Przyczynek do rozważań nad przynależnością dziedzinową nauk o polityce

Authors

  • Tadeusz Wallas Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.16

Keywords:

political sciences, social sciences, humanities, categorization of political sciences as a branch of science, classification of sciences

Abstract

Contribution to the Considerations on the Assignment of Political Sciences to a Scientific Field

Since the number of academic specializations and disciplines has consistently been increasing, it has become necessary to supplement present classifications and categorizations, as well as come up with new ones, on a regular basis. Therefore, it has become feasible to distinguish a new branch of science as well as to assign the existing disciplines to different branches. It is owing to such a process that political sciences have been reassigned in Poland. Before September 30, 2011, political sciences had been categorized as the humanities, but later on they were encompassed by a new branch of social sciences, created as a result of the division of the humanities. I adopt the thesis that this decision was substantially justified since, given current legal status quo, political sciences as a discipline have more in common with other disciplines assigned to social sciences than the humanities. Additionally, by way of developing a new register of disciplines, the administrative divisions in Polish science were to a large extent aligned with the classification of branches and disciplines adopted by the OECD, UNESCO and Eurostat, which will facilitate the internationalization of academic collaboration. The above organizations and institutions, and – consequently – some of their member states, have already divided the humanities, sometimes also named social sciences, into two separate branches: social sciences and humanities. In order to justify the above‑mentioned thesis it was necessary to determine how academic specialization, discipline, branch and field of science are perceived today; to indicate the determinants of divisions in science and basic criteria for such divisions; to attempt to define the specific nature of the humanities versus social sciences; and to present the factors confirming the relation of political science to the latter category.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Doktor habilitowany nauk o polityce, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo interesuje się współczesnymi systemami politycznymi, współczesną kulturą polityczną oraz politycznymi aspektami globalizacji i integracji europejskiej. Jest wiceprzewodniczą-cym Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz wiceprzewodniczącym Zarządu Główne-go Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

References

Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013.

Heywood A., Politologia, przeł. B. Maliszewska i in., Warszawa 2006.

Johnson J.B., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, przeł. A. Kloskowska‑Dudzińska, Warszawa 2010.

Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992, Pisma wybrane, 4. Prace Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 54.

Kamiński S., Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, wyd. 3 uzup., Lublin 1981, Rozprawy Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 35.

Kotarbiński T., Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych, Wrocław 1970.

Krauz‑Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P., Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, t. 1, Kraków 2011.

Kuc B.R., O nauce, dyscyplinach naukowych i kierunkach ich rozwoju, Wydawnictwo PTM, [online] http://wydawnictwoptm.pl/content/8‑artykuly‑naukowe.

Maciejko D., Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w badaniach statystycznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, [online] http://www.nauka.gov.pl/polska‑nauka/klasyfikacja‑dziedzin‑i‑dyscyplin‑naukowych‑w‑badaniach‑statystycznych,archiwum,1,akcja,pdf.html.

Marcos A., Filozofia nauki. Nowe wymiary, przeł. i red. P. Roszak, Toruń 2012.

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Poznań 1976.

Narodowe Centrum Nauki, Panele NCN, [online] https://www.ncn.gov.pl/finansowanie‑nauki/panele‑ncn.

Narodowe Centrum Nauki, Statystyki konkursów 2014, [online] https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/statystyki/NCN_statystyki_2014_pl.pdf.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo‑rozwojowej, 2002, [online] http://www.oecdbookshop.org/get‑it.php?REF=5KM7PFD7KSBR&TYPE=browse.

Pasierb B., Z tradycji polskiej nauki o polityce (część 1). Nauka o polityce, kultura polityczna przełomu XIX i XX wieku, „Polityka i Społeczeństwo” 2005, nr 2.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 2: Platon i Arystoteles, przeł. E.I. Zieliński, Lublin 2001.

Sobczyńska D., Między nauką a twórczością artystyczną, [w:] Współczesna filozofia nauk, red. T. Buksiński, Poznań 1991, Filozofia i Logika, 60.

Such J., Klasyfikacja nauk, [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław 1987, Filozofia a Życie.

Tansey S.D., Nauki polityczne, przeł. J. Gilewicz, Poznań 1997.

Woźnicki J., Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka” 2012, nr 1.

Wyzwania wobec nauk społecznych u progu XXI wieku, oprac. A. Flis, przeł. B. Lessaer, Kraków 1999.

Downloads

Published

2015-08-24

How to Cite

Wallas, Tadeusz. 2015. “Przyczynek Do rozważań Nad przynależnością Dziedzinową Nauk O Polityce”. Politeja 12 (4 (36):251-73. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.16.