Modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu globalnego

Szanse i zagrożenia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.07

Keywords:

European Union, financial crisis, modernization, new international order, international security, Europe, United States

Abstract

Modernization of the European Union in the times of crisis and the new global order. Threats and opportunities

This study is devoted to the modernization of the European Union and constitutes an endeavour to present the heart of the matter, the internal and external circumstances, beginning with the UE’s political system, its policies and leaders and concluding with the financial and economic crisis and the processes of building a new international order and of globalisation. The study comprises two primary sections. In the first, the author sets out the essence, the circumstances for the modernization of the European Union and the objectives thereof, while the second part looks at the opportunities for, and threats to, that modernization. The entire work is rounded off with a summary, from which it emerges, expressis verbis, that the EU has been drifting for years and is in urgent need of a far‑reaching modernization which will renderit an active entity in international relation and a vital link in a multipolar global order. The alternative to this scenario is increasing erosion and, finally, the disintegration of the European Union, which would constitute a critical threat to both Europe and the individual states. The work was compiled on the basis of a broad spectrum of source materials and in line with the research methodology employed in the social sciences, particularly when it comes to political science and the science of international relations. In calling upon such methods as the analysis, description and exegesis of documents and comparative research, the author attained the research objective he had set for himself and what we are dealing with here is both a solid diagnosis of the EU’s present situation and status and a picture of the opportunities for, and threats to, its future in a multipolar world.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Józef M. Fiszer, Polska Akademia Nauk w Warszawie

Historyk, politolog, niemcoznawca, kierownik Zakładu Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN (ISP PAN), sekretarz, wiceprzewodniczący Rady Naukowej ISP PAN, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN od 1993 r., sekretarz naukowy KNP PAN (1993‑2009), wiceprzewodniczący KNP PAN (2001‑2012); członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauk Politycznych (IPSA) – The Polish National Commitee for Cooperation with the International Political Science Association (2001‑2012); członek zespołu ekspertów Euro‑Team, powołanego przez Komisję Europejską (od 2010 r.); kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy ponad 350 prac naukowych z zakresu historii i współczesnych stosunków międzynarodowych oraz poświęconych polityce zagranicznej Polski, stosunkom polsko‑ niemieckim i Unii Europejskiej. Redaktor naczelny „Myśli Ekonomicznej i Politycznej” – kwartalnika naukowego wydawanego przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Członek wielu rad redakcyjnych i naukowych w kraju i za granicą.

References

Aby nie przepadł nam dobrobyt, rozmowa z A. Merkel, „Gazeta Wyborcza” 2013, 3 VII.
Google Scholar

Antczak A., Role międzynarodowe Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne, Warszawa 2012.
Google Scholar

Ash T. G., Unia zostaje w tyle, „Gazeta Wyborcza” 2009, 10‑11 I.
Google Scholar

Baczyński J., Czy porwiemy Europę?, „Polityka” 2011, nr 28.
Google Scholar

Barcz J., Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2010.
Google Scholar

Barroso J. M., Europa doszła do ściany, „Gazeta Wyborcza” 2012, 13 IX.
Google Scholar

Baszkiewicz J., Gaśnie duch rewolucji, [w:] S. Zawiślański, Trudne łatwe czasy. Rozmowy z humanistami, Warszawa 2011.
Google Scholar

Betz H. G., Warunki sukcesu (klęski) populistycznych partii radykalnej prawicy we współczesnych systemach demokratycznych, [w:] Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Mény, Y. Surel, przeł. A. Gąsior‑ Niemiec, red. nauk. J. Szacki, Warszawa 2007.
Google Scholar

Biernacka P., Tunezja, czyli od czego się zaczęło, „Stosunki Międzynarodowe” 2011, nr 71‑72.
Google Scholar

Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. M. Fiszer, Warszawa 2011.
Google Scholar

Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2008, Stosunki Międzynarodowe.
Google Scholar

Chojan A., Europejska Służba Działań Zewnętrznych – postęp czy regres w polityce integracji Europy?, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2012, nr 1.
Google Scholar

Cichocki M., Północ i Południe. Dwie Europy, „Gazeta Wyborcza” 2010, 21 VII.
Google Scholar

Ciechański J., Problem modernizacji Unii Europejskiej w świetle strategii „Europa 2020”. Problemy zmiany paradygmatu integracyjnego, [w:] Strategie rozwoju Unii Europejskiej, red. nauk. J. Adamowski, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2010, Wizje Europy, 10.
Google Scholar

Cohn G., Europa nie rozwiązała żadnego problemu, „Puls Biznesu” 2013, 6 II.
Google Scholar

Domasłowski A., Oburzeni krzyczą: basta! Europa sie buntuje, „Polityka” 2011, 7 VI, [online] http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1516344,1,europa-sie-buntuje.read.
Google Scholar

Duszczyk M., Od Strategii Lizbońskiej do „Europa 2020” – lekcja dla Unii Europejskiej, [w:] Strategie rozwoju Unii Europejskiej, red. nauk. J. Adamowski, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2010, Wizje Europy, 10.
Google Scholar

Eijk C. van der, Franklin M., Potential for Contestation on European Matters at National Elections in Europe, [w:] European Integration and Political Conflict, red. G. Marks, M. R. Steenbergen, Cambridge 2004.
Google Scholar

Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, red. J. M. Fiszer, Warszawa 2012.
Google Scholar

Fenby J., Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, przeł. J. Wąsiński, J. Wołk‑ Łaniewski, Kraków 2009.
Google Scholar

Fiszer J. M., Konsekwencje polityczne członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Fakty i mity, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno‑ polityczne i wojskowe, red. tenże, Warszawa 2009.
Google Scholar

Fiszer J. M., Modernizacja Unii Europejskiej – istota, przesłanki i perspektywy, [w:] Modernizacja procesów integracji europejskiej, red. nauk. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2011.
Google Scholar

Fiszer J. M., Władimir Putin – dlaczego zaufała mu cała Rosja? Specyficzne formy przywództwa politycznego, [w:] Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, red. nauk. T. Bodio, W. Jakubowski, Warszawa 2010, Władza, Elity, Przywództwo, t. 2.
Google Scholar

Giddens A., Europe in the Global Age, Cambridge–Malden 2007.
Google Scholar

Gorbaczow M., Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata, przeł. A. Kurkus [i in.], Warszawa 1988.
Google Scholar

Grosse T. G., Europa na rozdrożu, Warszawa 2008.
Google Scholar

Karaganow S., Europa i Rosja. Postawmy na Związek, „Gazeta Wyborcza” 2010, 28‑29 VIII.
Google Scholar

Konopacki S., Pięć lat po akcesji, „Przegląd Polityczny” 2009, nr 7.
Google Scholar

Kopka A., Populizm lewicowy w Europie na przykładzie partii „Die Linke” w Republice Federalnej Niemiec, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 4.
Google Scholar

Kranz J., Deficyt demokracji w Unii Europejskiej?, „Sprawy Międzynarodowe” 2012, nr 3.
Google Scholar

Krawczyk R., Islam jako system społeczno‑ gospodarczy, Warszawa 2013.
Google Scholar

Kubiak K., Źródła ludowego gniewu, „Raport” 2011, nr 2.
Google Scholar

Lewandowski J., Unia Europejska – to ostatni dzwonek…, „Puls Biznesu” 2013, 31 I.
Google Scholar

Lutkowski K., Rozpad strefy euro – ponura wizja czy realna możliwość?, [w:] Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, red. nauk. L. Oręziak, D. K. Rosati, Warszawa 2013.
Google Scholar

Malendowski W., Suwerenność państw w procesie integracji europejskiej, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 4.
Google Scholar

Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2004, Arkana Historii.
Google Scholar

Marples D. R., Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, przeł. I. Scharoch, Wrocław 2006.
Google Scholar

Mikiewicz P., Kierunki ewolucji Unii Europejskiej na tle wyzwań globalnych, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 4.
Google Scholar

Modernizacja procesów integracji europejskiej, red. nauk. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2011.
Google Scholar

Moroska A., Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce), Wrocław 2010, Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 28.
Google Scholar

Parzymies S., Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, [w:] Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, red. tenże, Warszawa 2009.
Google Scholar

Romanowski R., Juan będzie już wkrótce walutą światową, „Puls Biznesu” 2011, 30 V.
Google Scholar

Rosati D. K., Czy strefa euro przetrwa kryzys?, [w:] Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, red. nauk. L. Oręziak, D. K. Rosati, Warszawa 2013.
Google Scholar

Roubini N., Stephen M., Ekonomia kryzysu, wstęp do wyd. pol. G. W. Kołodko, przeł. R. Mitoraj, Warszawa 2011.
Google Scholar

Słownik wyrazów obcych PWN, red. nauk. J. Tokarski, Warszawa 1980.
Google Scholar

Smoczyński W., Europa się chwieje. Grecja wpędza w kłopoty całą Europę, „Polityka” 2011, 7 VII, [online] http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1517282,1,grecja-wpedza-w-klopoty-cala-europe.read.
Google Scholar

Sowiński S., Kościół szansą polskiej prezydencji, prezydencja szansą Kościoła, [w:] Od akcesji do prezydencji. Kościół katolicki w Polsce i Unia Europejska, red. P. Burgoński, S. Sowiński, Toruń 2011, Spotkania Naukowe Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej, 7.
Google Scholar

Tatu M., Gorbatchev. L’U.R.S.S. va-t‑elle changer?, Paris 1987.
Google Scholar

Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, red. J. Knopek, Toruń 2009.
Google Scholar

Węc J. J., Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007‑ 2009, Kraków 2011, Societas, 36.
Google Scholar

Winiecki J., Nowe skrzydła smoka. Chińska armia zbroi się na potęgę, „Polityka” 2011, 19 II, [online] http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1512838,1,chinska-armia-zbroi-sie-na-po-tege.read.
Google Scholar

Zdanowski J., Bliski Wschód 2011. Bunt czy rewolucja?, Kraków 2011.
Google Scholar

Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, przeł. A. i J. Maziarscy, Warszawa 2007.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Fiszer, Józef M. 2013. “Modernizacja Unii Europejskiej W Dobie Kryzysu I kształtowania Się Nowego ładu Globalnego: Szanse I zagrożenia”. Politeja 10 (4(26):149-68. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.07.

Issue

Section

Articles