Kryzys ukraiński wyzwaniem dla rozwoju relacji gospodarczych Ukrainy z Unią Europejską

Authors

  • Marta Labuda Jagiellonian University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.04

Keywords:

Ukrainian crisis, European economic integration, Ukraine, European Union, deep and comprehensive free trade area

Abstract

The Ukrainian Crisis as a Challenge for Development of Economic Relations between Ukraine and European Union

The present article is an attempt to look at European economic integration in terms of the Ukrainian crisis that not only Ukraine, but the entire area of Eastern Europe and the European Union must deal with. The purpose of the research is to demonstrate the impact of the Ukrainian crisis on economic integration of Ukraine with the EU. The research has been based on a mixed methodology due to the interdisciplinary subject of the article. The sequential exploratory strategy has been used. The research proves the Ukrainian crisis contributes to the trade exchange instability and causes disruptions in capital cooperation between the EU and Ukraine. The serious crisis shows how important a solid policy is to integrate this country with the EU.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marta Labuda, Jagiellonian University in Kraków

Doktorantka w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie – finanse i controlling na UJ. Stypendystka rządu RP w latach 2013‑2018. W pracy naukowej podejmuje tematykę związaną z integracją europejską, w szczególności europejską polityką sąsiedztwa, wspólną polityką handlową oraz prawem gospodarczym Unii Europejskiej. Do jej zainteresowań należą również szeroko pojęte etyczne problemy polityki.

References

/1 stycznia wchodzi w życie DCFTA – umowa o wolnym handlu z Ukrainą, Polska Agencja Prasowa, 1 I 2016, [online] https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C452052%2C1‑stycznia‑wchodzi‑w‑zycie‑dcfta‑‑‑umowa‑o‑wolnym‑handlu‑z‑ukraina.html.

Direct investment (equity capital), State Statistics Service of Ukraine, 2018, [online] https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2014/zd/pik/pik_e/pik_rik_2014_e.html.

Dierżawna służba statistiki Ukraїni, [online] http://www.ukrstat.gov.ua.

Jurčák V., Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście konfliktu na Ukrainie, „Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, nr 1 (6), [online] http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ante_Portas_Studia_nad_bezpieczenstwem/Ante_Portas_Studia_nad_bezpieczenstwem-r2016-t-n1_(6)/Ante_Portas_Studia_nad_bezpieczenstwem-r2016-t-n1_(6)-s13-23/Ante_Portas_Studia_nad_bezpieczenstwem-r2016-t-n1_(6)-s13-23.pdf.

Labuda M., Realizacja Partnerstwa Wschodniego przez Ukrainę, „Kurier Galicyjski” 2018, nr 13 (305).

Luczkiewicz H., Czy umowy handlowe zawierane przez UE przynoszą realne korzyści?, 21 III 2019, [online] https://www.wnp.pl/rynki‑zagraniczne/czy‑umowy‑handlowe‑zawierane‑przez‑ue‑przynosza‑realne‑korzysci,342256.html.

Olszyk S., Kontekst geopolityczny kryzysu na Ukrainie (2013‑2014) i zaangażowanie władz polskich w jego rozwiązanie, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, nr 3, https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.12. DOI: https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.12

Płonka B., Umowa UE–Ukraina o utworzeniu pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) jako przykład nowej generacji porozumień preferencyjnych, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie” 2015, nr 38, [online] http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight‑37e7a265‑a232‑42ea‑8537‑f87f912d8190/c/plonka.pdf.

Radomska E., Bariery lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie – wyzwania i perspektywy inwestycyjnej współpracy polsko‑ukraińskiej, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2016, nr 47 (2), [online] https://i.vistula.edu.pl/media/docs/g6hIo7vQafRGThi-7R6APjFg1.pdf.

Radomska E., DCFTA – umowa o strefie wolnego handlu Ukrainy z Unią Europejską – szanse, zagrożenia, wyzwanie, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2017, nr 2 (55), [online] http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight‑ad85d97f‑88e3‑4dee‑9bf6‑a6778beda041/c/04_PDFsam_KNUV_52_poprawiony.pdf.

Truszczyński J., Partnerstwo Wschodnie – geneza i wstępny bilans, [w:] Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, red. M. Grela, Z. Rapacki, Warszawa 2016.

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, Dz. U. UE, L 161/3.

Ukraina bierze się za handel z Unią. W życie wchodzi DCFTA, TVN 24 BIS, 1 I 2016, [online] https://tvn24bis.pl/ze‑swiata,75/1‑stycznia‑wchodzi‑w‑zycie‑dcfta‑umowa‑o‑wolnym‑handlu‑z‑ukraina,607341.html.

Ukraina jest druga pod względem wzrostu w rankingu Doing Business, UkrInform, 28 XII 2019, [online] https://www.ukrinform.pl/rubric‑economy/2661863‑ukraina‑jest‑druga‑pod‑wzgledem‑wzrostu‑w‑rankingu‑doing‑business.html.

Ukraine Corruption Rank, Trading Economics, 2018, [online] https://tradingeconomics.com/ukraine/corruption‑rank.

Unia Europejska i jej partnerzy handlowi, Parlament Europejski. Noty tematyczne o Unii Europejskiej, 1 XI 2019, [online] http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.1.pdf.

Published

2020-06-25

How to Cite

Labuda, Marta. 2020. “Kryzys ukraiński Wyzwaniem Dla Rozwoju Relacji Gospodarczych Ukrainy Z Unią Europejską”. Politeja 17 (3(66):67-77. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.04.