Perspektywy reformy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej do 2025 roku. Autonomia strategiczna UE?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.12

Keywords:

European Union, Common Security and Defence Policy, European Union’s Global Strategy on Foreign and Security Policy, Permanent Structured Cooperation, European Defence Fund, Lisbon Treaty

Abstract

PROSPECTS FOR REFORM OF THE EUROPEAN UNION’S COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY TO 2025: EU STRATEGIC AUTONOMY?

The research objective of the paper is to highlight the prospects for the implementation of the main directions of the reform of the Common Security and Defense Policy (CSDP) of the European Union until 2025. The caesuras of the work are marked by two events: the adoption of the Global Strategy for the Foreign and Security Policy of the European Union by the European Council on 28 June 2016 and the decision of the European Council of 24 March 2022 on the adoption of the Strategic Compass for Security and Defense. First of all, the research hypothesis should be established that the full implementation of CSDP reform, which was initiated with the adoption of the Global Strategy for the Foreign and Security Policy of the European Union, and the resulting projects can significantly strengthen the position of the EU in the international arena. This will lead to the establishment of the European Security and Defense Union and the EU Rapid Reaction Force (5,000 troops) by the end of 2025. However, since many of the planned reform elements have not yet been completed or initiated, much will depend on the political will of individual member state governments, the level of spending on reform implementation by member states and the EU, and the progress of other reforms already underway (including addressing the economic and social consequences of the pandemic crisis and implementing eurozone systemic reform). The following research questions should then be asked: (1) How has the implementation process of the Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy gone so far? (2) How has the implementation of new projects (including the European Defense Fund, PESCO, and the Strategic Compass) affected EU-NATO relations? (3) How do selected EU member states assess these projects? (4) To what extent can the project to establish a European Security Council with the participation of Germany, the Netherlands, the United Kingdom and Poland compete with and usefully complement the EU Strategic Compass project? The first part of the analysis presents the implementation process of the Global Strategy for the Foreign and Security Policy of the European Union until 2022. The second part analyzes the goals, priorities, and assumptions of the Strategic Compass, the implementation of which is intended to lead the EU to strategic autonomy by 2030.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Janusz J. Węc, Jagiellonian University in Kraków

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2016-2019 kierownik projektu badawczo-dydaktycznego Komisji Europejskiej Jean Monnet Chair. Autor ponad 250 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym 21 monografii i syntez na temat ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko-niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego. Wybrane monografie: Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002-2026 (Berlin 2018); Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002-2016 (Kraków 2017); Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015 (Kraków 2016); Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – procesy decyzyjne – osiągnięcia i niepowodzenia (Kraków 2012); Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna (Kraków 2012).

References

Monografie, opracowania zbiorowe i artykuły

Antczak-Barzan A., Grupy bojowe Unii Europejskiej niewykorzystaną szansą?, „Kwartalnik Bellona” 2013, vol. 7, nr 3.

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska – Europa –Świat. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. J. Zając, A. Włodkowska-Bagan, M. Kaczmarski, Warszawa 2015.

Bielecki T., Efekt Putina. UE chce się poważnie dozbroić, „Polityka”, 17 V 2022, [online] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2166097,1,efekt-putina-ue-chce-sie-powazniedozbroic.read.

Borrell J., Strategiczny Kompas dla Europy, Project Syndicate, 12 XI 2021, [online] https://www.project-syndicate.org/commentary/eu-strategic-compass-by-josep-borrell-2021-11/polish.

Brzozowski A., Nowa strategia wojskowa UE: Europa będzie lepiej przygotowana na kryzysy?, przeł. P. Borowska, Euractiv.pl, 10 XI 2021, [online] https://www.euractiv.pl/ section/polityka-zagraniczna-ue/news/unia-europejska-kompas-strategiczny-bezpieczenstwoobrona-autonomia-strategiczna-cyberbezpieczenstwo-rosja-chiny-zagrozenia-hybrydowezdolnosc-szybkiego-reagowania-wojsko.

Ciupiński A., Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Geneza, rozwój, funkcjonowanie, Warszawa 2013. DOI: https://doi.org/10.5604/08672245.1157039

Ciupiński A., Zdolności wojskowe Unii Europejskiej. Perspektywy grup bojowych, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2014, nr 8, https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.8. DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.8

Czachór Z., Europejska Strategia Bezpieczeństwa 2003-2008. Analiza politologiczna, „Przegląd Politologiczny” 2010, vol. 15, nr 2.

Duńczycy za współpracą obronną w ramach Unii Europejskiej, TVN24, 2 VI 2022, [online] https://tvn24.pl/swiat/dania-mieszkancy-za-wspolpraca-obronna-w-ramach-uniieuropejskiej-wyniki-referendum-5735526.

EU Missions and Operations: EU Common Security and Defence Policy (CSDP), B2UE Consulting, 14 XII 2020, [online] https://www.b2eu-consulting.eu/news-detail/eu-missionsand-operations-eu-common-security-and-defence-policy-csdp.

Gotkowska J., Polityka bezpieczeństwa UE: w poszukiwaniu kompasu, „Komentarze OSW”, nr 408, 17 IX 2021, [online] https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_408_0.pdf.

