Spór między Komisją Europejską a rządami państw członkowskich o model reformy ustrojowej Unii Gospodarczej i Walutowej w latach 2010-2023

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.01

Keywords:

the Eurozone, the System Reform of the Economic and Monetary Union, the Eurozone Summit, the System Model of the EMU

Abstract

DISPUTE BETWEEN THE EUROPEAN COMMISSION AND THE GOVERNMENTS OF MEMBER STATES OVER THE MODEL FOR THE SYSTEM REFORM OF THE ECONOMIC AND MONETARY UNION IN THE YEARS 2010-2023

The primary research objective of the article is to analyze the System Reform of the Economic and Monetary Union (EMU) from 2010 to 2023 from the perspective of the dispute between the European Commission and the governments of Member States over the model of this reform. The author formulated two research hypotheses. The first one is based on the assumption that the implementation of the reform faced numerous difficulties and barriers resulting from the negative attitudes of the governments of some Eurozone member states towards the implementation of selected projects of the European Commission, but also from the accumulation of several international crises that the European Union was facing at the time. These were the migration crisis in 2015-2016 and then from 2022, the pandemic crisis in 2020-2021 and the geopolitical crisis caused by Russia’s aggression against Ukraine from 2022. The second hypothesis is that the main axis of disagreement between the Commission and the governments of Member States was the limits of financial solidarity and the target System Model of the EMU. Following this, the author formulated four research questions: (1) On which issues did the positions of the European Commission and the Eurozone Summit converge and on which issues did they diverge, and why? (2) To what extent did disagreements between Member State governments over the limits of financial solidarity and the target integration model of the EMU determine the direction of System Reform? (3) How important were the aforementioned international crises for the fate of the reform? (4) What were the main achievements and failures of the EMU System Reform?

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Janusz Józef Węc, Jagiellonian University, Poland

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2016-2019 kierownik projektu badawczo-dydaktycznego Komisji Europejskiej Jean Monnet Chair. Autor ponad 300 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym 22 monografii i syntez na temat ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko-niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego. Wybrane monografie: The System Reform of the Economic and Monetary Union (2010-2022). Dynamics – Successes – Failures (Lusanne 2023); Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002-2016 (Berlin 2018); Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002-2016 (Kraków 2017); Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015 (Kraków 2016); Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – procesy decyzyjne – osiągnięcia i niepowodzenia (Kraków 2012); Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna (Kraków 2012).

References

Płóciennik S., Granice integracji. Niemiecka blokada finalizacji unii bankowej, „Analizy OSW”, 24 VI 2022 r., [online] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-06-24/granice-integracji-niemiecka-blokada-finalizacji-unii-bankowej.
Google Scholar

Popławski K., Kształt unii bankowej potwierdza uprzywilejowaną pozycję Berlina w strefie euro, „Komentarze OSW”, nr 123, 10 I 2014, [online] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-01-10/ksztalt-unii-bankowej-potwierdza-uprzywilejowana-pozycje.
Google Scholar

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Unia rynków kapitałowych, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/capital-markets-union/.
Google Scholar

„SZ”: Inicjatywa ośmiu państw UE przeciw niemiecko-francuskiej dominacji, PAP, 7 III 2018.
Google Scholar

Węc J.J., Dynamika reformy ustrojowej strefy euro w latach 2012-2016, „Politeja” 2016, vol. 13(45), nr 6, https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.09. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.09
Google Scholar

Węc J.J., Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002-2016, Berlin 2018, Studies in European Integration, State and Society, vol. 4.
Google Scholar

Węc J.J., Perspektywy reformy ustrojowej strefy euro do 2025 r. Aspekty instytucjonalno-prawne, [w:] Unia Europejska w turbulentnym świecie. 30 lat Traktatu z Maastricht, red. J.M. Fiszer, T. Stępniewski, Lublin–Warszawa 2022.
Google Scholar

Węc J.J., Prospects for the System Reform of the European Union by 2025: Implications for Poland, „Przegląd Zachodni” 2019, Special Issue.
Google Scholar

Węc J.J., The European Union at a Historic Turning Point. Current Challenges and Scenarios of Overcoming Them, [w:] European Integration: Polish Perspective, red. Z. Czachór, T.G. Grosse, W. Paruch, Warszawa 2020.
Google Scholar

Węc J.J., The System Reform of the Economic and Monetary Union (2010-2022). Dynamics – Successes – Failures, Lusanne 2023, Studies in European Integration, State and Society, vol. 14, https://doi.org/10.3726/b20858. DOI: https://doi.org/10.3726/b20858
Google Scholar

Węc J.J., Wpływ rządów Merkel na reformę ustrojową Unii Europejskiej i strefy euro, [w:] Interesy – wartości – kompromisy. Polityka zagraniczna Niemiec w erze Angeli Merkel, red. J. Kiwerska i in., Poznań 2022, Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego, nr 99.
Google Scholar

Published

2024-07-01

How to Cite

Węc, Janusz Józef. 2024. “Spór między Komisją Europejską a rządami państw członkowskich O Model Reformy Ustrojowej Unii Gospodarczej I Walutowej W Latach 2010-2023”. Politeja 21 (1(88/1):5-22. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.01.

Issue

Section

Część 1. Reforma ustrojowa Unii Europejskiej (2010-2023)