Modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu globalnego

Szanse i zagrożenia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.07

Keywords:

European Union, financial crisis, modernization, new international order, international security, Europe, United States

Abstract

Modernization of the European Union in the times of crisis and the new global order. Threats and opportunities

This study is devoted to the modernization of the European Union and constitutes an endeavour to present the heart of the matter, the internal and external circumstances, beginning with the UE’s political system, its policies and leaders and concluding with the financial and economic crisis and the processes of building a new international order and of globalisation. The study comprises two primary sections. In the first, the author sets out the essence, the circumstances for the modernization of the European Union and the objectives thereof, while the second part looks at the opportunities for, and threats to, that modernization. The entire work is rounded off with a summary, from which it emerges, expressis verbis, that the EU has been drifting for years and is in urgent need of a far‑reaching modernization which will renderit an active entity in international relation and a vital link in a multipolar global order. The alternative to this scenario is increasing erosion and, finally, the disintegration of the European Union, which would constitute a critical threat to both Europe and the individual states. The work was compiled on the basis of a broad spectrum of source materials and in line with the research methodology employed in the social sciences, particularly when it comes to political science and the science of international relations. In calling upon such methods as the analysis, description and exegesis of documents and comparative research, the author attained the research objective he had set for himself and what we are dealing with here is both a solid diagnosis of the EU’s present situation and status and a picture of the opportunities for, and threats to, its future in a multipolar world.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Józef M. Fiszer, Polska Akademia Nauk w Warszawie

Historyk, politolog, niemcoznawca, kierownik Zakładu Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN (ISP PAN), sekretarz, wiceprzewodniczący Rady Naukowej ISP PAN, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN od 1993 r., sekretarz naukowy KNP PAN (1993‑2009), wiceprzewodniczący KNP PAN (2001‑2012); członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauk Politycznych (IPSA) – The Polish National Commitee for Cooperation with the International Political Science Association (2001‑2012); członek zespołu ekspertów Euro‑Team, powołanego przez Komisję Europejską (od 2010 r.); kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy ponad 350 prac naukowych z zakresu historii i współczesnych stosunków międzynarodowych oraz poświęconych polityce zagranicznej Polski, stosunkom polsko‑ niemieckim i Unii Europejskiej. Redaktor naczelny „Myśli Ekonomicznej i Politycznej” – kwartalnika naukowego wydawanego przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Członek wielu rad redakcyjnych i naukowych w kraju i za granicą.

References

Aby nie przepadł nam dobrobyt, rozmowa z A. Merkel, „Gazeta Wyborcza” 2013, 3 VII.

Antczak A., Role międzynarodowe Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne, Warszawa 2012.

Ash T. G., Unia zostaje w tyle, „Gazeta Wyborcza” 2009, 10‑11 I.

Baczyński J., Czy porwiemy Europę?, „Polityka” 2011, nr 28.

Barcz J., Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2010.

Barroso J. M., Europa doszła do ściany, „Gazeta Wyborcza” 2012, 13 IX.

Baszkiewicz J., Gaśnie duch rewolucji, [w:] S. Zawiślański, Trudne łatwe czasy. Rozmowy z humanistami, Warszawa 2011.

Betz H. G., Warunki sukcesu (klęski) populistycznych partii radykalnej prawicy we współczesnych systemach demokratycznych, [w:] Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Mény, Y. Surel, przeł. A. Gąsior‑ Niemiec, red. nauk. J. Szacki, Warszawa 2007.

Biernacka P., Tunezja, czyli od czego się zaczęło, „Stosunki Międzynarodowe” 2011, nr 71‑72.

Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. M. Fiszer, Warszawa 2011.

Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2008, Stosunki Międzynarodowe.

Chojan A., Europejska Służba Działań Zewnętrznych – postęp czy regres w polityce integracji Europy?, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2012, nr 1.

Cichocki M., Północ i Południe. Dwie Europy, „Gazeta Wyborcza” 2010, 21 VII.

Ciechański J., Problem modernizacji Unii Europejskiej w świetle strategii „Europa 2020”. Problemy zmiany paradygmatu integracyjnego, [w:] Strategie rozwoju Unii Europejskiej, red. nauk. J. Adamowski, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2010, Wizje Europy, 10.

Cohn G., Europa nie rozwiązała żadnego problemu, „Puls Biznesu” 2013, 6 II.

Domasłowski A., Oburzeni krzyczą: basta! Europa sie buntuje, „Polityka” 2011, 7 VI, [online] http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1516344,1,europa-sie-buntuje.read.

Duszczyk M., Od Strategii Lizbońskiej do „Europa 2020” – lekcja dla Unii Europejskiej, [w:] Strategie rozwoju Unii Europejskiej, red. nauk. J. Adamowski, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2010, Wizje Europy, 10.

