Reforma wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w latach 2016-2017

Authors

  • Janusz J. Węc Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.03

Keywords:

European Union, Lisbon Treaty, Common Security and Defence Policy, Permanent Structured Cooperation, European Defence Fund, European Union’s Global Strategy on Foreign and Security Policy

Abstract

The Reform of the Common Security and Defence Policy of the European Union in 2016‑2017
The subject of the article is the reform of the Common Security and Defence Policy in 2016‑2017 following the adoption of the new EU External Security Strategy by the European Council in June 2016. The first part of the article analyzes the European Union’s Global Strategy on Foreign and Security Policy. However, the second part of the article reconstructs the process of implementing the global strategy and describes the successes and failures of the reform.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Janusz J. Węc, Uniwersytet Jagielloński

profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor ponad 200 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym 19 monografii i syntez na temat ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko-niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego. Ostatnio wydane monografie: Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002-2016 (Kraków 2017); Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015 (Kraków 2016); Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – procesy decyzyjne – osiągnięcia i niepowodzenia (Kraków 2012); Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna (Kraków 2012).

Downloads

Published

2018-05-20

How to Cite

Węc, Janusz J. 2018. “Reforma wspólnej Polityki bezpieczeństwa I Obrony Unii Europejskiej W Latach 2016-2017”. Politeja 15 (3(54):45-64. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.03.