’, Uppsala 1955.

Heymowski A., Swedish ‘Travellers’ and their Ancestry. A Social Isolate or an Ethnic Minority?, Uppsala 1969.

Hjort J., Utvärdering av Bohusläns museums verksamhet om och med resandefolket. Utvärdering av verksamheten 2004-2013, Uddevalla 2015 (Bohusläns Museum Rapport, 2015:7).

“Hotet mot en fri kultur”, Dagens Nyheter, 22 October 2014, at <http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/hotet-mot-en-fri-kultur/>.

Hyltén-Cavallius C., Svanberg F. (eds.), Älskade museum. Svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare, Lund 2015.

Jacobsson B., “Stabilitet och förändring: om kulturpolitkens kringelikrokar under fyra decennier”, in J. Svensson, K. Tomson (eds.), Kampen om kulturen. Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet, Lund 2016.

Johansson C., “The Museum in a Multicultural Setting. The Case of Malmö Museums”, in L. Gouriévidis (ed.), Museums and Migration. History, Memory and Politics, Abingdon 2014.

Johansson Heinö A., Gillar vi olika? Hur den svenska likhetsnormen hindrar integrationen, Stockholm 2012.

Korn D., “Skammens stenar”, Focus. Sveriges Nyhetsmagasin, 3 March 2017, at <https://www.fokus.se/2017/03/449082/>.

Kowalski K., Törnquist-Plewa B., “Heritage and Memory in a Changing Europe. Introductory Remarks”, in K. Kowalski, B. Törnquist-Plewa (eds.), The Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden, Kraków 2015.

“Kritik mot SD:s kulturpolitik”, Sveriges Radio, 27 September 2010, at <http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4047229>.

Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen. Redovisning av regeringsuppdrag om omvärldsanalys och kunskapsöversikt avseende kulturarvsområdet. Rapport från Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2016.

Larsson Å.M., “Kulturarvsfrågan ägs inte av de främlingsfientliga”, Ting och Tankar, 3 October 2010, at <http://tingotankar.blogspot.se/2010/10/kulturarvsfragan-ags-inte-av-de.html>.

Lasch C., The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy, New York 1995.

Lindahl J., Schwarzenberger S., “Sä vill SD rasera kulturen”, Aftonbladet, 9 September 2016, at <http://www.aftonbladet.se/kultur/article23484494.ab>.

Lindell L., Thorbjörnsson-Djerf K., Carling G., Ordbok över svensk romani. Resandefolkets språk och sånger, Stockholm 2008.

Lindwall B., Anor från landsvägen. Hur jag finner mina förfäder bland resandefolket, Solna 2014.

Ljunggren J., Inget land för intellektuella. 68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella, Lund 2009.

Lundberg J., Det sista museet. Reflektioner om identitetspolitik, kultur & integration, Stockholm 2016.

Martins Holmberg I., Jonsson K., “Kulturarvsprojektet Resandekartan – nationsöverskridande platshistoria”, in I. Martins Holmberg (ed.), Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl. Om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet, Göteborg 2014.

Möller T., Svensk politisk historia. Strid och samverkan under tvåhundra år, Lund 2015.

Montesino N., Ohlsson Al Fakir I., “The Prolonged Inclusion of Roma Groups in Swedish Society”, Social Inclusion, vol. 3, no. 5 (2015), at <http://dx.doi.org/10.17645/si.v3i5.247>.

“Möt resandefolket!”, Bohusläns Museum, at <http://www.bohuslansmuseum.se/utstallningar/mot-resandefolket/>.

“Museidebatten handlar om respekt för kunskap”, Svenska Dagbladet, 11 November 2016, at <https://www.svd.se/museidebatten-handlar-om-respekt-for-kunskap>.

Nelvin A., “Svensken – den sista människan? Hoppet att alla till slut ska bli som en själv är det sista som överger oss”, Kvartal, vol. 2 (2016), at <http://kvartal.se/artiklar/svensken-den-sista-mnniskan>.

Nordwall J., Svanström B., “SD:s hembygd är inte vår hembygd”, Aftonbladet, 2 October 2010.

Novak-Rosengren R., Länne Persson M., Resandefolkets visor. 500 år i Norden. Muntlig sång- och vistradition, Göteborg 2012.

Öberg P., “Landets museer ändrar kurs”, Sveriges Radio, 7 March 2016, at <http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6382680>.

“Partiernas förslag för kulturarvet”, Sveriges Radio, 20 August 2014, at <http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5942868>.

“Partiet för kulturarvet”, Sverigedemokraterna, at <https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/>.

“Patrik Oksanen: MP:s kulturella beröringsskräck spelar högerextremisterna i händerna”, Dalarnas Tidningar, 12 April 2017, at <http://www.dt.se/opinion/ledare/patrik-oksanen-mp-s-kulturella-beroringsskrack-spelar-hogerextremisterna-i-handerna>.

Pettersson J., “Vad är romsk historia i Sverige?”, É Romani Glinda. Den romska spegeln, no. 4 (2016).

Reed-Danahay D., Locating Bourdieu, Bloomington 2004.

“Replik: Johansson borde sluta lyssna till nättrollen”, Jönköpings-Posten, 18 April 2017, at <http://www.jp.se/article/replik-johansson-borde-sluta-lyssna-till-nattrollen/>.

