Vol. 15 No. 3(54) (2018): Traktat lizboński: dobre rozwiązanie w czasach kryzysów?

					View Vol. 15 No. 3(54) (2018): Traktat lizboński: dobre rozwiązanie w czasach kryzysów?

Pod redakcją Janusza J. Węca i Agnieszki Nitszke

Published: 2018-05-20

Articles

 • Państwa o proweniencji jugosłowiańskiej w procesie rozszerzania Unii Europejskiej – refleksja politologiczna

  Ewa Bujwid-Kurek
  5-15
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.01
 • Czy Brexit przyspieszy rewizję traktatu lizbońskiego i uratuje Unię Europejską?

  Józef M. Fiszer
  17-43
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.02
 • Reforma wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w latach 2016-2017

  Janusz J. Węc
  45-64
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.03
 • Regulacje na rzecz bezpieczeństwa dostaw i w sytuacjach kryzysowych przed i po wejściu w życie traktatu z Lizbony na przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny

  Beata Molo
  65-78
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.04
 • Polityka w zakresie badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej jako przykład integracji formalnie i faktycznie zróżnicowanej

  Leszek Kwieciński
  79-92
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.05
 • Wpływ traktatu lizbońskiego na europejskie partie polityczne

  Beata Kosowska‑Gąstoł
  93-105
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.06
 • Znaczenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w kontekście deficytu demokracji w Unii Europejskiej

  Tomasz Kubin
  107-120
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.07
 • Zasady kształtowania reprezentacji politycznej w Parlamencie Europejskim w świetle regulacji traktatu z Lizbony

  Dominik Sieklucki
  121-133
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.08
 • Proces boloński – pomiędzy oczekiwaniem i środowiskowym rozczarowaniem?

  Krzysztof Szewior
  135-145
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.09
 • „Dyplomatyczna Republika Europy”? Rozważania na temat wpływu wybranych rozwiązań lizbońskich na dyplomację UE w multilateralnym środowisku międzynarodowym

  Barbara Curyło
  147-161
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.10
 • Prawno-konstytucyjne implikacje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – perspektywa brytyjska

  Łukasz Danel
  163-173
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.11
 • Funkcjonowanie mechanizmu wczesnego ostrzegania w latach 2010-2016 i perspektywy jego reformyearly warning system

  Michał Dulak
  175-190
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.12
 • Kryzys systemowy strefy euro w cieniu traktatu z Maastricht i traktatu z Lizbony

  Marcin Galent
  191-213
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.13
 • Wpływ traktatu lizbońskiego na unijne prawo prywatne międzynarodowe

  Ewa Kamarad
  216-227
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.14
 • Evaluating the Impact of the Lisbon Treaty on the European Union’s Legislative Productivity

  Adam Kirpsza
  229-241
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.15
 • Edukacyjne implikacje traktatu lizbońskiego

  Elżbieta Mach
  243-255
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.16
 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych – nowa jakość dyplomacji unijnej?

  Agnieszka Nitszke
  257-269
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.17
 • Wpływ traktatu z Lizbony na zintegrowane zarządzanie granicami Unii Europejskiej

  Agnieszka Parol
  272-286
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.18
 • Traktat lizboński i jego implikacje dla francusko-niemieckiej współpracy w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

  Anna Paterek
  287-300
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.19
 • Proces regulacji unijnych w świetle traktatu z Lizbony a istota koncepcji narzędzia Oceny Wpływu

  Renata Śliwa
  301-311
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.20
 • Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony – próba bilansu

  Przemysław Tacik
  313-324
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.21
 • Wpływ traktatu lizbońskiego na regulacje imigracyjne UE ze szczególnym uwzględnieniem zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi

  Krzysztof Załucki
  325-333
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.22
 • Wpływ traktatu lizbońskiego na zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej

  Paulina Antoń
  335-346
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.23
 • Aspekty polityki Unii Europejskiej wobec Turcji, Jordanii i Libanu w kontekście kryzysu migracyjnego

  Wawrzyniec Banach
  347-359
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.24
 • Wpływ traktatu z Lizbony na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa

  Karolina Korska
  361-371
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.25
 • Znaczenie traktatu lizbońskiego dla rozwoju współpracy między Unią Europejską a jej państwami sąsiedzkimi

  Olesia Tkachuk
  373-383
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.26