Eijk C. van der, Franklin M., Potential for Contestation on European Matters at National Elections in Europe, [w:] European Integration and Political Conflict, red. G. Marks, M. R. Steenbergen, Cambridge 2004.

Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, red. J. M. Fiszer, Warszawa 2012.

Fenby J., Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, przeł. J. Wąsiński, J. Wołk‑ Łaniewski, Kraków 2009.

Fiszer J. M., Konsekwencje polityczne członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Fakty i mity, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno‑ polityczne i wojskowe, red. tenże, Warszawa 2009.

Fiszer J. M., Modernizacja Unii Europejskiej – istota, przesłanki i perspektywy, [w:] Modernizacja procesów integracji europejskiej, red. nauk. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2011.

Fiszer J. M., Władimir Putin – dlaczego zaufała mu cała Rosja? Specyficzne formy przywództwa politycznego, [w:] Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, red. nauk. T. Bodio, W. Jakubowski, Warszawa 2010, Władza, Elity, Przywództwo, t. 2.

Giddens A., Europe in the Global Age, Cambridge–Malden 2007.

Gorbaczow M., Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata, przeł. A. Kurkus [i in.], Warszawa 1988.

Grosse T. G., Europa na rozdrożu, Warszawa 2008.

Karaganow S., Europa i Rosja. Postawmy na Związek, „Gazeta Wyborcza” 2010, 28‑29 VIII.

Konopacki S., Pięć lat po akcesji, „Przegląd Polityczny” 2009, nr 7.

Kopka A., Populizm lewicowy w Europie na przykładzie partii „Die Linke” w Republice Federalnej Niemiec, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 4.

Kranz J., Deficyt demokracji w Unii Europejskiej?, „Sprawy Międzynarodowe” 2012, nr 3.

Krawczyk R., Islam jako system społeczno‑ gospodarczy, Warszawa 2013.

Kubiak K., Źródła ludowego gniewu, „Raport” 2011, nr 2.

Lewandowski J., Unia Europejska – to ostatni dzwonek…, „Puls Biznesu” 2013, 31 I.

Lutkowski K., Rozpad strefy euro – ponura wizja czy realna możliwość?, [w:] Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, red. nauk. L. Oręziak, D. K. Rosati, Warszawa 2013.

Malendowski W., Suwerenność państw w procesie integracji europejskiej, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 4.

Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2004, Arkana Historii.

Marples D. R., Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, przeł. I. Scharoch, Wrocław 2006.

Mikiewicz P., Kierunki ewolucji Unii Europejskiej na tle wyzwań globalnych, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 4.

Modernizacja procesów integracji europejskiej, red. nauk. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2011.

Moroska A., Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce), Wrocław 2010, Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 28.

Parzymies S., Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, [w:] Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, red. tenże, Warszawa 2009.

Romanowski R., Juan będzie już wkrótce walutą światową, „Puls Biznesu” 2011, 30 V.

Rosati D. K., Czy strefa euro przetrwa kryzys?, [w:] Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, red. nauk. L. Oręziak, D. K. Rosati, Warszawa 2013.

Roubini N., Stephen M., Ekonomia kryzysu, wstęp do wyd. pol. G. W. Kołodko, przeł. R. Mitoraj, Warszawa 2011.

Słownik wyrazów obcych PWN, red. nauk. J. Tokarski, Warszawa 1980.

Smoczyński W., Europa się chwieje. Grecja wpędza w kłopoty całą Europę, „Polityka” 2011, 7 VII, [online] http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1517282,1,grecja-wpedza-w-klopoty-cala-europe.read.

Sowiński S., Kościół szansą polskiej prezydencji, prezydencja szansą Kościoła, [w:] Od akcesji do prezydencji. Kościół katolicki w Polsce i Unia Europejska, red. P. Burgoński, S. Sowiński, Toruń 2011, Spotkania Naukowe Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej, 7.

Tatu M., Gorbatchev. L’U.R.S.S. va-t‑elle changer?, Paris 1987.

Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, red. J. Knopek, Toruń 2009.

Węc J. J., Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007‑ 2009, Kraków 2011, Societas, 36.

Winiecki J., Nowe skrzydła smoka. Chińska armia zbroi się na potęgę, „Polityka” 2011, 19 II, [online] http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1512838,1,chinska-armia-zbroi-sie-na-po-tege.read.

Zdanowski J., Bliski Wschód 2011. Bunt czy rewolucja?, Kraków 2011.

Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, przeł. A. i J. Maziarscy, Warszawa 2007.

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Fiszer, Józef M. 2013. “Modernizacja Unii Europejskiej W Dobie Kryzysu I kształtowania Się Nowego ładu Globalnego: Szanse I zagrożenia”. Politeja 10 (4(26):149-68. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.07.

Issue

Section

Articles