Resandekartan/Reisendekartet, at <http://reisendekartet.no/sv/>.

Riksantikvarieämbetet (Swedish National Heritage Board), Kulturarv, 2015.

Rindzeviciute E., “Les liaisons dangereuses? Kultur och ekonomisk tillväxt i EU”, in J. Svensson, K. Tomson (eds.), Kampen om kulturen. Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet, Lund 2016.

“SD vill avveckla kultur som provocerar”, Svenska Dagbladet, 23 September 2010, at <https://www.svd.se/sd-vill-avveckla-kultur-som-provocerar>.

Selling J., Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar, Limhamn 2013.

Smith L., “‘We Are... We Are Everything’: The Politics of Recognition and Misrecognition at Immigration Museums”, Museum & Society, vol. 15, no. 1 (2017).

Söderling F., “Nu är kulturarvet en het fråga”, Utställningsestetiskt Forum, 3 June 2016, at <http://ueforum.se/16/163/163synpunkt.html>.

Sörensen Stig M.L., Carman J., “Introduction: Making the Means Transparent: Reasons and Reflections”, in M.L. Sörensen Stig, J. Carman (eds.), Heritage Studies. Methods and Approaches, London–New York 2009.

SOU 2000:20 “Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975. Historisk belysning – Kartläggning – Intervjuer”.

SOU 2009:99 “Vanvård i social barnavård under 1900-talet”.

SOU 2016:10 “EU på hemmaplan”.

SOU 2016:44 “Kraftsamling mot antiziganism. Slutbetänkande av Kommissionen motantiziganism”.

Svanberg I., Tydén M., Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, Värnamo 1992.

Svar på remiss SOU 2016:44 “Krafttag mot antiziganism. Kulturgruppen för resandefolket”, at <http://www.regeringen.se/4af262/contentassets/c2b7817bfc9444f8a578ceadf1438e87/kulturgruppen-for-resandefolket.pdf>.

Svensson J., Tomson K., “Institutionell förändring på det kulturpolitiska fältet”, in J. Svensson, K. Tomson (eds.), Kampen om kulturen. Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet, Lund 2016.

Sverigedemokraterna (SD), 99 förslag för ett bättre Sverige. Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna 2010-2014, Stockholm, 2 September 2010, Svensk Nationell Datatjänst, at <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/manifesto/2010>.

Tallberg J., Aylott N., Bergström C., Europeiseringen av Sverige, Stockholm 2010.

Thornton P.H., Markets from Culture. Institutional Logics and Organizational Decisions in Higher Education Publishing, Stanford 2004.

Thornton P.H., Jones C., Kury K., “Institutional Logics and Institutional Change in Organizations: Transformation in Accounting, Architecture, and Publishing”, Research in the Sociology of Organizations, vol. 23 (2005), at <http://dx.doi.org/10.1016/S0733-558X(05)23004-5>.

Thornton P.H., Ocasio W., Lounsbury M., The Institutional Logics Perspective. A New Approach to Culture, Structure and Process, Oxford 2012.

Törnquist-Plewa B., “The Europeanization of the Memory and Heritage of the Second World War and the Holocaust in Sweden”, in K. Kowalski, B. Törnquist-Plewa (eds.), The Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden, Kraków 2016.

“Vem är det som har kolonial blick egentligen”, Svenska Dagbladet, 7 October 2016, at <https://www.svd.se/vem-ar-det-som-har-kolonial-blick-egentligen>.

Wacquant L.J.D., “From Ruling Class to Field of Power: An Interview with Pierre Bourdieu on La Noblesse d’État”, Theory, Culture & Society, vol. 10, no. 3 (1993), at <https://doi.org/10.1177/026327693010003002>.

Wiklander L., “Resandefolket och svensk minoritetspolitik. 1990-talets paradigmskifte”, Historisk Tidskrift, vol. 135, no. 4 (2015).

Wirtén P., “Kulturarvet och Sverigedemokraterna”, Arena, 10 October 2010, at <http://www.magasinetarena.se/2010/11/10/kulturarvet_och_sverigedemokraterna/>.

Wong O., “Den bildade politikerklassen på utdöende”, Svenska Dagbladet, 3 November 2016, at <https://www.svd.se/tecknet-pa-att-den-bildade-medelklassen-lever>.

Yttrande över SOU 2016:44 “Krafttag mot antiziganism”. Remissvar Franzwagner Sällskapet, 14 December 2016, at <http://www.regeringen.se/4af67d/contentassets/c2b7817bfc9444f8a578ceadf1438e87/frantzwagner.pdf>.

Zarycki T., Smoczyński R., Warczok T., “The Roots of the Polish Culture-Centered Politics: Towards a Non-Purely-Cultural Model of Cultural Domination in Central and Eastern Europe”, East European Politics and Societies, vol. 31, no. 2 (2017), at <https://doi.org/10.1177/0888325417692036>.

Published
2018-03-01
How to Cite
Bernsand, Niklas, and Eleonora Narvselius. 2018. “Cultural Heritage in Sweden in the 2000s. Contexts, Debates, Paradoxes”. Politeja 15 (1(52), 57-94. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.52.04.