Vol. 12 No. 4 (36) (2015): III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony polityki ”

					View Vol. 12 No. 4 (36) (2015): III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony polityki ”
Published: 2015-08-24

Preface

 • "Odsłony polityki" III Ogólnopolski Kongres Politologii w Krakowie

  Bogdan Szlachta
  5-7
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.01

Articles

 • Nauki o polityce publicznej – cztery lata rozwoju w symbiozie z politologią

  Jerzy Woźnicki
  9-25
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.02
 • Między politologią i komunikologią Razem czy osobno? Przypadek studiów porównawczych nad relacjami polityki i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej

  Bogusława Dobek-Ostrowska
  27-49
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.03
 • Granice nauki o polityce jako dyscypliny naukowej

  Konstanty Adam Wojtaszczyk
  51-63
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.04
 • Przestrzeń badawcza nauki o stosunkach międzynarodowych

  Marek Pietraś
  65-97
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.05
 • Dlaczego pytanie o granice politologii jest ważne?

  Grażyna Ulicka
  99-118
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.06
 • Normatywne i empiryczne teorie demokracji

  Andrzej Antoszewski
  119-131
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.07
 • Metodologiczne dylematy i pułapki pojęcia polityczności

  Mirosław Karwat
  133-153
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.08
 • Problem badawczy

  Roman Bäcker, Joanna Rak
  155-164
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.09
 • Najnowsze wyzwania w metodologii i badaniach w zakresie nauk społecznych

  Teresa Sasińska-Klas
  165-179
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.10
 • Nauki społeczne? Po co nam one?

  Barbara Krauz-Mozer
  181-190
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.11
 • O fundamentalnej roli interpretacji

  Stanisław Filipowicz
  191-204
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.12
 • Nauki o polityce (także) jako dyscyplina nauk humanistycznych

  Bogdan Szlachta
  205-219
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.13
 • Funkcjonalistyczna koncepcja teorii w ujęciu Talcotta Parsonsa

  Sylwester Wróbel
  221-240
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.14
 • Nauki o polityce i ich usytuowanie w systemie nauk

  Grzegorz Janusz
  241-249
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.15
 • Przyczynek do rozważań nad przynależnością dziedzinową nauk o polityce

  Tadeusz Wallas
  251-273
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.16
 • Jeden cel – dwie drogi O recepcji wzorców francuskich na przykładzie krakowskiej i warszawskiej szkoły nauk politycznych od czasów zaborów do 1939 r.

  Bartosz Włodarski
  275-298
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.17