Rozmowa a kształcenie we współczesnym uniwersytecie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.16

Keywords:

crisis of education, dialogue, lecture, philosophical hermeneutics, university

Abstract

Conversation and Teaching at the Contemporary University

This paper examines the contemporary condition of teaching at universities. It argues that university is endangered by losing its identity. The difference between school and university is introduced as a representative example of the problem. The main argument refers to the Gadamerian concept of conversation and it suggests that high quality education is dialogical in its tenor. Unfortunately, tertiary educational quite often differs in practice from what we understand in current European pedagogy as an educational experience. In the first part of this paper, the question on the pedagogical potential of conversation is raised. The second and third parts provide a description of university as a place where education as a dialogical experience still prevails, particularly in lecturing as a form of teaching.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rafał Godoń, University of Warsaw, Warsaw

Doktor habilitowany, profesor na Wydziale Pedagogicznym UW. Zainteresowania naukowe: pedagogika, a szczególnie – filozofia edukacji; współczesna anglosaska myśl o wychowaniu; współczesna kondycja uniwersytetu. Redaktor naczelny „Pedagogical Culture. An International Journal of Education”; współorganizator cyklicznej, międzynarodowej konferencji „Ethics and Education”. Aktywnie uczestniczy w pracach Brytyjskiego Towarzystwa Filozofii Edukacji (PESGB) oraz Międzynarodowej Sieci Filozofów Edukacji (INPE), a także Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego (zastępca prezesa). Wybrane publikacje: Między myśleniem a działaniem. O ewolucji anglosaskiej filozofii edukacji, Warszawa 2012; Reflection and Action in Anglophone Philosophy of Education: Challenges and Inspirations, [w:] Education and “Pädagogik”– Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South-Eastern Europe), red. B. Kudláčová, A. Rajský, Berlin–Bratysława 2019, s. 32-41.

References

Burbules N.C., Dialogue in Teaching. Theory and Practice, New York–London 1993.

Collini S., What Are Universities for?, London 2012.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Warszawa 2004.

Gadamer H.-G., Apologia sztuki leczenia, [w:] tegoż, O skrytości zdrowia, przeł. A. Przyłębski, Poznań 2011, s. 47-60.

Gallagher S., Hermeneutics and Education, Albany, NY 1992.

Godoń R., The University and Social Transformation, „Policy Futures in Education” 2004, nr 2, s. 365-373, https://doi.org/10.2304/pfie.2004.2.2.10.

Hadot P., Konwersja, [w:] tegoż, Filozofia jako ćwiczenia duchowe, przeł. P. Domański, Warszawa 2003, s. 223-235.

Heidegger M., Co zwie się myśleniem?, przeł. J. Mizera, Warszawa–Wrocław 2000.

Hogan P., The Custody and Courtship of Experience. Western Education in Philosophical Perspective, Dublin 1995.

Hogan P., Polityka tożsamości a epifanie kształcenia, przeł. R. Godoń, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2004, nr 1/2, s. 81-101.

Hogan P., The New Significance of Learning. Imagination’s Heartwork, London–New York 2010, https://doi.org/10.4324/9780203864487.

Kołakowski L., Obecność mitu, Wrocław 1994.

Michalski K., Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, Warszawa 1988.

Murdoch I., Prymat dobra nad innymi pojęciami, [w:] tejże, Prymat dobra, przeł. i wstęp A. Pawelec, Kraków 1996, s. 99-126.

Mysłakowski Z., Sztuka rozmowy, [w:] tegoż, O kulturze współżycia. Rozważania i propozycje, Warszawa 1969, s. 60-61.

Nussbaum M.C., Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, przeł. Ł. Pawłowski, wstęp J. Kuisz, Warszawa 2016.

Oakeshott M., The Idea of a University, [w:] tegoż, The Voice of Liberal Learning, Indianapolis 2001.

Potulicka E., Uniwersytet liberalny, [w:] Uniwersytet. Wspólnota różnorodności i różnicy, red. K. Przyszczypkowski, I. Cytlak, Poznań 2021, s. 37-64.

Siemek M.J., Filozofia i społeczeństwo u końca XX wieku, [w:] Filozofia europejska w XX wieku. Tradycje i ich społeczne znaczenie, red. A. Przyłębski, Poznań 1999.

Siemek M.J., Uniwersytet a tradycja europejska, [w:] tegoż, Wolność, rozum, intersubiektywność, Warszawa 2002, s. 342-354.

Sośnicki K., Dydaktyka ogólna, Toruń 1948.

Smith R., Dancing on the Feet of Chance: The Uncertain University, „Educational Theory” 2005, nr 2, s. 139-150, https://doi.org/10.1111/j.0013-2004.2005.00003.x.

Downloads

Published

2021-12-16 — Updated on 2022-03-11

Versions

How to Cite

Godoń, Rafał. (2021) 2022. “Rozmowa a kształcenie We współczesnym Uniwersytecie”. Politeja 18 (6(75):325-39. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.16.

Issue

Section

University and Education