Ismar G., Monath H., 100-Milliarden-Projekt für „Zeitenwende”: Scholz’ Sondervermögen steht – was geplant ist und wo die Ampel nachgeben musste, „Tagesspigel”, 30 V 2022, [online] https://www.tagesspiegel.de/politik/scholz-sondervermogen-steht--was-geplant-ist-undwo-die-ampel-nachgeben-musste-4334371.html.

Kalendarium: unijna współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obrony, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/defence-security/defence-security-timeline/.

Lindstrom G., Enter the EU Battlegroups, Paris 2007.

Manners I., Normative Power Europe Reconsidered: Beyond the Crossroads, „Journal of European Public Policy” 2006, vol. 13, nr 2, https://doi.org/10.1080/13501760500451600. DOI: https://doi.org/10.1080/13501760500451600

Manners I., Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, „Journal of Common Market Studies” 2002, vol. 40, nr 2, https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353

Misje cywilne Unii Europejskiej, red. B. Przybylska-Maszner, Poznań 2010.

Miszczak K., Armia Europejska. Strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej, Warszawa 2020.

Moliński D., Unia Europejska chce mieć siły szybkiego reagowania i podaje termin. „Kompas strategiczny”, Next. Gazeta.pl, 17 XI 2021, [online] https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27816401,unia-europejska-chce-miec-sily-szybkiego-reagowania-i-podaje.html.

Nye J., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York 1991.

Olech A.K., Ryzykowna gra Emmanuela Macrona i stosunki francusko-rosyjskie, Instytut Nowej Europy, 30 III 2020, [online] https://ine.org.pl/ryzykowna-gra-emmanuela-macrona-istosunki-francusko-rosyjskie.

Olszewski P., Reforma strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej jako nowe otwarcie w relacjach transatlantyckich. Koncepcja i perspektywy, [w:] System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, red. J.M. Fiszer, P. Olszewski, Warszawa 2013.

Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, red. B. Przybylska-Maszner, Poznań 2014.

Referendum w Danii w sprawie dołączenia do unijnej polityki obronnej, Razy Dzisiaj, 1 VI 2022, [online] https://razydzisiaj.pl/aktualnosci/referendum-w-danii-w-sprawie-dolaczenia-dounijnej-polityki-obronnej.

Rodkiewicz W., Rosja uzyskuje przedłużenie układu START-3, Ośrodek Studiów Wschodnich, 4 II 2021, [online] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-02-04/rosja-uzyskuje-przedluzenie-ukladu-start-3.

Roszak M., Miłosz M., Unia będzie dalej zbroić Ukrainę, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 14 IV 2022, [online] https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/ swiat/artykuly/8401239,unia-europejska-bron-dla-ukrainy.html.

Szacawa D., Finlandia i Szwecja składają wnioski o członkostwo w NATO, „Komentarze IEŚ”, nr 609 (121/2022), 26 V 2022, [online] https://ies.lublin.pl/komentarze/finlandia-i-szwecja-skladaja-wnioski-o-czlonkostwo-w-nato/.

Taylor P., Macron chce, by Europa uniezależniła się od Ameryki w kwestiach obrony, ale Europa go nie słucha, 26 V 2022, [online] https://wiadomosci.onet.pl/politico/macronchce-by-europa-uniezaleznila-sie-od-ameryki-ale-nikt-go-nie-slucha/trc2dtv.

Węc J.J., Debata nad nową strategią bezpieczeństwa zewnętrznego na forum instytucji i organów Unii Europejskiej w latach 2012-2015, „Politeja” 2016, vol. 13, nr 2(41), https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.12. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.12

Węc J.J., Dynamika wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska – Europa – Świat. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. J. Zając, A. Włodkowska-Bagan, M. Kaczmarski, Warszawa 2015.

Węc J.J., Polska, Niemcy i Francja wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w latach 2013-2021. Analiza krytyczna, [w:] Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego (1991-2021), red. J.M. Fiszer, Warszawa 2022.

Węc J.J., Reforma wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w latach 2016-2017, „Politeja” 2018, vol. 15, nr 3(54), https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.03. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.03

Węc J.J., The European Union at a Historic Turning Point. Current Challenges and Scenarios of Overcoming Them, [w:] European Integration – Polish Perspective, red. Z. Czachór, T.G. Grosse, W. Paruch, Warszawa 2020.

Węc J.J., Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015. Orzecznictwo sądów konstytucyjnych wybranych państw członkowskich UE oraz proces implementacji traktatu lizbońskiego, Kraków 2016.

Węc J.J., W poszukiwaniu nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2015, nr 2.

Zachova A., Obronność: Strategiczny kompas UE narusza kompetencje państw członkowskich?, przeł. A. Krzysztoszek, Euractiv.pl, 19 XI 2021, [online] https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/parlament-europejskiczechy-unia-europejska-kompas-strategicznyborrell-obronnosc-bezpieczenstwo-migracje-granice/.

Downloads

Published

2022-11-25

How to Cite

Węc, Janusz J. 2022. “Perspektywy Reformy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa I Obrony Unii Europejskiej Do 2025 Roku. Autonomia Strategiczna UE?”. Politeja 19 (3(78):211-39. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.12.

Issue

Section

International Affairs